samt i gennemsnit 2 lægemidler pn

Report
Bertel Rüdinger
Cand. pharm
Medicinsk superbruger
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• Jeg har fået medicin i 12 år.
• Jeg har prøvet over 36 forskellige lægemidler
– Antipsykotika
– Antidepressiva
– Stemningsstabilisserende medicin
– Benzoediazepiner
– Sovepiller
• Foreslået nikotinpræparater mod sult
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• Hvad ved vi om psykofarmaka:
– Psykofarmaka er alt sammen symptombehandling
– Det er svært at skille virkninger fra bivirkninger
– Almindelige bivirkninger er:
•
•
•
•
•
•
•
Træthed
Vægtøgning
Rystesyge
Mundtørhed
Nedsatte intellektuelle evner
Forstoppelse
Men listen er meget længere
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
– Eksempler på alvorlige bivirkninger er:
•
•
•
•
•
•
Hjertestop
Blodpropper
Diabetes
Ændringer i blodbilledet
Permanente hjerneskader
Hormonelle bivirkninger
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• Hvilke bivirkninger skal man også være
opmærksom på, når en psykofarmakabehandling startes:
–
–
–
–
–
–
–
–
Kognitive funktioner
Træthed
Seksuelle problemer
Svimmelhed
Forstoppelse
Ændret adfærd
Rastløshed
Ufrivillige bevægelser
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
– Psykofarmaka er undersøgt på rotter, og effekten
på mennesker er undersøgt i korte forsøg på op til
3 måneder. Alligevel gives det som livsvarig
medicin.
– Dokumentationen for at psykofarmaka skal gives
livsvarigt er meget uklar.
– De nye antipskotika markedsføres på at de ikke
giver permanente hjerneskader, men
langtidsvirkningen kendes ikke.
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• God anvendelse af psykofarmaka er:
– Når vi er klar over, hvad der skal dulmes
– Når det bruges til symptomlindring, så brugeren
kan arbejde med sig selv
– Når medicineringen overholder Sundhedsstyrelsens vejledning om antipsykotisk behandling
af personer over 18 år
– Når der er lagt en behandlingsplan, der tager højde
for at man skal forsøge at trappe ud af medicinen
fx efter 12 måneder.
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
Life’s too short to be afraid
So take a pill to numb the pain
Robbie Williams
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
Er der overhovedet grund til medicinpædagogik?
Sundhedsstyrelsens Tilsynstema 2009
Behandling med antipsykotiske lægemidler på
bosteder og plejeboliger
http://www.sst.dk/publ/Publ2010/TILSYN/Tilsynstema/Antipsykotikabehl_plhjbosted.pdf
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• Behandling med antipsykotiske lægemidler på
bosteder og plejeboliger
– Ledelsen på alle 2138 botilbud blev kontaktet
– Over 1500 botilbud svarede
– 40 % af beboerne blev behandlet med
antipsykotika af egen læge, hvilket er i direkte
uoverensstemmelse med Sundhedsstyrelsens
anbefalinger
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• Behandling med antipsykotiske lægemidler på
bosteder og plejeboliger
– Journalgennemgang på 24 personers lægefaglige
journaler fordelt over hele landet
– Journalerne blev gennemgået mhp. om der forelå:
•
•
•
•
Navn på behandlende læge
Behandlingsplan
Plan for vurdering af effekten af behandlingen
Plan for overvågning af bivirkninger til behandlingen
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• Behandling med antipsykotiske lægemidler på
bosteder og plejeboliger
– På bostederne var:
• 25 % af patienter i behandling med 1 antipsykotikum
• 37,5 % af patienter i behandling med 2 antipsykotika
• 37,5 % af patienter i behandling med 3 antipsykotika
– Patienterne fik herudover typisk fast 2-3
lægemidler samt i gennemsnit 2 lægemidler p.n.
hvilket igen er i uoverensstemmelse med
antipsykotika-vejledningen
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• Behandling med antipsykotiske lægemidler på
bosteder og plejeboliger
– Kun 50 % af journalerne havde oplysninger om
behandlingens forventede varighed
– Journalerne indeholdt meget sjældent en plan for
vurdering af behandlingseffekten
• 87 % af dem i behandling med et antipsykotikum var uden
plan for vurdering af behandlingseffekten
• 89 % af dem i behandling med to antipsykotika var uden
plan for vurdering af behandlingseffekten
• 100 % af dem i behandling med tre antipsykotika var uden
plan for vurdering af behandlingseffekten
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
Før
behandling
2 uger
4 uger
8 uger
12 uger
Årligt
Sygehistorie
+
+
+
+
+
+
Vægt og BMI
+
+
+
+
+
+
Taljeomfang
+
+
+
Blodtryk
+
+
+
Faste blodsukker
+
+
+
Faste blodfedt
+
+
+
EKG
+
+
+
+
I under 25 % af journalerne var der en plan
for systematisk overvågning af effekt og
bivirkninger
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• Behandling med antipsykotiske lægemidler på
bosteder og plejeboliger
– Den årlige undersøgelse for bivirkninger finder
kun sjældent sted. 83% fik ikke taget EKG og i 91
% fik ikke målt blodsukker/fedt.
– Kun i 9 % af journalerne var der arbejde
systematisk med vurdering af udviklingen af
bivirkningerne.
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
Fordi behandlingen langt fra er optimal, er der
brug for en medicinpædagogisk indsats!!
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• Hvad påvirker ens handlemuligheder som
bruger:
– Manglende viden:
• Virkning/bivirkninger
• Hvilken medicin mod hvilke symptomer
• Hæmmede kognitive funktioner
– Manglende selvtillid:
• Autoritetsbegrebet
• Pres fra omgivelserne
• Pres fra psykiatrien
– Angsten for tilbagefald
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• Hvad er din rolle som hjælper i en
medicinpædagogisk indsats:
– At respektere brugerens ønsker
– At lytte og støtte
– At skaffe viden
– At oversætte uforståeligt fagsprog
– At skabe sikkerhed for at hjælpen ikke forsvinder,
selvom brugeren ønsker at gå imod anbefalinger
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• Hvilke kompetencer kræves der for at støtte
brugeren bedst muligt:
– Tillid til at brugeren er den, der ved, hvad der er
bedst for vedkommende
– Viden/faglighed
– Viden om at folk kommer sig
– Og TRO på at alle kan komme sig
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
•
•
•
•
Brug medicinen til at komme sig
Søg informationer
Vær varsom
Tag ansvar
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]
• Kan man forestille sig en
medicinskpædagogisk indsats uden
brugersamarbejde og brugerindflydelse?
Klinisk farmaceut Bertel Rüdinger
[email protected]

similar documents