Guilliaume Apollinaire

Report
Název projektu: Moderní škola
Guilliaume Apollinaire
Mgr. Lucie Rusová
22. 04. 2014
český jazyk a literatura
3. ročník/septima
Moderní umělecké směry přelomu 19. a 20. ve světové a české literatuře
Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily, Česká republika
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0047
vl. mj. de Kostrowitzki *1880 Řím † 1918 Paříž
•
•
•
•
nemanželský syn Polky, v dětství žil v Monaku
literárně tvořil v Paříži
hodně cestoval a na jedné z cest navštívil Prahu
bojoval v 1. světové válce jako dělostřelec →
zasažen šrapnelem do hlavy
• umírá těsně po skončení války na španělskou
chřipku
GUILLIAUME APOLLINAIRE
• psal poezii, prózu i drama
• originální poezie plná imaginace, každodenní reality, melancholie
i rozmarná poezie
• v rané tvorbě symbolista
• propagátor kubismu v malířství
• napsal manifest k futuristickému hnutí
• někdy jeho tvorba označována jako kubofuturistická
• poprvé použil název surrealismus v předmluvě svého dramatu
Prsy Tiresiovy
• ovlivnil celou moderní světovou a také českou poezii (poetismus,
surrealismus)
• autor tzv. ideogramů = básně psané do obrazců, propojení poezie
a malířství
POEZIE:
Zahnívající čaroděj
Zvířetník čili Orfeův průvod
Alkoholy - Pásmo
Kaligramy
Drama:
Prsy Tiresiovy
Barva času
Próza:
Kacíř a spol.
Zavražděný básník
Sedící žena
ukázka č. 1
Esej:
Kubističtí malíři
Tím starým světem přec jsi znaven na konec
Pastýřko Eiffelko jak bečí stádo mostů dnes
Řecký i římský starověk se ti už přežily
Zde antické se zdají být už i ty automobily
Jen náboženství zůstalo docela nové jenom ono
Zůstalo prosté jak hangáry v přístavu avionů
Jediné neantické v Evropě křesťanství je
Evropan nejmodernější jste vy ó papeži Pie
A tobě brání stud když okna na tebe hledí
Vstoupiti do kostela a jít tam ke zpovědi
Čteš letáky ceníky plakáty jež zpívají hlasitě
Toť dnešní poesie zatím co prosou žurnály sytí tě
Jsou krváky po šestáku samé detektivní případy
Portréty velkých osob a sterá různá záhlaví
1. Pokuste se vysvětlit
pojem polytematická
báseň.
2. Jaké je téma
uvedené ukázky?
3. Proč v textu chybí
interpunkce?
4. Jak nazýváme v
textu zvýrazněný
jazykový prostředek?
…
ukázka č. 2
(z francouzštiny přeložil Karel Čapek)
•
•
•
ukázka č. 1 - APOLLINAIRE, Guillaume. Calligramme. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201403-27]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Guillaume_Apollinaire__Calligramme_-_Cheval.png
ukázka č. 2 a 3 - Guillaume Apollinaire: Pásmo. In: Www.ceskaliteratura.cz [online].
2000 [cit. 2014-04-18]. Dostupné z:
http://www.ceskaliteratura.cz/translat/apollin.htm
ostatní použité obrázky pocházejí z databáze Microsoft klipart

similar documents