Medicinkortet på sundhed.dk

Report
MEDICINKORTET PÅ
SUNDHED.DK
VEJLEDNING TIL APOTEKER
BORGERNES ADGANG TIL
MEDICINDATA
• August 2014: Medicinprofilen lukker på
sundhed.dk
• September 2014: Medicinkortet lanceres for
borgerne på sundhed.dk
• Januar 2015: Medicinkortet tilbyder borgerne
adgang til børns data
INDGANG GENNEM
SUNDHEDSJOURNALEN
FANEN
MEDICINKORTET
FANEN
MEDICINKORTET
BØRNS MEDICINKORT
FANEN
RECEPTER
FANEN RECEPTER
FANEN RECEPTER
FANEN AFSLUTTET MEDICIN
TILSKUD/CTR
TILSKUD/CTR-SALDO
• Ikke på sundhed.dk
• Findes på
Fmkonline.dk
• Under fanen
tilskudsbevillinger
HVEM KAN HJÆLPE
BORGEREN?
• Hjælpetekster overalt via ?-ikoner
• Sundhed.dk’s support
• Egen læge (hvis spørgsmålene handler
om indholdet i medicinkortet)
MERE INFORMATION?
Du kan altid finde mere information om
Medicinkortet på
www.ssi.dk/fmk
DET NYTTER AT
ANBEFALE…
HVORFOR ANBEFALE
SUNDHED.DK?
Fordi sundhed.dk:
kan højne kvaliteten af behandlingen
sparer tid
skaber større tryghed hos patienterne.
Desuden:
I er en troværdig kilde til information for patienterne.
Fordele ved sundhed.dk
MANGE KENDER
SUNDHED.DK
64 %
af danskerne kender sundhed.dk
Det mener patienterne
12 SIDEVISNINGER OM
ÅRET PER DANSKER
64 %
af danskerne kender sundhed.dk
36 %
af danskerne har brugt sundhed.dk
inden for det seneste år
Det mener patienterne
FÅ ANBEFALINGER
64 %
af danskerne kender sundhed.dk
36 %
af danskerne har brugt sundhed.dk
inden for det seneste år
6%
af danskerne har fået sundhed.dk
anbefalet af en sundhedsfagligperson
Det mener patienterne
GIV DISSE GODE RÅD
VIDERE
Borgerne kan optimere sikkerheden ved at:
• opdatere computer og bruge virusprogrammer,
• beskytte NemID og adgangskode,
• logge rigtigt af,
• undlade at sende personfølsomme oplysninger,
• kontrollere opslag via
Min Log.
Datasikkerhed
MIN LOG
Min log
SUNDHEDSTILBUD
Sundhedstilbud
TAK FOR
OPMÆRKSOMHEDEN!

similar documents