Keystones

Report
MEA kursus
Virksomhedernes investeringsstrategi – behov for kapital
Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014
MEA kursus:
Virksomhedernes investeringsstrategi – behov for kapital
Formålet er at skærpe konsulenter og rådgiveres:

…forståelse af markedet for risikovillig kapital
og

…indsigt i, hvordan man som virksomhed bedst kan
forberede og gennemføre en kapitalproces.
Om Keystones

Konsulenthus bosiddende i forskerparken Scion-DTU, Lyngby, stiftet 2001

Vi rejser kapital til innovative danske vækstvirksomheder

Screener ca. 250 virksomheder pr. år og introducerer ca. 70 til investorer

Stærkt netværk til investorer i DK, UK, Schweiz opbygget siden 2001

INVESTORmidt, kapitalcoach, Ledernetværk for Start-ups, master classes

Kapitalbehov typisk 1 – 15 mio. DKK, pt. faciliteret 100+ M DKK

7 egne investeringer i start-ups
Forberedelse af
virksomheder
Matchmaking
Investor møder
Kursuselementer
1.
C
2.
3.
4.
B
A
5.
6.
7.
Investormateriale – indhold, form og omfang
Definere investor radaren for danske vækstvirksomheder
Gennemgang af forskellige typer investorer
Definere kapitalbehov på kort og langt sigt
Definere værdisætning, gennemgang af de modeller der
anvendes af investorer og iværksættere
Erfaringer og råd om forhandlingsprocessen
Gennemgang af term sheets
Fokus på at veksle mellem teori, praktiske case eksempler, gruppeøvelser, etc.
Deltagernes udbytte: 3 fokusområder
1.
Hvilke investorer skal du have på radaren?
2.
Definer et kapitalbehov, der giver mening
3.
…og en værdisætning, der giver mening
Investor radar
Innovationsmiljøer
Fonde
Venture Capital
Netværk
Business Angel
Hvilke investorer skal du have på radaren?
Innovationsmiljøer/Fonde
 Innovationsmiljøerne tilbyder finansiering til nye teknologi/
vækst virksomheder med stort vækstpotentiale. Gerne i
udviklingsfasen.
Venture Capital
 Fokus: Skalérbare teknologi/vækstvirksomheder med højt
potentiale. Stærk teknologien og stærkt management team
 Skalering – udvikling skal føre til produkt
 Stadie: Selskaber som har bevist performance f.eks.
1 MEURO i omsætning eller team med stærk track record
 Investerer i alt ca. 200 M DKK pr. år. Investering er typisk på ca.
2 MDKK, med mulighed for ekstra kapitalindskud senere
 Attraktivt for virksomheder der skal bruge meget kapital til
skalering. Men stiftere afgiver en stor del af ejerskab og kontrol
En række nationale/regionale fonde med forskellige kriterier
 Investeringen skal give højt afkast: 20-50% / år. 5 dør - 3 går i
nul - 1-2 bliver en succes. Det eneste mål er EXIT, inden for 3-7
år, IPO, trade sale.
Netværk
 Ofte eneste early stage finansieringskilde siden 2008
 Investorerne tror på personen, på idéen – eller blot lottokupon
 Investorerne kender ikke den reelle risiko i start-ups
(6 af 10 virksomheder ender i konkurs)
 Har ikke netværk til de rigtige rådgivere eller personer som kan
give dem et reelt indblik i casen
 Bidrager ofte kun med penge = dette ender ofte i høje
værdisætninger…
 Skal man tage pengene som iværksætter???
 Investering via pension overset mulighed
Business Angel









Typisk erhvervsfolk, der har bygget og exit’et virksomhed(er)
Lyst til at investere i nye vækstvirksomheder helst lokalt
Investerer ofte inden for eget faglige domæne
Egenkapital, konvertible lån, optioner
Aktiv rolle i virksomhed (oftest bestyrelse) . Både faglig og
personlig ”mening” med investeringen – samt krav om afkast!
Investerer typisk via holdingselskab 100.000 – 2 M DKK pr. case
Meget uhomogent ift. præferencer og kriterier
Nogle er organiseret i business angel netværk
Eksempel: Optagelseskriterie i landets største BA netværk er at
man over tid kan investere min. 3 MDKK
Definer et kapitalbehov, der giver mening
VENTURE CAPITAL
INNOVATIONSMILJØER & FONDE
BUSINESS ANGELS
NETVÆRK
0
250.000
1.000.000
2.500.000
5.000.000
XX.000.000
Business angel netværk
www.ba-copenhagen.dk
www.baninvest.dk
www.ba-syddanmark.dk
www.investormidt.dk
www.switzr.dk
• 20 BA møder årligt
• 15-25 investorer
• 3-4 virksomheder
på hvert møde
• 10 minutters pitch
• 5 min pr. spørgsmål
Virksomhedens værdisætning
eller
Hvordan fastlægger jeg min virksomheds værdi?
Vær forsigtig med:
 DCF metoden (tilbageskrivning af fremtidig indtjening,
det ender ofte med en hockey stick!)
 Multipel på EBITDA
 Corporate finance afdelinger hos de store
 Rådgivere/investorer/netværk/venner der ikke selv arbejder med eller
investerer i dette segment
Typisk iværksætter kalkule
1.
2.
Hvor meget har jeg brug for (kapitalbehov)
Hvor stor en ejerandel vil jeg højst af med?
Kapitalbehov = valuation
Ejerandel
1.000.000 = 5.000.000 kr.
0,2
Venture kapital – eksempel
EXIT VÆRDI x SANDSYNLIGHED
INVESTORS MULTIBEL
Ex. 100.000.000 x 20%
4
= 5 mio. DKK post money
”-det ligner matematik, men det er det ikke…”
Citat: En af Danmarks mest rutinerede investorer
Høker kalkulen
En ”værdifastsættelsesindikator” på danske start-ups
DKK
0
250.000
4.000.000
Problem/behov i
markedet er uklart

Løsningen er
”nice to have”,
ikke ”need to have”

Vi dokumenterer
besparelser/benefits
niveau 10% ift.
nuværende løsninger

Besparelser/benefits
niveau 25-30% ift.
nuværende løsninger


Idé-stadie, ingen
involveret fuldtid på
projektet

1 stifter/ejer &
fuldtid

2 stifter/ejere &
fuldtid

3 eller flere med
både teknisk og
kommerciel og
erhvervserfaring

Idé og koncept er
beskrevet
 Teknologi under
udvikling

Proof of Technology
Det er bevist at
løsningen virker,
f.eks. Beta niveau

Proof of Concept
X antal kunder har
implementeret løsningen og solid
købsinteresse

Proof of Business
X antal betalende
kunder bruger
produkt/løsning
 Omsætning X DKK


Intet kendskab i
markedet til
virksomheden

De første x antal
potentielle kunder
og beslutningstagere kender os

Konkret dialog/
pipeline og
forhandlinger med
aktører i markedet

Stærke kunde- og
partnerrelationer
 Etableret som
væsentlig aktør


Ingen mulighed for
patent/beskyttelse/
rettigheder/licenser

Vurdering/nyhedsundersøgelse udført
m/ positiv indikation

Ansøgning
indleveret/ forhandlinger påbegyndt

Positiv respons på
ansøgninger/
forhandlinger

Teamet

Markedspositionen
Rettigheder
2.000.000

Problem/behov
i markedet
Stadie
500.000



”Disruptive”
 Besparelser/benefits
niveau +50%
Kapital track record:
Har tidligere
genereret exit til
investorer
En lang række
betalende kunder
 Kapitalbehov
primært til salg og
markedsføring
Markedsledende i
specifik niche
 Dokumenterede
væksttal
Patent udstedt,
beskyttelse på plads,
licensaftale indgået
Premoney valuation:
Høker kalkulen er etableret af Keystones på baggrund af en række konkrete business angel og venture capital investeringer i danske start-ups i 2012 og 2013.
Kalkulen skal ikke anvendes som en facitliste, men blot som en ud af flere ”valuation-indikatorer” - og dermed som et dialogværktøj for virksomhedsejere og investorer.
Valuation skal reguleres for virksomhedens finansielle status (gæld, indeståender mv.).
[email protected] * 4014 6618

similar documents