Kør sikkert – et projekt i Socialstyrelsen.

Report
Kør Sikkert – nu Kør Godt i kørestol og
på scooter (WSP)
- et projekt i Socialstyrelsen
v/ Else Marie Hansen, konsulent, Socialstyrelsen
Kør Godt i kørestol og på scooter
- Wheelchair Skills Program (WSP)
• Oplægget vil
indeholde:
– Baggrund
– Deltagere i
projektet
– Indhold og metoder
– Resultater
– Formidling
Else Marie Hansen, Konsulent
Baggrund for Kør Sikkert projektet
• Ulykker
• Test og træning
• Wheelchair skills
Program fra Canada
• Udarbejde dansk
materiale
Else Marie Hansen, Konsulent
Deltagere i Kør Sikkert
• Kommuner:
– Gladsaxe – Vibeke
Aarenstrup
– Hedensted – Dorrit
Bisgaard
– Odense – Mette Andersen
• Dalhousie University
– Dr Lee Kirby
– OT Cher Smith
• Socialstyrelsen
– Åse Brandt
– Else Marie Hansen
Else Marie Hansen, Konsulent
Indhold og metoder
• Mål:
– Et dansk WSP materiale vedr.
elkørestole og scootere
• Metode:
– Workshop
– Oversættelse
– Afprøvning på borgere
– Tilretning af materialet
• Indhold:
– Test
– Spørgeskema
– Træning
Else Marie Hansen, Konsulent
Rampe med 5% stigning
Else Marie Hansen, Konsulent
Afmærket bane i de rigtige mål
Else Marie Hansen, Konsulent
Eksempel på et hul, man skal kunne køre over
Else Marie Hansen, Konsulent
Køre mellem kegler – kan man styre stolen?
Både forlæns og baglæns!
Else Marie Hansen, Konsulent
Køre på rampe – også på skrå
Else Marie Hansen, Konsulent
Køre over forhindringer – kantsten eller dørtrin
Else Marie Hansen, Konsulent
Køre på blødt underlag
Else Marie Hansen, Konsulent
Indhold og metoder
• Mål:
– Et dansk WSP materiale vedr.
elkørestole og scootere
• Metode:
– Workshop
– Oversættelse
– Afprøvning på borgere
– Tilretning af materialet
• Indhold:
– Test
– Spørgeskema
– Træning
Else Marie Hansen, Konsulent
Resultater – Kør Sikkert
– nu: Kør Godt i Kørestol og Scooter
Kør godt i kørestol • Samarbejde med
Hornbæk om Manuelle
og på scooter
kørestole
• Introduktion
• Resultater på
• Test
Socialstyrelsen.dk
• Testmanual
(nyhedsbrev –
• Spørgeskema
hjælpemidler) og på
• Spørgeskemamanual SidLigGodt.dk
• www.whellchairskillspro
• Træningsmanual
gram.ca
Else Marie Hansen, Konsulent
www.wheelchairskillsprogram.ca
Else Marie Hansen, Konsulent
Formidling
• SidLigGodt
konferencen
• Nyhedsbrev fra
Socialstyrelsen.dk
• SidLigGodt onlinenetværket
• Kursus
• Rehab Scandinavia
Else Marie Hansen, Konsulent
Spørgsmål?
Tak for opmærksomheden!
Else Marie Hansen, Konsulent

similar documents