Document

Report
ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková
organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU:
Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT
AUTOR:
Ivan Nývlt
TEMATICKÁ OBLAST:
Český jazyk a literatura
NÁZEV DUMu:
Česká meziválečná literatura
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 2
KÓD DUMu:
IN_ČJ_3R_02
DATUM TVORBY:
13.2.2013
ANOTACE (3.ROČNÍK): V tomto DUMu jsou studenti teoreticky obeznámeni s
vývojem české literatury meziválečného období s akcentem na stěžejní údaje, které
se týkají atmosféry doby, uměleckých směrů a literárních proudů a dále i
významných osobností literátů. To vše stručnou a přehlednou formou.
METODICKÝ POKYN:
Česká
meziválečná
literatura
Období 1918 – 1938, s
přesahem do roku 1945.
Úvodní charakteristika.
Co ovlivňovalo kulturní život
mezi dvěma válkami?






Války samotné – 1.světová válka 1914 – 18,
2.světová válka – 1939 – 45.
Poválečná vitalita a vitalismus 20.let,
optimismus, radost ze života.
Vědeckotechnický rozvoj, inspirace umění
novými technologiemi.
Evropské umělecké směry, např.velmi
zásadně surrealismus.
Světová hospodářská krize 1929-33, nástup
fašismu v sousedním Německu (1933).
Okupace ČSR v říjnu 1938.
Spolek Devětsil
 Umělecký
spolek Devětsil, založený 1920,
1923 vznikla i jeho brněnská pobočka.
 Názor: „Jedině organizovaná skupina
může dělat revoluci v kultuře“.
 Členy Karel Teige, Vladislav Vančura, Alois
Wachsman, Jaroslav Seifert atd.
 1925 přejmenován na Svaz moderní
kultury Devětsil.
Básnické směry




Civilismus – oslava výdobytků lidské civilizace po
1.svět.válce.
Dadaismus – inspirace evropským směrem, u nás
jej prosazoval např.Vítězslav Nezval – dadaistický
manifest „Papoušek na motocyklu“.
Poetismus – ryze český básnický směr, avantgardní
směr. Rozvíjel lyričnost, hravost a prosazoval úplné
odtržení umění od politiky. Představitelem
např.J.Seifert, dále V.Nezval,…
Surrealismus – v českém prostředí prosazovaný
hlavně Karlem Teigem a opět V.Nezvalem.
Proletářská poezie




Český literární směr, 1922 J.Wolker vydává stať
„Proletářské umění“.
Inspirace v marxistickém náhledu na svět – i
poezie má být revoluční, tendenční, realistická,
ale hlavně kolektivistická – hlavním hrdinou je
dělník, součást dělnického kolektivu.
Poezie a literatura mají být pro všechny – i pro
pracující lid.
Hlavními představiteli J.Wolker, J.Hora,
S.K.Neumann, ale v i J.Seifert, K.Biebl (v určitých
obdobích a dílech).
Próza




Rozvíjí se v několika proudech – buď dle
zaměření nebo dle ztvárňování témat.
Legionářská literatura – tématem boje
československých legionářů proti Rakousku a
Německu. Např. R.Medek, Fr.Langer, J.Kopta,
J.Kratochvíl a další.
Tématiku 1.svět.války též ztvárnili J.Hašek a
J.John.
Imaginativní proud – hravé a obrazné prózy.
Hlavně Vl.Vančura.
Próza - pokračování



Katolický proud – autoři názorově vycházející
z katolické (křesťanské) víry a náhledu na
život. Představiteli hlavně J.Durych a J.Čep.
Ruralistický proud – těží z tématiky českého
venkova, kde se ukrývá zdravé jádro národa.
Sepětí s vlastenectvím a katolictvím.
Představiteli J.Knap a Fr.Křelina.
Reportážní próza – inspirace žurnalistikou a
hlavně filmem – snaha podat poutavou
formou bezprostřední zážitky autora. Dotkli se
jí např. M.Majerová, E.Bass, R. Těsnohlídek a
další.
Próza - pokračování



Socialistický realismus – díla měla být
levicová, ideologická, v popředí měl být
proletariát. Představiteli např. M.Majerová,
M.Pujmanová, dotkl se i I.Olbrachta.
Psychologická próza – soustředěnost na
niterné problémy a stavy člověka.
Představiteli J.Glazarová, E.Hostovský,
J.Havlíček, V.Řezáč.
Demokratický proud – spjatý hlavně s
prostředím Lidových novin. Představiteli
K.Čapek, K.Poláček, E.Bass, F.Peroutka.
Drama



Vedle tradičních – kamenných – divadel se
objevuje řada konkurenčních avantgardních
divadel, značné oblibě se těší i kabarety.
Z kabaretů – Červená sedma (vznikl 1909,
zanikl 1922, ale prošla jím celá řada osobností
– E.Bass, heci Plachta, Burian, Futurista,
písníčkář K.Hašler a další).
Z avantgardních divadel – Osvobozené
divadlo (Voskovec, Werich, Ježek,…), D 34
(E.F.Burian).
Shrnutí
 Doba
meziválečná byla nesmírně bohatá
na kulturní život.
 V oblibě je avantgarda – tradicemi
nevázané umění.
 Z optimismu 20.a první poloviny 30.let
celková nálada přechází v pesimismus
pod vlivem ataků fašistického Německa
vůči naší republice.
Zdroje
 Vlastní
tvorba autora.

similar documents