kortene - LandbrugsInfo

Report
Hvor på nettet finder jeg de udpegninger, der
berører mine marker og hvor kan jeg se
konsekvenserne af vandløbsstigninger?
Specialkonsulent Rita Hørfarter
Planter & Miljø
Hvor finder jeg de kort, der viser….
Nr.
Kort
1
§ 3 områder
2
Fredede sten- og jorddiger
3
Randzoner
4
Hældende arealer 12 grader
5
25 meter bufferzoner omkring vandindvinding
6
Vandløbsstigninger
Resultat af søgning
Tema side
Kort
ArealInfo.dk
§ 3 områder
Fredede sten- og jorddiger
NaturErhverv.dk
Randzoner
Hældende arealer 12 grader
Miljoegis-nst.dk
25 meter bufferzoner
vandindvinding
Klimatilpasning.dk
Vandløbsstigninger
Start på ”Arealinfo.dk”
● Er en digital platform, hvor fællesoffentlige
geografiske miljødata vises på kort
● Partnerskab mellem:
● Kommunerne
● Danske Regioner
● Miljøministeriet
Rapport for
konfliktsøgning
Arealinfo.dk
Se dine marker i 3D
Naturerhverv.dk
Vælg: Landbrug – Kort og Markblokke – Kort over randzoner
Randzoneareal kort
Randzonekort
Erosionsrisikokort 12 graders hældning
Naturstyrelsen: miljoegis-nst
25 meter buffer omkring drikkevandsboringer
Klimatilpasning.dk
Vælg: Værktøjer - Oversvømmelseskort
Klimatilpasning.dk
Vandløbsstigning 30 cm
Vandløbsstigning 10 cm
Resultat
Tema side
Kort
ArealInfo.dk
§ 3 områder
Fredede sten- og jorddiger
Erhvervstyrelsen - Viskort
Randzonearealkort
Hældende arealer 12 grader
Miljoegis-nst.dk
25 meter bufferzoner
vandindvinding
Klimatilpasning.dk
Vandløbsstigninger
På sigt – traktorcomputeren har adgang til
og ”læser” kortene ”on-the-fly”?
Tak for opmærksomheden

similar documents