Rolle Rettigheder - Digitaliseringsstyrelsen

Report
Roller og rettigheder
I Administrationsportalen
Lars Sommer – [email protected]
Kommunernes Landsforening
Anders Krabbe Møller – [email protected]
Digitaliseringsstyrelsen
Roller i Digital Post - overblik
Rolle
Rettighed
NemID
administrator
(tidligere LRA)
Det er kun medarbejdere med denne
rolle/rettighed, der kan oprette
myndigheden i Administrationsportalen
og myndighedens digital postkasse på
Virk.dk. Medarbejdere der har denne
rettighed tildeles automatisk
administrator rettigheder i
Administrationsportalen og i Digital Post
på Virk.dk.
Oprettelse og
vedligehold
www.nets.dk – NemID
administration.
Roller i Digital Post - overblik
Rolle
Rettighed
Administrator med adgang til alle
mapper
Administrator uden mappeadgang
Kan alt i løsningen.
Almindelig postbruger med adgang
til alle mapper
Kan opsætte og administrere
løsningen, men ikke læse og sende
meddelelser.
Kan læse alle meddelelser og
sende meddelelser.
Almindelig postbruger med adgang
til udvalgte mapper
Kan læse meddelelser i udvalgte
mapper og sende meddelelser.
Postfordeler med læseadgang
Kan fordele post til mapper og
læse post.
Kan fordele posten til mapper,
men ikke læse den (kan kun se
afsender og emne på meddelelse).
Postfordeler uden læseadgang
Oprettelse og
vedligehold
Digital Post på
Virk.dk
Roller i Digital Post - overblik
• Roller der vedligeholdes i
Administrationsportalen
– Postadministrator
– Myndighedsmedarbejder
– Administrator
– Systemadministrator
– Superadministrator
Roller i Administrationsportalen
Rolle
Rettigheder
Postadministrator
Fremsøge og se egne afsendelser til borgere eller
virksomheder.
Tilbagekaldelse af meddelelser (dog kun hvis disse ikke er
afleveret endeligt i slutbrugerens postkasse – derfor har
denne rettighed begrænset nytte)
Roller i Administrationsportalen
Rolle
Rettigheder
Myndighedsmedarbejder
Søg efter slutbruger (CPR og CVR). Redigere
mobilnummer og e-mail adresse.
Registrere slutbrugere der har opnået fritagelse for
obligatorisk Digital Post.
Give læseadgang til slutbrugeres digitale postkasse.
Roller i Administrationsportalen
Rolle
Rettigheder
Administrator
Se, oprette, redigere og slette myndighedens postkasser.
Tilslutte afsendersystem, register, portal og
afhentningssystem (dvs. oprette men ikke opsætte).
Se statistik forbrug for myndighedens anvendelse.
Brugeradministration: se, oprette, opdatere og slette
Bemærk at administrator rollen også har rettigheder i
myndighedens egen sikre boks på virk.dk (her som
”Administrator med adgang til alle mapper”).
Roller i Administrationsportalen
Rolle
Rettigheder
Systemadministrator Oprette, redigere og slette myndighedens egne
tilmeldingsgrupper.
Uploade bilag.
Opsætning af afsendersystem, register, portal og
afhentningssystem (ikke oprettelse).
Mulighed for at tilbagekalde en meddelelse. (Dog kun hvis
den er afleveret til Digital Post men ikke aktiveret i
slutbrugerens postkasse)
Roller i Administrationsportalen
Rolle
Rettigheder
Superadministrator
Kan stort set alt i Administrationsportalen
Anbefaling
• Det anbefales at:
– Myndigheden erstatter rollerne ”administrator” og
”systemadministrator” med superadministratorrollen.
– Hvis ovennævnte roller erstattes af superadministratorrollen
anbefales det at der udpeges mindst to superadministratorer.
– Superadministrator rollen tildeles ansatte, der arbejder med test
og udvikling af Digital Post.
– Hvis myndigheden vælger at lade rollerne ”administrator” og
”systemadministrator” erstattes af superadministratorrollen, bør
der være personsammenfald mellem mindst én af de ansatte,
der vedligeholder myndighedens sikre postkasser, og mindst én
superadministrator. Det er vigtigt, at der altid finder en tæt
koordinering sted mellem oprettelse og (især) nedlæggelse af
sikre postkasser postkasserne i Digital Post.
Det er enkelt at oprette en ny bruger. Eneste
udfordring er at:
-Brugeren skal have en medarbejdersignatur
(certifikat)
-At konvertere brugerenes certifikat til base 64
Konvertere certifikat til base 64
• Forudsætningen for at blive oprettet som
bruger i Administrationsportalen er, at man
har en medarbejdersignatur
• Når en bruger har fået tildelt en
medarbejdersignatur, vil den blive installeret i
brugerens browser. For at
medarbejdersignaturen kan benyttes i
Administrationsportalen, skal den være på
formen Base64-kodet X.509
Konvertere certifikat til base 64
BEMÆRK! Det er vigtigt, du gemmer filen på enten:
• Et fællesdrev som NemID administratoren eller
administratoren/superadministratoren kan få adgang
til, og at du giver NemID administratoren eller
administratoren/superadministratoren rettigheder til at
få adgang til den mappe, du gemmer certifikatet i.
• På et USB stik og selv medbringe det. Det vil have den
fordel, at der ikke kan opstå problemer med adgang til
drev og mapper.

similar documents