Fyzikální vlastnosti nerostů - Stránky Základní školy v Domažlicích

Report
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
Sada
Základní škola Domažlice, Komenského 17
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
VY_32_INOVACE_13_02_18
Název materiálu
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ
Jméno
vyučujícího
Tomáš Kubal
Třída
9.B
Předmět
Přírodopis
Datum
vytvoření
10.10. 2012
 Cíle –
umět určit vlastnosti
nerostů, rozeznat
nerosty podle vlastností
 Kompetence –
k učení
komunikativní
 Fyzikálních vlastností využíváme k
určování nerostů.
 Každý druh má své typické vlastnosti
(např. tvrdost, optické vlastnosti).
 Využití : v technické praxi.
(např. stavebnictví)
Vlastnosti nerostů
 1.Hustota
 2.Tvrdost
 3.Štěpnost
 4.Lom
 5.Pevnost a soudržnost
 6.Optické vlastnosti nerostů
 7.Vlastnosti magnetické a elektrické
 Vyjadřuje podíl hmotnosti látky (m) a jejího
objemu (V).
ρ = ró (z řecké abecedy)
 Hlavní jednotkou je kg/m³
 V mineralogii se využívá g/cm³
 Vztah ρ = m/V
 Značí se
 Schopnost nerostu (t) odolávat
mechanickému působení (např.
vnikání cizích předmětů)
 Při určování nerostů zjišťujeme jejich
tvrdost na desetičlenné stupnici
tvrdosti – Mohsova stupnice tvrdosti
(sestavená v roce 1820)
 Nerosty jsou řazeny od nejměkčího t=1 po nejtvrdší t=10
 1 – MASTEK
6 – ŽIVEC (ORTOKLAS)
 2 – SŮL KAMENNÁ 7 – KŘEMEN
 3 – KALCIT
8 – TOPAZ
 4 – FLUORIT
9 – KORUND
 5 – APATIT
10- DIAMANT
 1 – nerost lze snadno rýpat nehtem
 2 – nerost lze obtížně rýpat nehtem
 3 – nerost lze rýpat mědí (hranou měděného plechu)
 4 – nerost lze snadno rýpat nožem
 5 – nerost lze obtížně rýpat nožem (tvrdost skla)
 6 – nerost lze rýpat pilníkem na železo
 7 – nerost lze obtížně rýpat pilníkem na železo
 8 – 10 nerost nelze rýpat pilníkem na železo
 Nerosty 6 – 10 rýpou do skla
 Schopnost nerostů oddělovat se při mechanickém
působení (nožem, dlátem, kladívkem) podle rovných a
lesklých ploch.
 Štěpnost může být:
výborná (slída, sádrovec)
velmi dobrá (kalcit, galenit, sůl kamenná)
dobrá (fluorit)
nedokonalá (křemen)
 Po rozbití či rozlomení nerostu jsou-li
plochy oddělených částí nerovné = LOM
 Pevnost = schopnost nerostu odolávat tlaku, tahu
nebo nárazu
 Soudržnost = schopnost stavebních částic nerostu
zůstávat pohromadě
 Rozdělujeme na :
a) Křehké – např. síra, křemen
b) Jemné – např. tuha
c) Tažné a kujné – např. kovy (při úderu mění tvar)
 A) Propustnost světla
 Rozlišujeme:
a) průhledné
b) průsvitné
c) neprůsvitné
 B) Vryp a barva
 Jako vryp označujeme barvu prášku
nerostu.
 Dělíme na:
a) barevné
b) zbarvené
c) bezbarvé
 Některé minerály vychylují mag. střelku kompasu
např. magnetovec.
 Elektrický náboj získávají nerosty třením. např.
křemen, sůl kamenná, topaz, živec
tlakem nebo úderem – např. kalcit, fluorit, topaz,
křemen – využití v piezoelektrických zapalovačích

similar documents