Undervisning - Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Report
BIBLIOTEKSKUNDSKAB 1 & 2
oktober – november 2012
VED
SUSANNE WILLAING, INSS/FAK.BIBL.
JESPER MØRCH, FAK.BIBL.
JAN BENDIXEN, INSS
DISPOSITION:
Dias
Dias
Dias
Dias
3 – 5:
6 - 24:
25 – 30:
31 – 42:
Dias 43 – 44:
Dias 45 – 53:
Dias 54 – 55:
Låner i REX
Søgninger i REX
Bogens vigtigste data i REX
Institutbiblioteket: grundplaner,
reoloversigt og nordisk systematik
Den fælles faglige webside med links
Citationsteknik og bibliografi
Zotero
2
LÅNER I REX
3
4
5
SØG I REX - SØGETIPS
6
SØGETIPS
7
8
9
10
11
12
13
3 TEKSTTYPER:
Monografier:
Værk omhandlende et afgrænset fagområde begået af én eller flere forfattere
Samleværker/Antologier:
Publikation omfattende bidrag af forskellige forfattere med en redaktør
Tidsskrifter/Periodica:
Publikation med bidrag af forskellige forfattere, der udsendes successivt og som ikke
stiler mod nogen afslutning
REX eksempler
• Monografi: Søgestreng: ”skyum* engle”
• Antologi: Søgestreng: ”skud ja?obsen”
• Tidsskriftartikel:
1) ekskurs til bibliotek.dk: ”rosiek” &
”fortællere”
+ REX: ”danske studier” online-version
2) bibliotek.dk: ”lundgreen*” & ”grundtvig
censur”
+ REX: ”reception”
15
Monografi
16
Antologi
17
18
Tidsskriftartikel 1
19
20
Tidsskriftartikel 1
21
Tidsskriftartikel 2
22
23
Tidsskriftartikel 2
24
BOGENS
VIGTIGSTE
DATA
I
REX
25
Den tilsvarende post med relevante oplysninger
26
Titelblad
27
Kolofon
28
29
30
INSTITUTBIBLIOTEKET VED INSS
2. Sal: Nordisk & Kønsforskning
31
INSTITUTBIBLIOTEKET VED INSS
3. sal: Nordisk (Dansk 4d) Svensk Norsk
32
INSTITUTBIBLIOTEKET VED INSS
4. sal: Lingvistisk & Finsk
33
2. Sal: Nordisk Samling Nord 1c – Dansk 4b-23
34
3. Sal: Nordisk Samling Dansk 4d - Islandsk
35
4. Sal: Lingvistisk Samling. Finsk Samling
36
NORDISK SAMLING – SYSTEMATIK
Følgende citat er hentet fra Fortegnelse over Det Filologisk-historiske
Laboratoriums Bogsamling, København, 1900.
”Indenfor de enkelte fag er ordningen i det hele den, at først kommer
Bibliografi og Encyklopædi, Tidsskrifter og samlede Afhandlinger,
derefter Sprog, Grammatik og Metrik, endelig Historie, Topografi,
Samfundsforhold og Aandsliv; hertil slutter sig så Texterne, sammen
med hvilke der også anføres Skrifter, som omhandler de enkelte
Forfattere og Skrifter.”
I grove træk er Nordisk Samling stadig inddelt på denne måde.
37
Samlingen inddeles i grupper
•
•
•
•
•
•
•
Nordisk
Oldnordisk
Dansk
Svensk
Norsk
Færøsk
Islandsk
Grupperne Nordisk & Dansk vil blive berørt i det følgende.
De øvrige grupper følger stort set de samme principper.
38
Der inddeles yderligere ved hjælp af tallene
fra 1 – 4.
F.eks.
1: Bibliografi. Opslagsværker. Tidsskrifter
2: Sprogvidenskab
3: Litteraturvidenskab. Kulturhistorie.
Samfundsvidenskab.
4: Tekster. Forfatterskaber og
behandlinger af dem
39
Og yderligere inddeles ved hjælp af:
Små bogstaver, tegn & tal: (*)
Eksempelvis:
Nordisk 1b
Nordisk 1c
Dansk 2b*
Dansk 3*
Encyklopædi
Tidsskrifter
Sprogvidenskab
Skrifter om litteratur
40
Dansk 3-10*
Dansk 3-11
Dansk 3-12
Dansk 3-15 til
Dansk 3-19.1
Litteraturteori
Litteraturleksika
Litteraturhistorier
Dansk 4a*
Dansk 4b*
Dansk 4d
Bibler. Salmebøger
Middelaldertekster
Forfatterskaber (efter ca. 1500)
Litteraturhistorier (perioder)
41
Dansk 4d: Enkelte forfatterskaber
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bibliografier
Samlede skrifter
Udvalgte værker
Enkelte værker
Breve
Dagbøger
Selvbiografier
Periodica vedr. enkelte forfatterskaber
Monografier, analyser og anden
sekundærlitteratur
42
Den fælles faglige webside
http://libguides.culis.kb.dk/nordisk
giver adgang til
Databaser: ADL (Arkiv for Dansk Litteratur),
DLB (Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi),
nordiske bibliotekskataloger og forskningsdatabaser, internationale
referencedatabaser mv.
Opslagsværker: Encyklopædien med DBL (Dansk Biografisk
Leksikon), forfatterleksika, standardværker inden for dansk
litteraturhistorie mv.
Liste over væsentlige tidsskrifter
Links til centrale sproglige og litterære websteder
44
Citationsteknik
Litteraturhenvisninger i løbende tekst
Referencen skal indeholde flg. oplysninger:
• Forfatterens / redaktørens efternavn
• Udgivelsesår
• Sidetal (eller anden præcis lokalisering)
45
Litteraturhenvisninger i løbende tekst
Eksempler:
Citat med reference i den løbende tekst:
• ”Det var dens [fabelens] væsen at fremstille almindelige moralske sandheder i konkrete billeder”
(Fafner 1982, s. 147).
Citat med reference i fodnote:
• ”Det var dens [fabelens] væsen at fremstille almindelige moralske sandheder i konkrete billeder”. 1)
Referat med reference i den løbende tekst:
• Fabelens funktion var at fremstille alment anerkendte moralske sandheder i konkrete billeder
(Fafner 1982, s. 147).
Referat med reference i fodnote:
• Fabelens funktion var at fremstille alment anerkendte moralske sandheder i konkrete billeder. 2)
1) Fafner (1982), s. 147.
2) Fafner (1982), s. 147.
46
Litteraturhenvisninger i løbende tekst
NOTER:
Noter med forklarende indhold, mere fyldige noter med flere kildeangivelser
samt diskuterende noter skrives altid som fodnoter, fx med formuleringer
som:
• ”Eksemplet er en bearbejdning af eksempel i ØB’s skrivebog [2005], s. 49.”
• ”Jf Borups kommentar hertil i …”
• ”Ovenstående bygger på … og …”
• ”For en anden opfattelse se …”
47
LITTERATURLISTEN:
Der findes vældig mange stilarter, som alle kan bruges ved udformningen af
referencer i en liste over anvendt litteratur / bibliografi.
Overordnet kan de inddeles i to hovedgrupper, afhængigt af hvor i referencen
udgivelsesåret placeres. Den nyeste stil, der anvendes fx af APA (American
Psychological Association) og Harvard University, trækker årstallet frem efter
forfatternavnet, mens traditionelle stilarter, anvendt af fx Chicago University
og MLA (Modern Language Association), sætter udgivelsesåret til sidst.
Publikationens titel skrives altid i kursiv, mens titel på artikel eller bidrag til
antologi sættes i anførselstegn. Tegnsætningen optræder for begge gruppers
vedkommende i mange varianter.
Hovedsagen er, at man har de påkrævede oplysninger med, og at man er
konsekvent.
48
LITTERATURLISTEN
MONOGRAFI
”NY” STIL (APA, Harvard …):
Behrendt, Poul (2006): Dobbeltkontrakten. København: Gyldendal
TRADITIONEL STIL (Chicago, MLA, Rhetorica Scandinavica …):
Behrendt, Poul: Dobbeltkontrakten. København: Gyldendal, 2006
49
LITTERATURLISTEN
BIDRAG TIL ANTOLOGI
”NY” STIL (APA, Harvard …):
Hertel, Hans (1998): ”Den frosne spottefugl. Voltaire og hans arv i
dansk åndsliv 1740-1870” i Alenius, M. et al. (red.): Digternes
Paryk. Studier i 1700-tallet. København: Museum Tusculanum,
s. 335-361.
TRADITIONEL STIL (Chicago, MLA, Rhetorica Scandinavica …):
Hertel, Hans: ”Den frosne spottefugl. Voltaire og hans arv i
dansk åndsliv 1740-1870”. I: M. Alenius m.fl. (red.): Digternes
Paryk. Studier i 1700-tallet. København 1998, s. 335-361.
50
LITTERATURLISTEN
TIDSSKRIFTARTIKEL
”NY” STIL (APA, Harvard …):
Nielsen, Erik A. (1991/1992): ”Sorgens symmetri” i Spring 1, s. 20-31.
TRADITIONEL STIL (Chicago, MLA, Rhetorica Scandinavica …):
Nielsen, Erik A.: ”Sorgens symmetri”, i: Spring 1, 1991/1992, s. 20-31.
WEBSITE
Mai, Anne Marie: ”Nye litteraturhistoriske strategier”,
i: Dansk noter 2010, nr. 2, s. 8-13.Tilgængelig fra:
http://mit.dansklf.dk/Tidsskrifter/Dansk_Noter/2010.aspx
[Hentet 19. november 2012].
51
EKSEMPEL
52
Kritik nr. 167
36. Årgang 2004
ISBN 87-02-02875-1
ISSN 0454-5354
53
Hvad er Zotero?
Firefox udvidelse
Selvstændigt program
Udviklet af Center for History and New
Media, George Mason University
 Referencehåndteringsprogram
Indsamle litteratur
Organisere litteratur
Lave fodnoter og bibliografier
54
Zotero i Firefox
55

similar documents