ZNÁTE VLASTNÍ JMÉNA?

Report
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU – 16 – 5
Anotace
Znáte vlastní jména, čtení na procvičení vlastních jmen
Autor
Ludmila Mitová
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Žák si pomocí čtení zopakuje pravopis vlastních jmen,
procvičí si abecedu, vpracuje s textem
Speciální vzdělávací potřeby Ne
Klíčová slova
Vlastní jména, abeceda
Druh učebního materiálu
Pracovní list, prezentace
Druh interaktivity
Cílová skupina
Aktivita
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – 1. stupeň
Typická věková skupina
9-10 let
Celková velikost / datum
1335 kB /březen 2012/
METODICKÝ LIST
Tato prezentace je zaměřená na pravopis vlastních jmen.
Znáte vl. jména: po každém kliknutí se objeví písmeno,
žáci vymýšlejí pohádkové postavy začínající na dané písmeno.
Jedno písmeno: v průběhu hádání se animací ztratí jedno písmeno, žáci mají uhodnout, jaké. Na tento úkol upozornit v začátku vymýšlení pohádkové abecedy!! Chybí ň, y, protože nic
na ně nevymyslíme…
Jaká jména jsou vlastní: při každém kliknutí se zobrazují
pohádkové postavy podle abecedy, žáci rozhodují, zda se jedná o vlastní jméno či nikoliv. Po zobrazení všech na tabuli
zvýrazní vlastní jména. Při kliknutí zůstanou pouze vl. jm.,
ostatní zmizí- kontrola.
Pohádkový kvíz: dvě otázky, postupně s kliknutím se zobrazí
Jedna, poté druhá, na konec odpovědi.
Jak vznikla vlastní jména: text k přečtení z tabule, žáci mohou
číst z předem natištěného textu.
Úkol na konec: tři otázky vztahující se k textu, objevují se
postupně při klikání. První otázka je bez odpovědi, druhá
s odpovědí při dalším kliknutí, třetí taktéž.
ZNÁTE VLASTNÍ JMÉNA?
Vymyslete abecedu
pohádkových postav.
Dvě písmenka tady chybí.
Jaká?
W
Š
Č
Q
L
N
Z
B
E
Ř
K
D
L
A
H
U
G M
T
Ť
I
Ď
F
C
CH
Ž
P
S
O
X
J
V
R
JEDNO PÍSMENKO SE ZTRATILO
KTERÉ TO BYLO?
P
JAKÁ JMÉNA JSOU VLASTNÍ?
Amálka
Belzebub
císař
čarodějnice
drak
ďábel
Emanuel
Fík
Golem
Honza
chobotničky
Ivánek
Jasněnka
Křemílek
liška
Manka
Nastěnka
Otesánek
princezna
Rumcajs
Řáholec
Saxana
šašek
Tau
Ťapka
ufon
vodník
Zlatovláska
Žofka
POHÁDKOVÝ KVÍZ
1. Jan Werich napsal knížku Fimfárum.
Co to bylo?
a) kouzelný váček b) kouzelný proutek
2. Čím si nabíjel Rumcajs pistoli?
a) žaludem
b) bukvicí
c) kaštanem
JAK VZNIKLA PŘÍJMENÍ?
Jiří Lochovec
Před mnoha tisíci lety měl každý člověk jedno jméno.
Ani v Bibli nejsou příjmení. Dosud žilo málo lidí, třeba
ve vesnici, nebylo nutné, aby lidé měli více jmen.
Každý každého našel, když to chtěl.
Když už ale v jednom místě žilo pět šest Janů nebo Petrů,
bylo třeba je odlišit. Jeden Jan byl velmi vysoký? Stal se
z něho Jan Velký. Jiný uměl dobře šít boty? Jmenoval
se tedy Jan Švec. A když jiný Jan přišel odněkud
zdaleka a zpočátku ani neuměl česky, pojmenovali ho
Jan Němec, protože byl tak trochu jako němý.
Jeden z Petrů byl například pastýřem a bydlel vysoko
v horách .Hned se jmenoval Petr Horák. Mistři kováři dostali
jméno Kovář, kdo uměl žertovat, vyprávět povedené
historky a každého rozveselit, tomu dali jméno Veselý.
ÚKOLY NA KONEC
1. JAKÝ PŮVOD MAJÍ JMÉNA
VE VAŠÍ TŘÍDĚ?
2. JAKÁ JMÉNA ZAZNĚLA V PŘEDEŠLÉ UKÁZCE?
Jan Velký, Jan Švec, Jan Němec, Petr Horák, Kovář, Veselý
3.JAKÝMI PÍSMENY PÍŠEME VLASTNÍ JMÉNA?
velkými písmeny
Citace
•
text Jak vznikla příjmení?, Jiří Lochovec, Čítanka pro 4. ročník,
nakladatelství Nová škola v roce 2004, str. 10
•
Obrázky:
•
Dostupné z otevřené galerie [www.cmis.cz/dum/] dne 5.3.2012

similar documents