KA2 voor schoolonderwijs

Report
KA2 voor
schoolonderwijs
Strategische partnerschappen (KA2)
• Van eenvoudige kleine samenwerkingen tot
grootschalige projecten om innovatieve middelen te
verspreiden
• 2 “speciale” vormen: partnerschappen met alleen
scholen en Regio Partnerschappen
• Sectoraal of cross-sectoraal (maar met “hoofdsector”)
• Financiering in modules
–
–
–
–
–
–
Projectmanagement en implementatie
Transnationale vergaderingen
Intellectuele producten (personeelskosten)
Multiplicatie-evenementen (enkel bij intellectuele producten)
Transnationale leeractiviteiten
Uitzonderlijke kosten
KA2 : strategisch partnerschap
(evt. “cross-sectoral”)
• Project met 2 of meer buitenlandse partners (= ook andere dan scholen; max.
10 in totaal; “cross-sectoral” = thematisch ook sectoroverschrijdend)
• Project van 2-3 jaar (vanaf 2014-2015)
• 1 coördinerende organisatie
• aanvraag + beoordeling in NA van coördinerende organisatie
• Coördinator ontvangt totale financiering (contract met eigen NA) en moet
deze verdelen onder de overige partners
• Forfaitaire bedragen voor projectmanagement (iets meer voor coördinator),
internationale projectmeetings, bepaalde personeelskosten, disseminatieevenementen, internationale leer/trainingsactiviteiten + reële kosten voor
uitzonderlijke uitgaven en t.g.v. bijzondere noden
• Budget: max. €300.000/2 jaar, €450.000/3jaar
• Aanvraag tegen: 30/4/2014 (12u)
KA2 :
Partnerschap met alleen scholen
•
•
•
•
•
•
Project met 1 of meer buitenlandse scholen (max. 10 in totaal)
Project van 2-3 jaar (vanaf 2014-2015)
1 coördinerende school
aanvraag + beoordeling in NA van coördinerende school
Financiering per partnerschool (door het eigen NA)
Forfaitaire bedragen voor projectmanagement (iets meer voor
coördinator), internationale projectmeetings, bepaalde
personeelskosten, disseminatie-evenementen, internationale
leer/trainingsactiviteiten + reële kosten voor uitzonderlijke uitgaven en
t.g.v. bijzondere noden
• Aanvraag tegen: 30/4/2014 (12u)
KA2 : Regio partnerschap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Project met 1 of meer buitenlandse “Regio’s” (= lokale/regionale
onderwijsoverheden; in Vlaanderen: steden/gemeenten, provincies, Vlaamse
Gemeenschapscommissie)
In elke “Regio”: min. 1 overheid, 1 school en 1 andere relevante lokale partner
Project van 2-3 jaar (vanaf 2014-2015)
1 coördinerende organisatie
aanvraag + beoordeling in NA van coördinerende organisatie
Coördinator ontvangt totale financiering (contract met eigen NA) en moet deze
verdelen onder de overige partners
Forfaitaire bedragen voor projectmanagement (iets meer voor coördinator),
internationale projectmeetings, bepaalde personeelskosten, disseminatieevenementen, internationale leer/trainingsactiviteiten + reële kosten voor
uitzonderlijke uitgaven en t.g.v. bijzondere noden
Budget: max. €300.000/2 jaar, €450.000/3jaar
Aanvraag tegen: 30/4/2014 (12u)
KA2 : Wie?
• “gewoon” strategisch partnerschap: élke organisatie actief op het
terrein van onderwijs, opleiding, jeugd & sport
• Partnerschappen met alleen scholen: scholen (dus: géén
scholengemeenschappen, scholengroepen, inrichtende machten,
CLB’s, …)
 gelinkt aan instellingsnummer!
 opgepast bij deelnemende leerlingen/personeel van verschillende
scholen: elke school in de projectaanvraag!
• Regio partnerschappen: min. 2 “Regio’s” (VL: steden,
gemeenten, provincies, Vlaamse Gemeenschapscommissie) en in
elke regio min. 1 school en 1 andere relevante lokale partner (als
“partner”, niet als “associated partner”!)
KA2 : beoordelingscriteria
• “Relevance” (30 ptn)
• Quality of the project design and implementation (20
ptn)
• Quality of the project team and the cooperation
arrangements (20 ptn)
• Impact and dissemination (30 ptn)
• Min. nodig om te slagen: 60% in totaal en 50% per
criterium
KA2 : “relevantie” (“Waarom?”)
• Relevant i.f.v. beleidsdoelstellingen (algemene + schoolonderwijs
– zie “Programme Guide” blz. 27, Annex 1, volgende slides)
(“proportionaliteit” => beleidsprioriteiten minder “cruciaal” voor
schoolpartnerschappen maar toch belangrijk!)
• Relevant i.f.v. doelgroep(en) en sector (“needs analysis”)
• Duidelijke en realistische doelstellingen i.f.v. noden
• Europese meerwaarde: resultaten niet mogelijk via louter
nationaal project
• Resultaten mogelijk ook relevant voor andere sectoren
• Innovatief, biedt meerwaarde t.o.v. eerdere projecten (ook hier:
proportionaliteit)
School education
policy priority
Improving the attainment of young people, particularly those
at risk of early school leaving (ESL)
In line with the Council Recommendation and the key messages of
the Thematic Working group, projects might for example focus on:
 Supporting schools to develop conducive, welcoming and
supportive learning environments that focus on the needs of
individual pupils
 Supporting cooperation in and around schools
 Supporting schools to open-up and cooperate with external actors
Education
and Culture
School education
policy priority
Improving the attainment of young people with low basic
skills in Maths, Science and Literacy
To support the achievement of the European benchmark, projects
might for example:
 Help to identify and monitor students in need of support for
improving their attainment in basic skills
 Help to develop basic skills within a holistic approach to school
education (e.g. across the curriculum)
 Create conditions for personalized teaching and learning in order
to support each pupil in improving his/her basic skills
Education
and Culture
School education
policy priority
Projects focusing specifically on Maths and Science might for
example deal with:
 Teaching maths and science (MST) in a broader context and with
real-life relevance
 Integrating the teaching of MST with other subjects in a
multidisciplinary and interdisciplinary manner
Education
and Culture
School education
policy priorities
In line with the recommendations of the High Level Group and the
Council Conclusions, projects focusing on Literacy might for example
deal with:
Creating a literate environment
Strengthening parental involvement
Integrating the teaching of literacy with other subjects
Creating conditions for personalised teaching and learning in
order to support each pupil
 Increasing reading motivation




Education
and Culture
School education
policy priority
Developing high quality and accessible Early Childhood
Education and Care (ECEC) services
For example, projects might:
 Aim to develop a holistic and overarching age-appropriate
curriculum or pedagogical framework
 Promote a coherent vision on the yearly years
 Facilitate transition from ECEC to primary school
 Strengthen the professionalization of ECEC staff
 Support wider access in an inclusive way to high-quality ECEC
services
 Support the establishment of comprehensive integrated services
 Aim to establish quality assurance mechanisms
Education
and Culture
School education
policy priority
Revising and strengthening the professional profile of the
teaching professions
For example, projects might focus on:
 Developing effective initial and continuous professional learning of
teaching staff
 Helping teaching staff to keep on learning and developing
 Including the school leaders in the continuous professional
development of the teaching staff
 Developing the capacity of the future and current schools staff to
deal with ESL and improvements in basic skills
Education
and Culture
KA2:“kwaliteit v/d projectbeschrijving”
(“Wat, hoe en wanneer?”)
• Helder, volledig werkprogramma met duidelijke beschrijving
van voorbereiding, uitvoering, monitoring, evaluatie en
disseminatie
• Coherentie tussen noden-doelstellingen-activiteiten-resultaten
• Realistisch budget (“cost-effective”, “good value for money”)
• Grondig uitgewerkte en goed omkaderde leermobiliteiten die
relevant zijn i.f.v. de projectdoelstellingen
• Bij activiteiten van leerlingen: geïntegreerd in het curriculum!
• Duidelijke beschrijving van erkenning van resultaten van
leermobiliteiten (Europass!)
KA2 : “kwaliteit v/h projectteam en de
samenwerkingsregelingen” (“Wie?”)
• Goed gekozen samenstelling van het partnerschap i.f.v. effectieve en
efficiënte uitvoering van het project
(Regio: onderwijsoverheden zijn duidelijk projectleider!)
• Goede taakverdeling en evenwichtige betrokkenheid van alle
partners
• Betrokkenheid van nieuwkomers waar bovendien belangrijke
impact op verwacht kan worden
• Goede maatregelen i.v.m. projectcoördinatie, communicatie en
samenwerking tussen de partners
• Relevantie van betrokkenheid van “Partner Countries” aangetoond
KA2 : “impact en disseminatie”
• Verwachte positieve impact op deelnemende
individuen en deelnemende organisaties, tijdens en na
project
• Potentieel effect daarbuiten (lokaal, regionaal, nationaal
& Europees vlak)
• Duidelijk en effectief disseminatieplan
• Ter beschikking stelling van ontwikkeld materiaal (indien
van toepassing)
• Duurzaamheid (bvb. via eTwinning)
KA2 : IPM
“Long-term study mobility of pupils”
• “IPM” = geen project op zich meer maar activiteit in project,
samen met bvb. “short term staff training” voor vakleerkrachten
• Specifieke doelstellingen op p. 241 in de programmagids:
samenwerking tussen de scholen versterken, impact op de
scholen maximaliseren, impact op de leerlingen (persoonlijke
ontwikkeling en inzicht in diversiteit Europese culturen),
internationale pedagogische ervaring voor leerkrachten dankzij
opmaak leerovereenkomsten, erkenning buitenlandse
studieperiode,…
• DUS: ‘Long-term study mobility of pupils’ als middel om de
algemene partnerschapsdoelstellingen te bereiken, niet als doel!
KA2 : IPM
“Long-term study mobility of pupils ”
• Geen specifieke vragen in het aanvraagformulier maar …
– “preparation” (selectie van leerlingen en gastgezinnen,
crisisactieplan, afspraken i.v.m. ondersteuning leerlingen,…)
– “erkenning” (leerovereenkomst, Europass, werkdruk, examens,…)
 “kwaliteit van projectbeschrijving en –implementatie”
– Expertise van de partnerscholen, taakverdeling &
verantwoordelijkheden, communicatie,…
 “kwaliteit van het projectteam en de samenwerkingsregelingen”
• Leidraad: “Guide to Study Mobility of Pupils” (binnenkort
beschikbaar; “oude” versie op EPOS-website/Comenius (cf. infra)
KA2 : IPM
“Long-term study mobility of pupils ”
• Meer informatie:
– samenvatting van de IPM-projecten in het LLP :
http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=187&ArticleID=108
– foto’s en blogs van leerlingen:
https://www.facebook.com/ComeniusIndividueleLeerlingenmobiliteit?ref=hl
• Specifieke infosessie ??
KA2 : Ondersteuning ?
• Voor scholen:
– Inbedding in schoolwerkplan, nascholingsplan, … 
pedagogische begeleidingsdienst
– Begeleiding bij projectaanvragen (incl. nalezen & feedback) 
Alden Biesen / Ryckevelde
– Vragen ERA+-reglementering, juiste “oriëntering” bij
projectidee voor ERA+  EPOS vzw
• Andere organisaties: zie laatste punt bij scholen
Vragen?

similar documents