21.1 Opdeling af varelageret

Report
21.1 Opdeling af varelageret
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
21.1 Opdeling af varelageret
Indholdsfortegnelse
Det opdelte vareregnskab
Underkonti til konto 12110: Varelager
Registrering af købsfaktura
Afslutning
21.1 Opdeling af varelageret
Mange virksomheder får hurtigt behov for en mere
detaljeret kontoramme og kontoplan.
Kontoplanen kan fx indrettes med flere underkonti til hovedkontoen 3900: Øvrige omkostninger:
3901: Forsikringer
3902: Kontorartikler
3903: Telefon og internet
3904: Repræsentation
3905: Revisorhonorar
3906: Diverse omkostninger.
21.1 Opdeling af varelageret
Mange virksomheder får hurtigt behov for en mere detaljeret
kontoramme og kontoplan.
En anden udvidelse af kontoplanen kan ske gennem det opdelte
vareregnskab.
Fashion Shoe fordeler indkøb til varelager, nettoomsætning og
vareforbrug på forskellige varegrupper:
Varegruppe 1: Damesko
Varegruppe 2: Herresko
Varegruppe 3: Børnesko
Varegruppe 4: Tilbehør.
21.1 Opdeling af varelageret
Mange virksomheder for hurtigt behov for en mere detaljeret
kontoramme og kontoplan.
En anden udvidelse af kontoplanen kan ske gennem det opdelte
vareregnskab.
Fashion Shoe har endvidere oprettet følgende underkonti til
hovedkonto 12110: Varelager:
Varegruppe 1: Damesko
12111: Varelager, damesko
Varegruppe 2: Herresko
12112: Varelager, herresko
Varegruppe 3: Børnesko
12113: Varelager, børnesko
Varegruppe 4: Tilbehør.
12114: Varelager, tilbehør.
21.1 Opdeling af varelageret
Formålet med opdelingen af varelageret er, at Fashion Shoe
holder overblik over varelageret af de forskellige varegrupper.
Medarbejderne kan løbende kontrollere den fysiske lagerbeholdning, hvilket sikrer en mere optimal lagerstyring.
Endelig kan Fashion Shoe bedre fokusere på løsning af problemer med tab og svind.
Varegruppe 1: Damesko
12111: Varelager, damesko
Varegruppe 2: Herresko
12112: Varelager, herresko
Varegruppe 3: Børnesko
12113: Varelager, børnesko
Varegruppe 4: Tilbehør.
12114: Varelager, tilbehør.
21.1 Opdeling af varelageret
Værdien af det samlede varelager kan følges ved at
tjekke saldoen på samlekontoen: 12110: Varelager.
12110: Varelager
Debet
Kredit
(840.000)
12111: VL, damesko
Debet
Kredit
(380.000)
Den samlede værdi af
butikkens varelager
fremgår her.
(170.000)
Debet
Kredit
(260.000)
12113: VL, børnesko
Debet
12112: VL, herresko
Kredit
12114: VL, tilbehør
Debet
(30.000)
VL = Varelager (forkortelse).
Kredit
21.1 Opdeling af varelageret
Købsfaktura fra Friis Sko.
Følgende konti skal bruges:
Købsfaktura
Beløb
Damesko
3.500
Herresko
1.800
Børnesko
2.400
Tilbehør
900
Varebeløb
8.600
Moms
2.150
I alt
10.750
Er hævet på konto
14210: Kassekredit.
12111: VL, damesko
Debet
Kredit
12113: VL, børnesko
Debet
Kredit
14261: Købsmoms
Debet
Kredit
12112: VL, herresko
Debet
Kredit
12114: VL, tilbehør
Debet
Kredit
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
21.1 Opdeling af varelageret
Varekøbet registreres således:
Købsfaktura
Beløb
12111: VL, damesko
Damesko
3.500
Debet
Herresko
1.800
3.500
Børnesko
2.400
Tilbehør
900
Varebeløb
8.600
Moms
2.150
I alt
10.750
Er hævet på konto
14210: Kassekredit.
Kredit
Kredit
2.400
2.150
Kredit
12114: VL, tilbehør
Debet
Kredit
900
14261: Købsmoms
Debet
Debet
1.800
12113: VL, børnesko
Debet
12112: VL, herresko
Kredit
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
10.750
21.1 Opdeling af varelageret
Hver er der sket med de anvendte konti?
Kontiene
for varelagre
Kontoen har
i forvejen
er
med debeten aktiver
debetsaldo.
saldi.
Der debiteres,
Varelageret
bliver nu
da
de forøges.
endnu
større.
Kontoen er
aktiv og
hareti forvejen
har
en debetsaldo.
en debetsaldo.
Tilgodehavendet
Varelageret bliverhos
nu
SKAT
endnubliver
større.større.
Konto
14210
et
Kontoen
har ier
forvejen
passiv
med en krediten debetsaldo.
saldo.
Der krediteres,
Varelageret
bliver nu
da
gælden
forøges.
endnu
større.
12111: VL, damesko
Debet
Kredit
3.500
Kredit
2.400
2.150
Kredit
12114: VL, tilbehør
Debet
Kredit
900
14261: Købsmoms
Debet
Debet
1.800
12113: VL, børnesko
Debet
12112: VL, herresko
Kredit
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
10.750
21.1 Opdeling af varelageret
Værdien af det samlede indkøb (uden moms) vil
kunne aflæses af samlekontoen 12110: Varelager.
Købsfaktura
Beløb
Damesko
3.500
Herresko
1.800
Børnesko
2.400
Tilbehør
900
Varebeløb
8.600
Moms
2.150
I alt
10.750
Er hævet på konto
14210: Kassekredit.
12110: Varelager
Debet
(8.600)
Kredit
21.1 Opdeling af varelageret
Du har nu lært om:
 Inddeling i varegrupper
 Registrering af varekøb på
underkonti til hovedkonto
12110: Varelager
 Aflæsning af den samlede
værdi af varekøb, der indgår
i konto 12310: Varelager.
Quiz:
Opdeling af varelageret
Selvrettende opgave:
Registrering af varekøb
fordelt på varegrupper

similar documents