NYT - Dagligvareleverandørerne

Report
DLF QUARTERLY
December 2013
INDLEDNING
Dagligvareleverandørerne DLF har fornøjelsen at udsende en opdateret udgave af ”DLF Quarterly”
omfattende 3. kvartal 2013.
Kvartalsrapporten skal give medlemmerne et struktureret overblik over den danske detailhandel.
”DLF Quarterly” er en fakta baseret præsentation som frit kan anvendes af medlemmerne. Brug elementer
helt eller delvist når I forbereder afrapportering overfor jeres interessenter, så som Bestyrelse, eksterne
kontakter, udenlandske gæster m.m.
Vi vil bestræbe os på en løbende tilpasning af rapporten til gavn for alle. Det er derfor vigtigt at vi får
feedback fra Jer – godt som skidt – så vi kan favne nye emner eller undgå områder som ikke har
medlemmernes interesse.
God fornøjelse!
DLF
TAK TIL DE AF VORE PARTNERE SOM HAR BIDRAGET MED INDHOLD.
2
DLF Quarterly report
INDHOLD i overskrifter:
• Danmark i tal
•
•
•
•
•
Demografi
Det politiske system
Økonomiske nøgletal
Pris og mængdeindeks
Det politiske perspektiv
• Nordisk retail
•
•
•
•
Nordisk detailhandel
Nordisk forbrugertillid
Tilbudsaviser Nordisk
DLF Sverige
• Dansk detailhandel
• Markedsandele
• 10 års statistik + prognose
• Dansk detailhandel i tekst
• Dansk detailhandel
•
•
•
•
•
•
•
•
DS
Coop
SuperGros
Reitan
Matas
Tankstationer
WWW
Grænsehandel
• Trends
•
•
•
•
Hvad sker der i udlandet.
Shoppertrends – brands
Danskernes bekymringer
Category shopper
fundamentals.
• Top issues
•
•
•
•
•
•
•
•
Tilbudsaviserne
Top 10 kategorier
Shopperadfærd
Forbrugeradfærd
Kampagneadfærd
Private Labels
Discount Danmark
Salgskonsulentens rolle
3
DANMARK I TAL
DANMARK – Demografi
Areal:
42.916 km2
Danmark er inddelt i 5 regioner og
99 kommuner.
Hovedstad:København
Indbyggere:
´
Hovedstaden
Århus
Odense
Ålborg
Esbjerg
1.213.822
252.213
168.798
104.885
71.579
Folketal (k4 2013):
5.623.501 personer.
heraf mænd
2.789.802 (49,6%)
heraf kvinder:
2.833.699 (50,4%)
Dansk oprindelse.:
Indvandrere:
Efterkommere:
89,0%
8,4%
2,6%
Hustande(opgøres en gang årligt):
2.607.876
heraf single:
1.005.015
2 personer:
863.565
3 personer:
304.170
4 personer eller flere 435.126
I 72% af husstandene i Danmark
er der 1-2 personer.
Kilde: www.dst.dk
5
DANMARK – Det politiske system
Styreform:
Monarki
Dronning Margrethe 2.
Statsminister:
Helle Thorning-Schmidt
Danmark ledes af en mindretalsregering bestående af:
Socialdemokratiet (A)
Radikale Venstre (B)
Socialistisk Folkeparti (F)
National valuta: Danske Kroner
(DKK)
Kursen er låst til Euroen.
Kilde: www.ft.dk
Det danske Folketing består af 179
medlemmer fordelt som følger efter
sidste Folketingsvalg i Okt. 2011:
Antal vælgere:
4.079.910
Antal gyldige stemmer: 3.545.368
Stemmeprocent:
86,9 %
A. Socialdemokratiet 879.615
B. Radikale Venstre 336.698
C. Konservative
175.047
F. Socialistisk Folkeparti 326.192
L. Liberal Alliance
176.585
K. Kristendemokraterne
28.070
Q. Dansk Folkeparti 436.728
V. Venstre
947.725
Ø. Enhedslisten
236.860
Kilde: www.dst.dk
Vigtige ministre for detailhandlen:
Erhvervs- og vækstminister:
Henrik Sass Larsen (A)
Konkurrencelove, forbrugerlove
herunder forbrugerombudsmanden,
markedsføringsloven. Lukkeloven.
Minister for fødevarer, landbrug
og fiskeri:
Karen Hækkerup (A)
Fødevaresikkerhed, økologi,
fødevarekontrol, mærkning,
fødevarestyrelsen
Skatteminister:
Holger K. Nielsen (F)
Afgiftslove, bl.a. Chokoladeafgift,
Emballageafgift, Isafgift, moms,
reklameafgift, sodavandsafgift,
spiritus, tobak, øl- og vinafgift.
Kilde: www.ft.dk
6
DANMARK – Økonomiske Nøgletal
Beskæftigede lønmodtagere fuldtid:
(2. Kvartal 2013)
Brutto ledighed:
(september 2013)
Arbejdsløsheds procent:
(september 2013)
2.140.410
143.302
5,4
BNP (2012)
Mia. DKK
Real vækst
Det private forbrug:
Det offentlige forbrug:
Betalingsbalancen
– løbende poster:
DKK
(september 2013)
1.825,6
+0,4%
- 0,1 %
+ 0,4 %
104,7 mia.
Kilde: www.dst.dk - AUS07
7
DANMARK – Økonomiske Nøgletal
Husholdningernes forbrug er for så vidt angår fødevarer og drikkevarer i tilbagegang med
3,0 – 3,6 % i værdi.
DANMARK – Økonomiske Nøgletal
Forbrugertillidsindikatoren for Detailhandlen er positiv for 3. kvartal 2013. For oktober måned: 4,6%
Forbrugerforventninger (nettotal)
Kilde: www.dst.dk
DANMARK – Pris- og Mængdeindeks
Forbrugerprisindeks (oktober 2013)
Ændring i forhold til samme måned året før.
Fødevarer:
Alkohol og tobak:
0,2 %
0,8 %
Mængdeindeks (sæsonkorrigeret):
Fødevarer + andre dagligvarer
(september 2013)
93.1
Detailomsætningsindeks:
Samlet fald i detailhandlen er -1,1%
Efter vækst i 2. kvartal 2013 ses igen
et fald i 3. kvartal.
Kraftigt fald i omsætning for Radio og
TV forretninger samt supermarkeder.
Stor fremgang for Discount.
Kilde: www.dst.dk
10
DANMARK – Politisk perspektiv
Moms sats: alle fødevarer: 25 %
Selskabsskat:
25 %
Som udgangspunkt er der ingen
politisk stillingstagen til moms
satsen for nærværende.
Der er omvendt fokus på
selskabsskatten som sandsynligvis
reguleres i nedadgående retning i
de kommende 3 år.
Foråret 2013 Vækstpakke 1:
• Afgiften på sodavand halveres
med virkning fra 1.7.2013 og
afskaffes helt i 2014.
• Afgiften på øl sænkes med 15
pct. fra 1.7.2013. Indekseringen
afskaffes.
• Momsfradrag for virksomheders
hotelovernatninger i Danmark
hæves fra 50 pct. Til 75 pct.
• Vægtbaseret emballageafgift
afskaffes fra 2015.
Vækstpakke 2:
• Glidende sænkning af
selskabsskat fra 25 pct. Til 22
pct. over de kommende 3 år.
• Afskaffelse af energispare afgift.
• Lavere afgift på udledning af
spildevand for store
virksomheder.
• Ingen kørselsafgift for lastbiler.
Ny fedtskat indført 1. januar 2012.
Alt mættet fedt tillægges afgift på 16,DKK pr. kilo.
Tanken var at forsøge at styre
danskernes indtag af fedt generelt og
det mættede fedt i særdeleshed.
Skatten havde ikke den tiltænkte
virkning og blev fjernet igen pr. 1.
januar 2013.
FINANSLOVEN 2014
Den vægtbaserede emballageafgift
afskaffes allerede ved indgangen til
2014 og dermed et år tidligere, end
hvad regeringen i første omgang
havde barslet med i den såkaldte
Vækstplan DK. Der afsættes 310mio.,
hvorved erhvervene lettes for
betydelige administrative byrder.
Dette gælder ikke volumenbaseret
afgifter som er gældende for øl, vand,
vin og spiritus.
Kilde: www.ft.dk
11
NORDISK DETAILHANDEL
Nordisk marked
Kilde:
Kilde: Dansk Handelsblad.
13
Forbruger Tillid - Nordisk
140
Kilde:
135
129
130
124
120
119
120
115
112
109
110
110
104
100
102
99
102
98
98
97
106
103
98
93
88
86
83
80
106
102
101
100
93
90
113
110
78
75
72
80
76
97
95
91
99
98
92
87
101
98
90
87
99
95
78
79
78
77
79
78
80
73
74
81
78
74
95
92
95
85
85
85
80
80
80
73
74
89
88
84
81
95
76
71
73
72
89
71
60
Finland
Norway
Sweden
83
76
70
Denmark
95
EU
Kilde: Consumer Confidence survey Q1 2013 - Nordics14
71
ANTAL TILBUDSAVISER - Nordisk
Land
Sider 2012
Danmark
36.098
Finland
11.545
Sverige
10.616
Norge
6.944
Sider 2012
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
Sider 2012
15.000
10.000
5.000
0
Danmark
Finland
Sverige
Kilde:
Kilde:
Alle lande i Norden udgiver tilbudsaviser.
Danmark er dog det land som skiller sig
markant ud. Næsten 4 gange flere sider end i
Finland og Sverige og 6 gange mere end i
Norge.
Tilbudsaviserne er gennemsnitligt på 33 sider i
Danmark mod kun 9-10 sider i Sverige og
Norge.
Svenske tilbudsviser
Norge
Land
AVG Pages
Danmark
33,0
Finland
20,3
Sverige
9,3
Norge
10,4
AVG Pages
35,0
30,0
25,0
20,0
AVG Pages
15,0
10,0
5,0
0,0
Danmark
Finland
Sverige
Norge
15
Kilde:
8
8
Værdi:
0,2%
Akk. i år :
-1,5%
Rull. 12 mdr.: 0,7%
6
DLF Retail Index udvikling (%)
Kilde:
6
4
4
2
2
0
0
Aug
-2
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
-2
2013
-4
-4
-6
-6
-8
-8
Rullende 12 mdr. (%)
DLF Retail IndexTM
Kilde: Delfi Marknadspartner
Salget til kunder steg med 0,2% i september. Det viser DLF Retail Index, som baseres på DLF’s medlemsvirksomheders salg i VÆRDI til ICA, Coop, Axfood, Bergendahls, Lidl og Netto Sverige. Rullende 12 mdr. Er
væksten 0,7%.
16
Dagligvarehandlens udvikling
10%
Kilde:
Kilde:
Værdi 2,2%
Volume 0,1%
Værdi rull. 12 mdr. 2,8%
Volume rull. 12 mdr. 0,9%
8%
7%
6%
5%
6%
4%
3%
2%
2%
1%
0%
Sep
-2%
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Rullende 12 mdr.
Værdi og volume
4%
0%
2013
-1%
-4%
-2%
-6%
Forklaring: Salgsudviklingen vises som omsætnings udvikling faktisk måned sammenlignet med samme måned sidste år.
-3%
Kilde: DHI, HUI Research & SCB
Dagligvarehandelen i Sverige er akkumuleret september steget med 2,2% i VÆRDI. Renset for prisudvikling
er salget steget 0,1% i VOLUME. Væksten i løbende priser skyldes delvist prisstigninger.
17
DANSK DETAILHANDEL I TAL
Dansk Detailhandel i tal
Kilde:
Kilde: Retail Institute Scandinavia A/S Dansk Butiksregister 3. kvt. 2013 19
10 ÅRS STATISTIK + PROGNOSE
Kilde:
Markedsandele Aktører
120.00
Reitan og Lidl vil være de
vindende aktører frem til 2020.
Dagrofa, Coop og DS vil tabe
momentum.
100.00
80.00
AKTØR 2002 2012 2020
60.00
Coop
DS
Dagrofa
Reitan
Lidl
Aldi
Øvrig
40.00
20.00
37,65
27,20
15,19
6,04
0,00
3,81
10,11
37,48
32,53
15,54
7,92
2,39
3,30
0,83
36,50
31,98
12,86
10,29
4,00
3,50
0,88
100
100
100
0.00
2002
Coop
2012
Dansk Supermarked
Dagrofa
2020
Reitan
Lidl
Aldi
Øvrig
Kilde: Retail Institute Scandinavia A/S Dansk Butiksregister 3. kvt. 2013 20
Dansk detailhandel i tekst
DISCOUNT

Antallet af discount
butikker er steget over de
sidste 3 år med mere end
250 butikker til 1.535.

Alle kæder har øget
antallet af butikker på nær
Aldi som har reduceret en
smule.

Forventning om et
maksimalt antal butikker
omkring 2.000.

Forventning om skærpet
konkurrence der vil sikre
overlevelse for de mest
kapital stærke kæder.
Kilde:
KÆDERNE
GROSSISTERNE

Kvickly Xtra er lukket og

Alle grossister har øget
konverteret til Kvickly.
deres markedsandel på
nær SuperGros og Aldi.

Coop barsler med en
LokalBrugsen kæden

Mest markant er væksten i
bestående af 100 butikker
ReitanGruppen med mere
med meget lokalt sortiment.
end 3% point, som udelukkende skyldes vækst i

4 Spar kæder omdannet til
Rema1000.
kun 2 – Eurospar og Spar.
Øvrige er blevet til ”Min

Coop har trods en status
Købmand” i efteråret 2013.
quo i butiksantallet formået
at øge markedsandelen.

Den store taber er
SuperGros der har mistet
mere end 5% point.

SuperBest kæden er mere
end halveret i antal butikker
som er konverteret til
Eurospar eller er lukkede.
21
HVEM ER HVEM I DANSK DETAILHANDEL
”SIDEN SIDST” FRA KUNDERNE
DANSK SUPERMARKED

Bilka Vejle genåbnede 17.
november med nyt ”Tformet” koncept.

Bilka, føtex og Netto har
flyttet ugens tilbudsaviser
til at gælde fra lørdag pr.
Uge 47.
COOP

Ny CEO er blevet Peter
Høgsted.
COOP Sverige

Ny CEO pr. April 2014:
Sonat Burman-Olsson
(nuv. CFO i ICA).
DAGROFA

Endelig godkendelse af
Norgesgruppen som
medejer.

Ny koncernchef er blevet
Per Thau.

Ny Kædedirektør for
”Profilhuset SuperBest”
bliver Jørgen Nielsen som
tiltræder januar 2014.
23
DANSK SUPERMARKED
Antal butikker: 17 heraf 1 A-Z.
Antal butikker: 87 – heraf 6 food.
Antal butikker: 446 – heraf 45 Døgn.
Pay off: ”De bedste priser – resten
skal opleves”.
Profil: Lavprisvarehuse med stort og
bredt vareudvalg til stærke priser
indenfor food, non-food, varige
forbrugsgoder og Hus & Have.
Partnerskab med Starbucks (kaffe)
og Carl´s Jr. (Burger).
Pay off: ”Vi gør mere for dig”
Ekspeditioner pr. uge: 1.200.000
Tilbudsaviser pr. uge: 1,6 mio.
Gælder fra lørdag pr. Uge 47..
Pay off:
”Få mest muligt ud af dine penge”.
Profil: Soft Discount der dækker op
mod 90 % af forbrugerens
dagligvarebehov bl.a. fersk kød,
mejeri, frugt & grønt, økologi samt
ugentlige spot tilbud.
Ekspeditioner pr. uge:
Tilbudsaviser pr. uge: 2,1 mio.
Gælder fra lørdag pr. Uge 47.
Opstart: 1960 i Århus.
Opstart: 1981 i Vanløse
Ekspeditioner pr. uge: 560.000
Tilbudsaviser pr. uge: 1,6 mio.
gælder fra lørdag pr. Uge 47 2013.
Opstart: 1970
Profil: Moderne varehuse med
fødvarer og non-food. Fokus på
varer af god kvalitet samt højt
serviceniveau.
Der arbejdes på at få den sidste A-Z
i Hjørring konverteret til Bilka.
Kilde: www.dsg.dk
24
COOP
Antal butikker: 78
Antal butikker: 226
Antal butikker: 363
Pay off: Frihed til at vælge.
Pay off: Lidt udover det sædvanlige
Pay off: Altid tæt på dig og din hverdag.
Profil: Varehuse med bredt udvalg
af dagligvarer , som er stærke på
kvalitet og pris.
Ekspeditioner pr. uge: N/A
Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.
Opstart: 1961 (Ålborg)
Profil: En madbutik med bredt
udvalg af madvarer af høj kvalitet
til en god pris. Første kæde i
Danmark der satte fokus på
økologi
Ekspeditioner pr. uge: N/A
Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.
Opstart: 1991
Profil: Danmarks foretrukne og mest
ansvarlige nærbutikskæde.
Dagli'Brugsen er mødestedet, hvor
nærvær, service og "det lokale" er et
afgørende kendetegn. Dække behov for
indkøb af dagligvarer i hverdagen med
vægt på sundhed, ansvarlighed og
friskhed.
Ekspeditioner pr. uge: N/A
Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.
Opstart: 1992
Kilde: www.coop.dk
25
COOP
Antal butikker: 81
Antal butikker: 428 . Åbnede 2
butikker i Tyskland 2013. Byggeri
af nr. 3 igangsættes 6 dec. 2013.
Pay off: Det er fakta.
Profil: Ud over fersk kød, frisk
frugt og grønt mv., så har Fakta
også et stort udvalg inden for
økologi og ansvarlighed, hvor
Fakta har lanceret varemærket
"mini risk", som er prissat meget
attraktivt. Ekspeditioner pr. uge:
N/A
Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.
Opstart: 1981.
Pay off: Frihed til at vælge.
Profil: Irmas mission er at sikre
kunderne dagligvarer af høj kvalitet
i inspirerende butikker med
excellent kundeservice. Irmas
vision er at være den fornyende
købmands forretning, der præger
udviklingen og tiden. Irma er
førende indenfor vin, økologi.
Ekspeditioner pr. uge: N/A
Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.
Opstart: 1886 – verdens næstældste supermarkedskæde.
Coop har nu to net butikker. Coop.dk er
startet i 1999 og sælger primært
nonfood artikler. Varerne kan leveres til
døren eller til nærmeste butik.
Irma.dk er en decideret nethandels
butik med levering til døren.
Derudover har Coop Medlemskortet
Coop+ hvor medlemmerne får ekstra
gode tilbud og samtidig kan opspare
bonus point. Irma og Fakta er inkluderet
pr. August 2013.
Medlemmer: 1.350.000 (sep. 2013).
Irma er verdens
næst ældste
supermarkeds
kæde
Kilde: www.coop.dk
26
SUPERGROS
Antal butikker: 95
Vision: Hele Danmarks Fødevaremarked.
Mission: Som moderne købmænd
vil vi give danskerne en indkøbsoplevelse, som gør os til byens
foretrukne sted for indkøb af
fødevarer.
Omsætning: 7,8 mia. Kr.
Tilbudsaviser pr. uge: N/A
Opstart: 2010.
Ejerstruktur:
Norgesgruppen: 49%
KFI: 41%
Spar købmænd: 10%
Kilde: www.supergros.dk
Antal butikker: 473 – heraf 96
Eurospar, 64 Super Spar, 198 Spar
og 105 Kwik Spar.
Pay off:
Profil: I SPAR findes en bred vifte
af gode indkøbsmuligheder,
matcher Discount med Gul pris
koncept. EUROSPAR tilbyder
desuden en række afdelinger med
dagligvarer og specialiteter.
Ekspeditioner pr. uge:
Tilbudsaviser pr. uge:
Opstart: 1954
Ejerandel: Dagrofa 50% Købmænd 50%.
Antal butikker: ca. 200
Pay off: Tættere på hverdagen
Profil: MIN KØBMAND er lokale
dagligvare butikker med nærhed,
tryghed og god service.
Opstart: 20. oktober 2013
Antal butikker: 96.
Pay off: Discount på en ny måde.
Profil: Soft Discount . Kiwi tilbyder
fordelskort (LÅRkort) med bl.a. 10%
rabat på økologi og hver 4. pakke ble
gratis.
Ekspeditioner pr. uge:
Tilbudsaviser pr. uge:
Opstart: 2008 i Jylland/Fyn ved
konvertering af ALTA-kæden.
Ejerandel: Dagrofa 60% Norgesgruppen 40%.
27
SUPERGROS
Antal butikker: 95
Vision: Hele Danmarks Fødevaremarked.
Mission: Som moderne købmænd
vil vi give danskerne en indkøbsoplevelse, som gør os til byens
foretrukne sted for indkøb af
fødevarer.
Omsætning: 7,8 mia. Kr.
Ekspeditioner pr. uge: N/A
Tilbudsaviser pr. uge: N/A
Opstart: 2010
Ejerstruktur: Amba.
Ejerstruktur:
Norgesgruppen: 49%
KFI: 41%
Spar købmænd: 10%
Kilde: www.supergros.dk
Antal butikker: 93 Eurospar, 73
Superspar, 195 Spar og 101
Kvickspar
Pay off: Lokal dagligvarebutik med
stærke tilbud.
Profil: I SPAR findes en bred vifte
af gode indkøbsmuligheder,
matcher Discount med Gul pris
koncept. EUROSPAR tilbyder
desuden en række afdelinger med
dagligvarer og specialiteter.
Opstart: 1954
Ejerandel: Dagrofa 50% Købmænd 50%.
Antal butikker: ca. 200
Pay off: Tættere på hverdagen
Profil: MIN KØBMAND er lokale
dagligvare butikker med nærhed,
tryghed og god service.
Opstart: 20. oktober 2013
Antal butikker: 96.
Pay off: Discount på en ny måde.
Profil: Soft Discount . Kiwi tilbyder
fordelskort (LÅRkort) med bl.a. 10%
rabat på økologi og hver 4. pakke ble
gratis.
Ekspeditioner pr. uge:
Tilbudsaviser pr. uge:
Opstart: 2008 i Jylland/Fyn ved
konvertering af ALTA-kæden.
Ejerandel: Dagrofa 60% Norgesgruppen 40%.
28
REITAN DISTRIBUTION
Reitangruppen er en norskejet
grossist og franchise retailer.
Både Rema1000 og 7-11 drives
på franchise basis.
Reitangruppen har næsten 4.000
butikker i de Nordisk og Baltiske
lande.
Omsætning: 72 mia. NOK
Ansatte: 32.000
Grundlagt: 1972
Kilde: www.rema1000.dk
Antal butikker: 241
Pay off: Meget mere discount.
Profil: Kæden startede under
navnet REMA (REitan og MAd)
men fik tilføjet tallet 1000, da man i
1980 nåede 1.000 varenumre i
sortimentet. REMA 1000 tilbyder
en markant bedre
indkøbsoplevelse for kunderne i
sammenligning med den standard,
som andre discountkæder tilbyder.
Prisen, servicen, rengøringen,
vareudvalget - alt er i fokus!
Antal butikker: 196
Pay off: N/A
Profil: 7-Eleven fokuserer på behovet
fra de travle kunder ved at tilbyde et
bredt sortiment af friske madvarer,
købmandsvarer, unikke produkter, som
kun kan købes hos os samt diverse
serviceprodukter til rimelige priser.
Ekspeditioner pr. uge: N/A
Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.
Opstart: 1979 (1994 i Danmark).
.
Ekspeditioner pr. uge: N/A
Tilbudsaviser pr. uge: ingen
Opstart: 1926 (1993 i Danmark)
7-Eleven Danmark er i en intern
undersøgelse kåret som verdens
bedste butikker blandt 50.000 7-eleven
butikker.
29
ØVRIGE
Aldi var første
Discount butik i
Danmark. Etableret i
1977 !
Antal butikker: 89
Pay off: ”Det betaler sig”.
Profil: Kæden startede med 13
butikker i 2005 og er nu ca. 90.
Ved indgangen til 2015 forventes
ca. 100 butikker.
Startet som Hard discounter med
primært Private Label men er
blevet mere og mere ”Soft” med
bredt udvalg i ferskvare, flere
mærkevarer og bake off i de
nyeste butikker.
Omsætning: ingen særskilt
regnskab for DK.
Antal butikker: 234
Pay off: ”Kvaliteten helt i top –
prisen helt i bund”.
Profil: -grundlagt i 1913 af de to
brødre Theo og Karl Albrecht og
første discount kæde i Danmark.
Aldi Består af to uafhængige
virksomheder – Aldi Nord og Aldi
Süd. Blev opdelt i 1960 da de to
brødre var uenige om tobaksvarer i
sortimentet.
Ekspeditioner pr. uge: N/A
Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.
Opstart: 2005 i DK. Startede i
1970’erne i Tyskland og har i dag
8.000 butikker i 23 lande.
.
Ekspeditioner pr. uge: N/A
Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.
Opstart: 1977 i Danmark.
.
Kilde: www.lidl.dk
Omsætning: ingen særskilt
regnskab for DK.
Kilde: www.aldi.dk
30
ØVRIGE
Antal butikker: 295 + 2 i Sverige.
De 266 er ejet af Matas A/S.
Matas' mission er: "Vi vil hjælpe
vore kunder med at have det godt,
se godt ud og være i godt humør –
for rimelige penge.”
Profil: Matas er Danmarks største
detailforhandler inden for skønhed,
sundhed og personlig pleje og
tilbyder et karakteristisk one-stop
butikskoncept, der dækker en bred
vifte af behov inden for disse
områder.
Omsætning: 1,6 mia. Kr.
(+4,4%)(1. halvår 2013/14).
EBIT: 185 mio. Kr.
Ejerstruktur: Børsnoteret
aktieselskab (28. juni 2013)
Kilder: www.matas.dk
www.investor.matas.dk
Opstart: 1949 blev Matas A/S
dannet: MATerialisternes
AktieSelskab..
Pay off: ”Mere velvære, skønhed og
forkælelse…”.
Profil: Medlemmer optjener point hver
gang de handler i en fysisk butik eller
på Matas Webshop. Derudover
særlige tilbud, arrangementer m.v.
Medlemmer: over 1 mio.
Opstart: 2010.
ClubM består af en række partnere
hvor medlemmer optjener point som
kan anvendes i Club Matas pointshop.
.
31
BENZIN STATIONER
Selskaberne bag de største tankstationer er under pres.
Den ændrede lukkelov fra oktober
2012 har sat branchen under pres.
Dette sammenholdt med mere
benzin effektive biler -ikke mindst
Micro-biler, gør at der bør lukkes
700-800 stationer.
Benzin salget er dykket 20% de
seneste 5 år men antallet af
stationer er næsten uændret
omkring 2000, hvilket er den næst
højeste koncentration i Europa.
Små stationer lukkes og det vil
ifølge branchen ske i alle
selskaber. Dog vil OK være
hårdest ramt med mange beliggenheder i provinsen.
Antal stationer: 306. Heraf 58
ubemandede Shell Express. 63
stationer med 7-eleven kiosk.
Forretningsaktiviteterne i Shell i
Danmark inkluderer produkter som
benzin, diesel, fuelolie, naturgas og
oliefelter i Nordsøen.
Omsætning: N/A
Res. Før skat 2012: -1.061 mio. Kr.
Opstart: 1913 i DK.
Antal stationer: 248. Heraft 105
ubemandede F24
Q8s kerneforretning er salg og
distribution af olieprodukter.
Omsætning 2011/12: 6,3 mia. Kr.
Netto res.:
168 mio. Kr.
Ejerskab: Q8 Danmark A/S er ejet 50
procent af den kuwaitiske stat og 50
procent ejes af OK Ekonomisk Förening.
.
Antal stationer: 670.
OK er et dansk andelsselskab ejet
af ca. 17.000 kunder og forhandlere.
Driver convenience kæden OK+ ca.
100 butikker. Oms. fald siden 2009
og seneste resultat: -3,2 mio. kr.
Omsætning 2012:
9,2 mia. Kr.
Res. Før skat 2012:
416 mio. Kr.
Ejerskab: OK a.m.b.a
Antal stationer: 290. Heraf 60
ubemandede 1-2-3- stationer.
Statoil Fuel & Retail sælges i 2012 til
canadiske Alimentation Couche-Tard.
Omsætning 2012/13: 15.53 mia. Kr.
Res. Før skat 2012/13: 58 mio. Kr.
Ejerskab: Couche-Tard.
Nøgletal er for 16 mdr.
32
WWW
Etableret af Stefan Plenge som
en mulighed til specielt den
offentlige sektor hvor nemlig.com
eksempelvis leverer til
pensionister under navnet
intervare.dk for mere end 10 år
siden.
”nemlig.com er den ultimative
handlefrihed til dig, der hellere vil
bruge din kostbare tid på alt det i
livet, der er meget sjovere end de
daglige indkøb.
Hos os kan du handle og få
leveret, når det passer dig.
Direkte til din hoveddør i morgen
eller en anden dag.”
30.000 ordrer om måneden
pakkes af mere end 100
medarbejdere.
Kilde: www.nemlig.com
Webhandels portal som leverer på
hverdage med kølebiler.
Levering i samarbejde med Kvickly
og SuperBrugsen.
Friskheds garanti og adgang til Coop
egne mærker. Coop har i august
2013 foretaget en ”Buy out” af de
tidligere medejere.
Webhandels portal i København.
Fokus på måltidsløsninger og bedre
kvaliteter i kombination med basis
varer.
Lukkede den egentlige platform i
foråret 2013 efter en rekonstruktion.
Driver nu grænsehandel på nettet.
33
GRÆNSEHANDLEN
Grænsehandel er et ofte diskuteret
emne i Danmark. Dog mest den
som foregår mellem Danmark og
Tyskland og sjældent den som
foregår i Sverige.
Størrelse:
Tyskland: 6 mia. DKK: (Fleggaard).
Sverige: 5,2 mia. SEK (kilde:
Handelns Utredningsinstitut 2011)
Afgiften på øl og sodavand
nedsættes i etaper startende 1 juli
2013. Fleggaard mener ikke det vil
få betydning for den nuværende
grænsehandel.
Antal butikker: 17 (9 Fleggard og 8
Calle)
Pay off: Danske varer til tyske
priser.
Profil: Kæden ejes af danske
Fleggard Holding og er største
aktør ved den dansk-tysk grænse.
Købte Calles Grenz Shop i 2010
med 9 butikker.
Omsætning: ca. 2-3 mia. kr. Det
skønnes at Fleggard sidder på ca.
50% af grænsehandlen.
Ekspeditioner pr. uge: N/A
Tilbudsaviser pr. uge: x,x mio.
Opstart: Startede i 1970’erne efter
Danmarks indtræden i EF.
Gpris.dk er en internet-butik
Navnet Gpris.dk er sammensat af
G for grænse og ordet pris.
Gpris.dk operer ikke med trykte
tilbudsaviser, fødselsdagspriser,
kampagnepriser eller rabatordninger
med klistermærker, point-systemer
og lignende.
Profil: Gpris.dk udfordrer den
eksisterende grænsehandel. Bl.a. Vil
man starte med levering af øl og
Sodavand fra Tyskland når afgiften
forsvinder 1. januar 2014.
Opstart: 2010 af Allan Filbert.
34
TOP ISSUES
TOP ISSUES
1. Tilbudsaviserne
2. Markedsinformation
3. Shopper adfærd
4. Forbrugeradfærd
5. Kampagneanalyse
6. Private Labels
7. Discount Danmark
8. Salgskonsulentens rolle
36
TILBUDSAVISERNE – antal sider
Sum af Antal sider:
Tilbudsavisen
er et meget
udbredt medie i
Danmark.
Med mere end
36.000 udgivne
sider pr. år er
det ca. 4 gange
flere sider end i
Sverige og 6
gange flere end
i Norge.
På trods af alle
prognoser
øgede kæderne
antallet af sider
med 1,7% i
2012.
Kæde:
Aldi
Bilka
Dagli'Brugsen
Eurospar
Fakta
Føtex
Irma
KIWI
Kvickly
Kwik Spar
Lidl
Løvbjerg
Netto
REMA 1000
SPAR
Super Spar
SuperBest
SuperBrugsen
Dagligvarer Total
Change
År:
Kilde:
Kilde:
Kvartal
2011
1
184
1.488
240
368
324
1.548
208
272
956
88
266
332
690
264
240
320
552
444
8.784
2011 Total
2
184
1.664
240
384
348
1.396
208
312
1.032
100
182
328
550
268
264
328
592
424
8.804
3
192
1.604
244
368
332
1.354
200
312
872
92
202
308
556
244
240
328
516
380
8.344
4
208
1.896
236
400
356
1.572
212
312
1.044
132
220
332
656
284
288
328
620
452
9.548
768
6.652
960
1.520
1.360
5.870
828
1.208
3.904
412
870
1.300
2.452
1.060
1.032
1.304
2.280
1.700
35.480
2012
1
168
1.904
216
380
380
1.468
208
300
912
116
188
344
642
268
260
312
576
436
9.078
3,3%
2012 Total Change
2
184
1.814
224
404
376
1.436
212
296
936
112
212
336
552
284
264
340
576
440
8.998
2,2%
3
180
1.752
216
312
368
1.420
200
288
832
104
220
320
528
256
208
284
532
376
8.396
0,6%
4
196
2.032
212
420
384
1.464
208
300
968
148
238
352
624
304
308
396
612
460
9.626
0,8%
728
7.502
868
1.516
1.508
5.788
828
1.184
3.648
480
858
1.352
2.346
1.112
1.040
1.332
2.296
1.712
36.098
1,7%
-5,2%
12,8%
-9,6%
-0,3%
10,9%
-1,4%
0,0%
-2,0%
-6,6%
16,5%
-1,4%
4,0%
-4,3%
4,9%
0,8%
2,1%
0,7%
0,7%
1,7%
Dansk Supermarked´s kæder Bilka og føtex udgiver det antal tilbudsaviser med flest sider.
Pr. 11. februar 2013 indførtes Reklameafgiftsloven som i sin enkelthed pålægger en afgift på 4,00 DKK pr. kilo dog
kun 3,00 DKK i 2013. Det vil givetvis have en effekt fremover.
37
ANTAL KAMPAGNER - dagligvarer
Kilde:
Kilde:
Sum of Share of ad Year
Antallet af kampagner er efter
mange års uafbrudt stigning
stagneret i
2012. Tallene
dækker over
store forskelligheder.
Nogle kæder
som f.eks. Bilka
har øget antallet kraftigt mens
mange discount
kæder har
reduceret.
Banner
Aldi
Bilka
Dagli'Brugsen
Eurospar
Fakta
Føtex
Irma
Kiwi
Kvickly
Kwik Spar
Lidl
Løvbjerg
Netto
REMA 1000
SPAR
Super Spar
SuperBest
SuperBrugsen
Hovedtotal
Change
Quarter
2011
2011 Total
2012
2012 Total Change
1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter
1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter
552
397
423
437
1.809
366
334
316
390
1.405
-22,3%
2.913
2.634
2.957
3.373
11.877
3.288
2.956
3.282
3.709
13.235
11,4%
1.020
924
966
925
3.834
829
866
896
886
3.477
-9,3%
1.774
1.979
1.703
2.072
7.528
1.887
2.057
1.747
2.166
7.857
4,4%
1.721
1.808
1.605
1.694
6.829
1.769
1.876
1.813
1.889
7.347
7,6%
3.751
3.342
3.093
3.707
13.894
3.444
3.392
3.249
3.431
13.516
-2,7%
898
948
766
918
3.531
946
960
854
970
3.730
5,7%
1.169
1.557
1.477
1.491
5.694
1.169
1.353
1.148
1.192
4.862
-14,6%
2.151
2.274
2.297
2.334
9.056
2.291
2.259
2.220
2.631
9.401
3,8%
645
735
567
832
2.779
791
766
701
892
3.150
13,4%
1.035
985
902
1.008
3.932
843
900
924
991
3.659
-6,9%
2.032
2.055
1.889
2.153
8.129
1.784
1.583
1.342
1.603
6.312
-22,4%
2.564
2.418
2.462
2.755
10.198
2.621
2.328
2.413
2.740
10.102
-0,9%
944
1.238
1.107
1.225
4.514
1.092
1.156
1.067
1.243
4.557
1,0%
1.212
1.235
1.240
1.330
5.018
1.259
1.371
1.127
1.375
5.133
2,3%
1.556
1.629
1.613
1.735
6.533
1.653
1.825
1.614
2.019
7.112
8,9%
1.846
2.087
2.102
2.461
8.495
2.434
2.320
2.023
2.323
9.101
7,1%
1.596
1.560
1.456
1.632
6.244
1.528
1.574
1.514
1.753
6.368
2,0%
29.380
29.806
28.626
32.083 119.894
29.995
29.876
28.251
32.203 120.325
0,4%
2,1%
0,2%
-1,3%
0,4%
0,4%
Dansk Supermarked´s kæder Bilka, føtex og Netto dækker 36.000 kampagner – eller 1/3 af alle kampagner.
38
ANTAL KAMPAGNER - Nonfood
Kilde:
Kilde:
Sum of Share of ad Year
Antallet af kampagner på nonfood er reduceret med 5% i
2012.
Igen er der tale
om store forskelle kæderne
i mellem.
Banner
Aldi
Bilka
Dagli'Brugsen
Eurospar
Fakta
Føtex
Irma
Kiwi
Kvickly
Kwik Spar
Lidl
Løvbjerg
Netto
REMA 1000
SPAR
Super Spar
SuperBest
SuperBrugsen
Hovedtotal
Change
Quarter
2011
2011 Total
2012
2012 Total Change
1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter
1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter
418
575
495
603
2.091
405
521
503
515
1.945
-7,0%
4.532
4.759
3.859
4.987
18.137
4.655
4.718
4.539
5.407
19.319
6,5%
298
304
214
273
1.089
62
68
44
105
279
-74,4%
102
145
125
177
548
116
148
93
193
550
0,3%
417
431
318
409
1.575
384
366
384
345
1.480
-6,0%
3.326
2.623
2.308
3.344
11.601
2.652
2.321
2.789
3.144
10.906
-6,0%
18
14
16
37
84
17
3
5
20
46
-45,8%
20
26
50
43
139
36
29
26
26
116
-17,1%
1.919
2.016
1.560
2.332
7.827
1.714
1.784
1.526
1.766
6.790
-13,2%
23
33
21
53
129
42
31
21
32
126
-2,6%
763
695
630
738
2.828
752
752
741
669
2.915
3,1%
402
421
355
494
1.672
249
224
139
184
797
-52,4%
772
751
709
879
3.111
896
776
712
746
3.129
0,6%
220
274
230
310
1.034
275
229
243
327
1.074
3,9%
54
63
37
74
227
60
55
43
94
252
11,2%
80
111
77
144
412
91
85
62
138
376
-8,7%
193
182
159
308
842
209
190
155
239
793
-5,8%
390
435
326
447
1.599
356
337
277
395
1.366
-14,6%
13.948
13.857
11.489
15.651
54.945
12.972
12.637
12.302
14.347
52.258
-4,9%
-7,0%
-8,8%
7,1%
-8,3%
-4,9%
Dansk Supermarked´s kæder Bilka, føtex og Netto dækker 45 % af alle kampagner indenfor nonfood.
6 ud af 10 tilbud i en Bilka tilbudsavis er Nonfood. Det er kun 1 ud af 10 i Irma.
39
KATEGORI SPLIT - Dagligvarer
Kilde:
Kilde:
Quarter
2012 Total Change
2012
2011 Total
2011
1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter
1. Quarter 2. Quarter 3. Quarter 4. Quarter
Banner
-4,6%
1.122
277
291
275
278
1.176
270
306
304
296
Baby
7,0%
1.459
391
349
370
349
1.364
384
357
310
312
Chips & Snacks
-10,6%
1.119
327
292
272
227
1.251
309
271
310
361
Delikatesse og Bistro
3,4%
2.157
533
522
577
525
2.086
505
543
573
466
Drikkevarer
1,5%
1.470
404
323
350
393
1.449
378
364
321
386
Dyremad
7,0%
2.789
744
666
674
705
2.606
687
650
625
643
Fersk fjerkræ
4,7%
7.760
2.026
1.858
1.991
1.885
7.414
1.966
1.776
1.864
1.809
Fersk kød
-1,7%
2.533
748
521
673
592
2.576
805
554
685
532
Fisk
3,4%
6.695
2.031
1.430
1.536
1.698
6.476
1.958
1.487
1.541
1.490
Frost
2,5%
7.414
1.782
1.822
1.876
1.934
7.235
1.847
1.790
1.797
1.801
Frugt og grønt
-0,7%
5.835
1.654
1.290
1.294
1.597
5.873
1.575
1.333
1.299
1.666
Færdigretter
-7,0%
5.373
1.279
1.352
1.317
1.425
5.776
1.354
1.467
1.396
1.560
Hus og hjem
9,6%
1.805
428
470
491
416
1.646
370
423
444
409
Hvedebrød
0,9%
1.297
315
311
307
363
1.285
296
276
323
390
Håndkøbsmedicin
-4,7%
1.561
279
443
527
312
1.639
335
484
532
288
Is
0,8%
3.308
895
772
792
849
3.282
904
789
789
799
Kaffe & the
-1,1%
3.724
1.018
858
944
904
3.764
989
876
949
950
Kager & kiks
0,1%
9.757
2.677
2.249
2.418
2.413
9.745
2.777
2.284
2.428
2.256
Kolonial
-0,5%
6.104
2.016
1.226
1.305
1.557
6.136
1.960
1.259
1.470
1.448
Konfekture
-5,3%
669
142
162
171
195
707
149
196
181
181
Konserves
-2,7%
8.936
2.279
2.160
2.234
2.263
9.183
2.351
2.223
2.278
2.330
Mejeriprodukter
0,1%
1.329
292
301
334
402
1.328
301
343
331
352
Morgenmad
-2,1%
1.491
363
348
359
421
1.523
351
403
357
413
Pasta & ris
0,8%
9.355
2.359
2.289
2.261
2.446
9.277
2.327
2.250
2.273
2.427
Personlig pleje
-1,7%
4.874
1.208
1.160
1.274
1.232
4.958
1.295
1.170
1.296
1.196
Pålæg
0,0%
881
233
220
205
223
881
231
225
209
216
Rugbrød
-1,2%
2.229
556
537
569
566
2.255
542
582
577
553
Saft & juice
-1,6%
3.142
1.086
641
840
574
3.192
1.112
672
862
546
Spiritus
-6,7%
1.841
396
480
564
401
1.972
449
515
586
422
Viktualier
4,4%
9.517
2.673
2.231
2.388
2.226
9.117
2.533
2.132
2.200
2.251
Vin
6,9%
596
157
157
135
146
557
160
131
141
126
Æg
0,9%
2.182
635
515
553
479
2.163
613
492
556
502
Øl
0,4%
32.203 120.325
28.251
29.876
29.995
32.083 119.894
28.626
29.806
29.380
Hovedtotal
0,4%
0,4%
-1,3%
0,2%
2,1%
Change
Sum of Share of ad Year
De 3 dagligvare kategorier som
markedsføres flest gange er VIN,
PERSONLIG PLEJE og
KOLONIAL.
Kun vin dækker over en generisk
kategori mens de øvrige er flere
sub-kategorier. Men i alle 3
kategorier øgedes antallet af
kampagner i 2012.
Den procentuelt største stigning
er sket indenfor Hvedebrød,
Chips og fjerkræ.
Omvendt er der reduceret flest
kampagner indenfor Delikatesse,
Viktaulier og Hus & Hjem.
40
TILBUDSAVISERNE – Key findings







Kilde:
Kilde:
Antallet af kampagner på dagligvarer steg en smule – 0,4%, til gengæld faldt antallet af NonFood
kampagner med hele 4,9%. Det samlede kampagnetryk faldt dermed 1,3%.
Lidl havde flest Kampagner per side i 2012 (7,66) – Kiwi havde færrest (4,20). Gennemsnittet i 2012 var
4,78 tilbud per side.
Andelen af kampagner gennemført af de 25 mest aktive leverandører blev øget markant fra 2011 til 2012.
Andelen steg med 0,7% (fra 27,2% til 27,9%) svarende til næsten 1.000 kampagner (952). Der er tale om
de største mærkevare leverandører i Danmark.
PL andelen af kampagner faldt tilsvarende markant – fra 14,7 til 13,8%. Der er tale om et fald i alle
konstellationer, dog ikke Lidl
Discount kædernes (Aldi, Lidl, Netto, Fakta, Kiwi og Rema 1000) andel af kampagnerne faldt fra 33,4 til
32,8% Hvilket yderligere dækker over at andelen af NonFood tilbud steg, men andelen af dagligvare tilbud
faldt med hele 1,8% (fra 37,9 til 36,1).
28% af husstandene siger ”Nej tak” til trykte reklamer.
Det forventes at stige til over 40% i 2015 - Er tilbudsavisen ikke eksisterende i sin trykte udgave i 2015 ?
41
Tilbudsavisernes fremtid
Fremtiden ser dyster ud for hustandsomdelte tilbuds-
Faktum er at på landsplan er antallet af nej-tak-til-
aviser. Op mod 70% benytter sig af Kædernes
reklamer steget fra 13 procent i 2005 til 28 procent i
tilbuds-apps. Konklusionen i ny forskning fra CBS er,
2012. Forventet at det er 33% i 2013.
at tilbudsaviserne næppe overlever 2015 i sin
Det er ifølge forskerne lektor Mogens Bjerre og ekstern
nuværende form. Det er der selvfølgelig delte
lektor Per Østergaard Jacobsen fra CBS, som står bag
meninger om alt efter hvem man spørger.
undersøgelsen ”Har tilbudsaviserne en fremtid?” kun et
Nej Tak !
spørgsmål om få år, før trykte tilbudsaviser har et ben i
35.0%
33.0%
graven.
30.0%
27.7%
25.0%
20.0%
24.0%
22.2% 21.7%
18.2% 18.8%
15.0%
10.0%
12.8%
10.0%
9.9%9.6%9.7%10.4%
8.8%8.7%
5.0%
0.0%
Kilde: ”Har tilbudsaviserne en fremtid?”
ved Mogens Bjerre og Per Østergaard
Jacobsen fra CBS – april 2013
42
Udvikling i reklameforbrug
Det samlede reklameforbrug er faldet fra
21.8 mia. kr. I 1006 til 19,6 mia. kr. i
2012.
Internettet er den eneste platform som er
vokset og står nu for mere end 23 % af
det samlede forbrug. Dagblade og
lokalaviser har tilsammen mistet mere
end 2,3 mia. kr. Siden 2006.
Kilde: Dansk Oplagskontrol
43
Top 10 største varegrupper –
Kilde:
dagligvarehandelen
Cigaretter
Cigarettes
6.010.320
Mælkeprodukter
Milk Products
5.851.767
Vin
Wine
5.535.004
Dybrosne Fødevarer
Frozen Food
4.556.871
Ost
Cheese
4.500.498
Pålæg
Meat Cuts
3.972.459
Frisk brød
Fresh Bread
3.795.107
Øl
Beer
3.116.817
Chokolade
Chocolate
3.045.389
Mineralvand
Carbonated Soft Drinks
2.834.766
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Værdi 2012 (DKK 1000)
Kilde: Kend dit Marked 2013 - Market Trends 2013
44
Top 10 hurtigst faldende varegrupper dagligvarehandelen
Kilde:
Fodpleje
Pedicure Products
-21,9
Dyrevitaminer og mineraler
Vitamins and Minerals for Animals
-16,9
Biltilbehør
Car Accessories
-15,6
Skrabespil
Scratch Cards
-11,1
Tændstikker
Matches
-9,2
Deodoranter
Deodorants
-6,8
Mælk
Milk
-6,5
Insektmidler
Insecticides
-5,7
Shampoo
Shampoo
-5,5
Anden hårpleje
Other Hair Care
-4,9
0
-5
-10
-15
-20
-25
Fald i % (værdi) 2011/2012
Værdi 2012 (DKK 1000)
Falling Rates (Value) 2011/2012
Kend dit Marked 2013 - Market Trends 2013
45
Top 10 hurtigst voksende varegrupper dagligvarehandelen
Kilde:
Æg
Eggs
9,0
Andre drikkevarer
Other Drinks
8,4
Fedtstoffer
Edible Fats
7,7
Mælk med smag
Milk with Flavour
7,7
Frisk bacon, fjerkræ
Fresh Bacon and Poultry
7,2
The
Tea
6,0
Desserter
Desserts
5,1
Chokolade
Chocolate
5,0
Slik
Sweets
4,8
Spiseolie
Edible Oil
4,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
Tilvækst i % (værdi) 2011/2012
Kilde: Kend dit Marked 2013 - Market Trends 2013
46
VAREGRUPPER - udvikling
STØRSTE
Ikke overraskende er Top 10 for
største varegrupper delt mellem
deciderede Nydelsesmidler i form
af tobak, vin, øl og sodavand.
Her spiller afgift en væsentlig
faktor.
Derudover er øvrige kategorier
friskvarer som mejeri, ost, brød og
pålæg.
HURTIGST VOKSENDE
Dækker over forskellige kategorier
hvoraf mange har været ramt af
fedtafgiftens i 2012: herunder olier,
margarine, chokolade og slik.
Ingen af disse kategorier har haft
en reel volumen vækst.
Te vokser på bekostning af kaffe
stærkt forårsaget af swift grundet
voldsomme pr
Kilde:
HURTIGST FALDENDE
Noget skyldes konjunkturerne hvor
man bruger mindre penge (bil
tilbehør og spil).
Mange personlig pleje kategorier
falder grundet meget stærk fokus
på PRIS. Værdien falder men
volumen stiger eller er status quo.
47
SHOPPERADFÆRD - DVH
Traditionel DVH
140
(Hyper-, Super- og minimarkeder)
130
120
110
Penetration
100
Frekvens
90
Kurvværdi
80
70
60
MAT Q4 2006
MAT Q1 2007
MAT Q2 2007
MAT Q3 2007
MAT Q4 2007
MAT Q1 2008
MAT Q2 2008
MAT Q3 2008
MAT Q4 2008
MAT Q1 2009
MAT Q2 2009
MAT Q3 2009
MAT Q4 2009
MAT Q1 2010
MAT Q2 2010
MAT Q3 2010
MAT Q4 2010
MAT Q1 2011
MAT Q2 2011
MAT Q3 2011
MAT Q4 2011
MAT Q1 2012
MAT Q2 2012
MAT Q3 2012
MAT Q4 2012
MAT Q1 2013
MAT Q2 2013
MAT Q3 2013
Indeks vs Q1 2006
De traditionelle supermarkeder
har længe oplevet en vigende
indkøbsfrekvens bkandt deres
shoppere. I de seneste to
kvartaler er den nedadgående
trend brudt.
Trods dette kan en større værdi
pr. kurv ikke opveje at der tabes
markedsandele.
Forstår du hvad der driver
udviklingen i din forretning?
De afgørende KPI’er for vækst er:
1. hvor mange shoppere der
køber produktet (penetration), 2.
hvor ofte de køber det (frekvens)
og 3. hvor mange penge der
bruges pr. indkøbshandling
(Kurvværdi).
Disse KPI’ere bruges i graferne til
højre til at vise udviklingen i de
primære kanaler i dansk
dagligvarehandel.
Kilde:
48
SHOPPERADFÆRD - Discount
Kilde:
Discount
140
(Hard- og Soft Discount
130
120
Indeks vs Q1 2006
Væksten i discount drives i høj
grad af en stigende frekvens
blandt shopperne.
Når Samtidig er værdien pr. kurv
vokset kraftigt og langt mere end
for den traditionelle detailhandel
er der således vækst på to af de
primære drivere af vækst.
Penetrationen er uændret da alle i
forvejen handler i discount.
110
Penetration
100
Frekvens
90
Kurvværdi
80
70
60
MAT Q4 2006
MAT Q1 2007
MAT Q2 2007
MAT Q3 2007
MAT Q4 2007
MAT Q1 2008
MAT Q2 2008
MAT Q3 2008
MAT Q4 2008
MAT Q1 2009
MAT Q2 2009
MAT Q3 2009
MAT Q4 2009
MAT Q1 2010
MAT Q2 2010
MAT Q3 2010
MAT Q4 2010
MAT Q1 2011
MAT Q2 2011
MAT Q3 2011
MAT Q4 2011
MAT Q1 2012
MAT Q2 2012
MAT Q3 2012
MAT Q4 2012
MAT Q1 2013
MAT Q2 2013
MAT Q3 2013
Den dominerende shopping
mission i discount er gået fra
supplerings kurv til primær kurv
over de seneste år.
49
SHOPPING MISSION – Typer af indkøbskurv
Kilde:
DK total Shopping Missions
Værdiandel%
100%
90%
22.0
23.3
23.2
24.0
25.6
28.8
29.4
29.2
29.9
29.9
80%
70%
60%
Maxi basket
Every day
50%
40%
Cherry Picking
22.2
18.9
19.5
18.5
Top up
17.3
30%
20%
10%
15.9
17.0
17.4
17.3
16.8
11.1
11.3
10.8
10.3
10.3
0%
MAT sep
2009
MAT sep
2010
MAT sep
2011
MAT sep
2012
Fra 2006 – 2013 øges de store
kurves betydning i takt med den
lavere indkøbsfrekvens. Specielt
tilbudsrytterkurven taber terræn, men
de mindre missioner har det også
svært.
Det betyder Discount vokser i de
større kurve mens resten af handlen
bakker. ”Cherry Picking” og dermed
tilbudsrytteren taber terræn.
Grundlæggende betyder det at
discounterne i stigende grad har
vundet måltidsløsningen for de
danske husstande.
MAT sep
2013
One need
”Cherry Picking” er
samlebetegnelsen for de kurve,
hvor der købes relativt få
kategorier, som samtidig er på
tilbud. Det er således en kurvtype,
der i sagens natur genererer en
lav margin til kæden og meget
vel kan medvirke til at udhule den
opfattede brand værdi.
SHOPPING MISSION – Forskel på kæderne!
Kilde:
DK total Shopping Missions
Værdiandel% MAT sep 13
100%
5%
90%
32%
30%
29%
27%
27%
24%
24%
22%
21%
19%
19%
Discount kæder vokser
først og fremmest på
mainstream og Storkøb
– de store missioner.
Med fokus på måltidsløsning og køb til lager.
17%
24%
80%
48%
70%
60%
32%
33%
50%
40%
10%
0%
33%
20%
11%
32%
40%
18%
4%
19%
21%
18%
21%
18%
13%
6%
4%
7%
8%
24%
21%
15%
6%
7%
9%
Maxi basket
Mens discount vinder
Cherry Pickingde større kurve
presses
Top up
supermarkederne til i
One need
stigende grad at vinde
den tabte omsætning
tilbage gennem et stort
fokus på promotions og
lave priser.
Every day
23%
33%
22%
20%
20%
5%
20%
13%
11%
6%
30%
2%
24%
9%
3%
33%
17%
10%
13%
29%
31%
34%
28%
30%
20%
34%
34%
32%
20%
22%
7%
8%
KAMPAGNEANALYSE
Ny DLF medlemsanalyse på
kampagneeffektivitet som viser :
Kilde:
Størstedelen af kampagneinvesteringer foretages uden at
kende effekten.
Kender I den nøjagtige effekt af jeres
salgsfremmende aktiviteter?
73%
80.00%
Leverandørerne bruger 13 mia. kr.
i kampagne tilskud om året.
Gennemsnitsomkostning er
steget fra 19 % i 2010 til 23% i
2012
60.00%
40.00%
27%
20.00%
0.00%
Ja
Omkostninger til Trade Spends er
den 2. største udgiftspost efter
produktionsomkostninger.
Trade spend
23%
Kun 1/3 anvender et værktøj til at
opsamle og strukturere
information om kampagner.
80%
60%
40%
20%
0%
Nej
Virksomheden anvender et specifikt
værktøj til at opsamle og strukturere
information omkring kampagner
67%
33%
Nej
Production
49%
Ja
52
TRADE TERMS STIGER FORTSAT
Kilde:
Hvor stor %-del af virksomhedens omsætning investeres årligt i trade
marketing?
25%
23%
19%
20%
17%
15%
10%
5%
0%
2008
2010
2012
Investeringerne i trade terms udgør en væsentlig post i virksomhedernes
bruttoomsætning – og den er stigende!
DETAILHANDLENS FOKUS
Kilde:
Udviklingen har betydet, at detailhandlen i 2012 har haft større fokus på
80%
73%
70%
60%
53%
50%
47%
1 - Helt uenig
2
3
40%
33%
4
33%
5 - Helt enig
30%
27%
27%
27%
Ved ikke
20%
20%
13%
13% 13%
13%
10%
7%
0%
Indtjening
Samhandelsbetingelser
Topline
Kategorivækst
Detailhandlen er i stigende grad fokuseret på
kortsigtede, økonomiske målsætninger
54
HVAD BRINGER FREMTIDEN ?
Kilde:
Øget pres på
årsaftaler samt
markedsførings
tilskud
Kampagnerne
sælger mindre
Øget pres på
leverandører
ne
Dagligvaresalget
fortsætter nedad.
Mærkevarer
mister
millardsalg til
privat label
73%
50%
50%
42%
kender ikke effekten af kampagner
tvivler på forbedringsmuligheder
vurderer evner som middelmådige
lader det ikke få konsekvens hvis
samhandelsaftaler ikke opfyldes.
Stigende investering i kampagner, som kaster mindre og mindre af sig…
Er det skruen uden ende….??
55
PRIVATE LABELS
Private label udgør en større og
større del af kædernes
omsætning.
Grossisterne er ikke kun fokuseret
på en 3-deling af private label
men udfordrer direkte mærkevare
leverandørerne.
Fremtiden kan meget vel blive en
4 eller 5 deling af sortimentet hvor
Private label overtager hyldeplads
fra mærkevaren.
COOP
Coop
høj kvalitet god pris
Änglamark Økologisk og/eller miljø
optimeret produkt.
X-tra
Price-fighter brand.
DANSK SUPERMARKED
Princip!
Høj kvalitet – høj pris.
Levevis
Fokus på sundhed. Lav
fedtprocent og kalorier.
Budget
Price-fighter brand.
SUPERGROS
Noget særligt Høj Kvalitet – høj
pris.
Grøn balance Miljø mærke.
Best discount Price-fighter brands.
Gul pris
.
56
PRIVATE LABELS - Adfærd
Private Label
Kædernes egne mærker tager en
større og større andel af
dagligvaremarkedet.
I sær fra 2010 og frem har denne
stigning været markant.
Tendensen fortsætter i 2013.
Der er en tendens til at de andele
som private label vinder ikke
bliver vundet tilbage af brands
uanset udvikling i den generelle
udvikling på markedet.
Kilde:
Private Label
(Værdi % FMCG total)
30%
25%
20%
MAT Q3
2007
MAT Q3
2008
MAT Q3
2009
MAT Q3
2010
MAT Q3
2011
MAT Q3
2012
MAT Q3
2013
57
PRIVATE LABELS - Brands
Medium Brands
Private Labels
45.0
45.0
40.0
40.0
40.0
35.0
30.0
25.0
Værdiandel
45.0
Værdiandel
Værdiandel
A Brands
Kilde:
35.0
30.0
25.0
20.0
2011
30.0
25.0
20.0
2006
35.0
20.0
2006
2011
2006
Year
Year
A Brands har haft en svagt
vigende værdiandel på
dagligvaremarkedet I
Danmark
Medium Brands har et
mere markant fald I andel.
2011
Year
Private Labels stiger
markant I Danmark
Dagligvarekategorier excl. vin, ferskvarer mv.
Private Label
Kæderne bliver mere
sofistikerede og udvikler flere og
flere private labels med forskellige
platforme. Det går voldsomt ud
over Medium Brands som er dem
der bliver udfordret på hylden.
Har man som brand leverandør
ikke formået at skabe en position
som A Brand vil man være under
pres.
58
DISCOUNT DANMARK
40
Danmark er snart EU´s største
discount marked målt på markedsandel.
De store markeder i Tyskland,
Frankrig og England stagnerer, og
i Sverige og Tjekkiet ses et
decideret fald.
Men omvendt er alle øvrige
markeder i positiv udvikling hvad
angår Discount sektorens
markedsandele. Alle lande i Syd
Europa vokser men også heftigt i
Øst Europa – specielt Polen og
Rusland.
TOP 3 i Europa (2012):
Norge:
55,1%
Tyskland: 38,8%
Danmark: 34,6%
Kilde:
Discountere Værdi andele
35
30
25
Western
Europe
20
15
Væksten i discount sektoren i
Danmark overstiger langt
udviklingen i EU.
Krisen har betydet en betydelig
vækst i Danmark. Fra ca. 30% til
nu 35% af markedet.
Kilde: GFK Juni 2013.
59
DISCOUNT DANMARK
Antal butikker
2013
2015
446
+20-40
428
+40-60
243
+30-40
96
Ambition
200
90
+10
232
+
Kilde: Retail Institute 3. kvt. 2013.
Kilde:
Alle kæder i Danmark bebuder
vækst i antallet af butikker.
Stærkest står Fakta som åbner 50
nye butikker i 2013 (20 konverteret
fra SuperBrugsen).
Aldi har uofficielt valgt at investere
voldsomt i Danmark (+100 mio. €).
Umiddelbart har Aldi ikke udviklet
sig i gennem mange år og vil tabe
kampen til specielt Lidl.
Seneste offentliggjort prognose
viser at der bliver kamp om
placeringerne og overlevelse i de
kommende år. Butiksdøden blandt
discount kæder vil starte i 2018
hvor Kiwi og Aldi ifølge prognosen
er under pres for overlevelse.
60
DISCOUNT DANMARK
Kilde:
Discount som helhed har ikke fået
nye shoppere, men har evnet at
øge værdien pr. shopper ganske
markant.
Bag denne udvikling ligger meget
forskellige udviklinger i de enkelte
discountkæder.
MAT sep 12 vs. MAT sep 13
Udvikling Værdi pr. køber
10%
-10%
Netto får flere penge ud af den
eksisterende shopperbase.
0%
-5%
0%
5%
10%
-10%
Udvikling Penetration%
Kilde: GFK MAT sept. 2013.
Fakta vinder lidt shoppere men får
ikke mere værdi ud af den enkelte,
hvilket også kan læses af
regnskabet hvor Fakta har tjent
mindre.
Lidl og Rema får flere shoppere,
der bruger flere penge. Rema1000
præsterede et godt regnskab med
+129 mio. DKK.
61
DISCOUNT DANMARK
Kilde:
Shopperforståelse er afgørende for
vækst - uanset om man er kæde
eller brand.
Vil man vokse forretningen
skal man enten:
Værdi pr.
shopper
1. Rekruttere nye shoppere
2.
2. Få flere penge ud af dine
eksisterende shoppere
3.
3. Eller begge dele
1.
Antal
shoppere
Kilde: GFK.
Den foretrukne tilgang for
mange aktører i
dagligvaremarkedet har hidtil
været:
PRIS - PRIS - PRIS
62
SALGSKONSULENTENS ROLLE
Det er bevist at andelen af private
labels er stigende og discount
sektoren øger deres markedsandel
i Danmark.
Altså bliver der på den ene side
solgt færre mærkevarer og
shopperen køber ind i de kæder
hvor salgskonsulentens rolle er
begrænset.
Antallet af salgskonsulenter er over
de seneste 5 år faldet fra ca. 800 til
lige omkring 500 i dag…og det vil
falde yderligere.
Kilde:
BUTIKKERNE EFTERSPØRGER:
LEVERANDØRERNE FORVENTER:
Rådgivning
Information
Merchandising
- 36% forventer ændringer i salgskonsulentens muligheder i butik.
- 23% forventer af nogle kæder
fravælger konsulent besøg.
- 56% forventer færre konsulenter i
fremtiden.
- 31% overvejer eksterne ressourcer.
….men butikkerne mener ikke
konsulenten indfrier deres behov.
Der er ikke de samme forventninger om behov på kædekontorerne.
Butikkerne har stadig behov for
konsulenten i fremtiden men kan
dette behov efterleves i femtiden.
Kilde: Factum analyse ApS. Juni 2013.
- Butiksdækning vil være uændret.
- Besøgsfrekvensen reduceres,
specielt i de større butikker.
- Længden af besøg reduceres.
- Stadig fokus på de klassiske
områder som indsalg til kampagner,
udstillinger og rådgivning med
udgangspunkt i POS data.
63
SALGSKONSULENTENS ROLLE
Kvickly og SuperBrugsen
Bilka og Føtex
Kilde:
SuperBest
Merchandising
Merchandising
Merchandising
Information
Information
Information
Rådgivning
Rådgivning
Rådgivning
4
Forventning
5
6
Tilfredshed
7
4
Forventning
5
6
Tilfredshed
7
4
Forventning
5
6
7
Tilfredshed
Butikkerne har mest behov for MERCHANDISING, INFORMATION og RÅDGIVNING.
Men butikkerne opfatter ikke konsulenternes indsats som værende tilstrækkelig. Specielt er rådgivning og
information langt fra behovet. Ligeledes kan merchandising forbedres – mest i SuperBest.
Generelt mener butikkerne at behovet for salgskonsulenten begrænses i 2013.
Kilde: Factum Butiksanalyse 2012.
64
SALGSKONSULENTENS ROLLE
Kilde:
COOP
DS
SuperGros
3
4
4
5
Forventning
5
6
6
7
7
Tilfredshed
Kædekontorerne har en noget anden holdning end butikkerne.
Forventningen til salgskonsulenter i butik er mere begrænset men omvendt er man godt
tilfreds med indsatsten. Forventningerne er at behov for konsulenter bliver mindre i fremtiden.
Dog ikke i SuperBest som klart forventer en større indsats.
Kilde: Factum Kædekontor 2013.
65
TRENDS
SHOPPER TRENDS - BRANDS
BRANDS
Selvom de danske forbrugere
holder på pengene er 27%
villige til at skifte butik hvis
deres mærke er på tilbud.
Kun 16% er villige til at skifte
mærke hvis et andet er på
tilbud.
Danskerne er altså stadig
loyale overfor brands.
BRAND SKIFT
Men at skifte mellem mærker
er kun en af flere muligheder.
Når priserne stiger vil:
44% være mere fokuseret på
tilbud.
41% vil købe mindre af de
basale dagligvarer.
27% vil skifte til billigere
mærker – herunder Private
Label.
20% vil købe mindre generelt.
Kilde:
BRAND v. PRIVATE LABEL
24% køber flere private labels
end året før.
6 ud af 10 nævner at PRISEN
er lavere end for brands.
Op mod halvdelen nævner at
pris og kvalitet hænger
sammen. Kvaliteten er ligeså
god som for brands og man
får værdi for pengene.
I øvrigt nævner 2 ud af 10 at
kvaliteten på private labels er
stigende.
24% køber mere
private label
Kilde: Nielsen shopper trends
67
DANSKERNES ”BEKYMRINGER”
Kilde:
Danskernes bekymring for øgede
forbrugsregninger og kriminalitet
stiger. Resten af emnerne oplever et
fald – inkl. de to største (økonomi og
jobsikkerhed)
Kilde: Nielsen Consumer Confidence, Concerns and Spending Q1 2013
68
Involvement
Category Shopper Fundamentals
High
Traction
Kilde:
Super
Slippery
Baby diapers / nappies
Body lotion
Fresh fruit and
vegetables
CSF er et syndikeret shopper studie
på tværs af 57 kategorier.
Coffee
Toothpaste
350 online interviews pr. kategori,
Deodorant
Hair shampoo
Beer
Laundry detergent
gennemført i sommeren 2012
(målgruppe: befolkning 18-65 år)
Tea
Carbonated
soft drinks
Super
Traction
Breakfast
cereal
Yoghurt
Tomato
ketchup/
sauce
CSF er også tilgængelig i en række
andre lande, fx. Norge, Sverige,
Ice cream
Crisps
UK, Tyskland, USA, Kina, Rusland.
Chocolate
bars
Gennemsnit er baseret på et
Slippery
Toilet cleaner
gennemsnit af 17 gængse
kategorier, der dækker et bredt
område af dagligvarer
Experimentation
Kilde: Nielsen Category Shopper Fundamentals.
69
Category Shopper Fundamentals
Kilde:
Category Shopper fundamentals giver et indblik i hvor involveret shopperen er i kategorien –
og hvor meget de er villige til at eksperimentere med nye mærker.
Hvornår shopperen tager beslutningen om køb i kategorien – og i hvor høj grad beslutningen er pre- og in-store
drevet og graden af impuls.
Hvordan ser shopperen kategorien vs. andre kategorier ift. Innovation og endvidere kvalitetsopfattelse af
mærkevarer vs. private labels i kategorien.
- Er man shopper i ble-kategorien er man naturligvis meget involveret. Man tænker som shopper på at bleen skal
løse et problem samtidig med man gerne vil gøre det bedste for sit barn. Omvendt når man har valgt mærke er
man ikke tilbøjelig til at eksperimentere – man vil ikke løbe nogen risiko.
- Sælger man is er det derimod vigtigt at komme med nyheder, fordi shopperen er villig til at prøve nyt. Derfor er
der også logik i at leverandører indenfor den kategori kommer med mange nyheder op til sæson.
- Endelig hvis man er leverandør af soft drinks og morgenmad er graden af involvering og eksperimentering lav,
hvorfor det ikke giver meget payback hvis man investerer i marketing aktiviteter i de kategorier.
- …og dog ingen regler uden undtagelser: Netop Soft drinks og morgenmad er kendetegnet ved nogle af verdens
største brands (Coca Cola og Kellogg´s). Er de ikke på hylden i butikken vil shopperen skifte butik.
Kilde: Nielsen Category Shopper Fundamentals.
70
NYTTIGE LINKS
Food Culture.dk
Nyheder, analyser og perspektiv
om fødevarer.
Udgives af Landbrug & Fødevarer
Retail News.dk
Nyheder, analyser og perspektiv
om fødevarer.
Udgives af Landbrug & Fødevarer
Danskhandelsblad.dk
Nyheder og generelle
kommentarer om Dansk
Detailhandel.
Udgives af Dansk Handelsblad
dagligvareleverandørerne.dk
Brancheorganisation for mærkevare leverandører i Danmark.
Altid først med nyheder fra
dagligvare brancken.
Food Supply.dk
Nyheder, analyser og perspektiv
om fødevarer.
Udgives af Industri Supply
Danmark A/S
lf.dk
Pressemeddelelser fra Landbrug
& Fødevarer.
Udgives af Landbrug & Fødevarer
FACTUM-analyse.dk
Kundetilfredshedsanalyser for
leverandører.
Kontakt: [email protected]
71
Strandvejen 70, 2900 Hellerup
Kærgårdsvej 28, 8660 Skanderborg
Høve Stræde 1, 4550 Asnæs
Kontakt: Susanne Rosborg
Kontakt: Claus Nykjær
Kontakt: Helle Husted
Tllf.: +45 7788 2602
Tllf.: +45 26 750 740
Tllf.: +45 2343 3140
E-mail: susanne.rosborg.nielsen.com
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Web: www.nielsen.com
Web: www.icoco.dk
Web: www.retail-institute-scandinavia.dk
Hasselager Centervej 13,1, 8260 Viby Sylows Allé 1, 2000 Frederiksberg
Kontakt: Bjarne Nøhr
Kontakt: Peter Sakstrup Glavind
Tlf.: +45 2368 5124
Tlf.: +45 3832 2111
E-mail: [email protected]
E-mail:
Web: www.effectmanager.dk
[email protected]
Web: www.gfk.com
72

similar documents