(233)DUM 9 GENERACE BUŘIČŮ

Report
Název školy
Střední škola obchodně technická s. r. o.
CZ.1.07/1.5.00/34.0624
Číslo projektu
Číslo a název klíčové 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky
aktivity
prostřednictvím ICT
Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_9_Generace buřičů - anarchistů
Šablona číslo: XVII Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 9
Autor: Mgr. Milena Uhrovičová
Anotace
Materiál seznamuje žáky s generací buřičů. Vzhledem k
rozsahu učiva je práce s konkrétními texty náplní další
hodiny. VY_32_INOVACE_XVII_1_10_ Generace buřičů anarchistů
Autor
Mgr. Milena Uhrovičová
Buřiči, anarchismus, antimilitarismus, vitalismus,
Klíčová slova
Stanislav Kostka Neumann, Fráňa Šrámek,
Viktor Dyk, František Gellner, Karel Toman,
Petr Bezruč
Druh učebního materiálu
Prezentace
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Střední odborné vzdělávání
Tematická oblast
Všeobecné vzdělávání - český jazyk a literatura
III. ČÁST
GENERACE BUŘIČŮ - ANARCHISTŮ
BUŘIČI - ANARCHISTÉ
Na jejich tvorbu vliv:
 anarchismus (ideologie usilující o neomezenou svobodu
člověka, odmítá autoritu státu = překážka svobody
člověka, revolta proti měšťácké společnosti, odpor k
autoritám)
 antimilitarismus (odmítání války)
 vitalismus (oslava života a přírody, důraz na citové a
smyslové prožitky)
 civilismus (oslava moderní civilizace, techniky)
PŘEDSTAVITELÉ
 STANISLAV KOSTKA NEUMANN
 FRÁŇA ŠRÁMEK
 VIKTOR DYK
 FRANTIŠEK GELLNER
 KAREL TOMAN
 PETR BEZRUČ
STANISLAV KOSTKA NEUMANN
(1875-1947)
Umělecký vývoj:
• přerušení
středoškolských studií
– věnuje se literatuře
• anarchismus
• l. svět. válka na frontě
• po válce KSČ, 1929
vystupuje (proti
Gottwaldovi)
•
•
Moderní revue (dekadence, symbolismus)
anarchismus – založil čas. Nový kult
JSEM APOŠTOL NOVÉHO ŽITÍ, APOSTROFY
HRDÉ A VÁŠNIVÉ, SATANOVA SLÁVA MEZI NÁMI
KNIHA LESŮ, VOD A STRÁNÍ – mezník v tvorbě,
přírodní a milostná lyrika (vitalismus, naturismus)
•
civilismus, poválečná avantgarda
NOVÉ ZPĚVY – oslava moderní civilizace (civilismus)
LÁSKA – milostná lyrika
SONÁTA HORIZONTÁLNÍHO ŽIVOTA – politický
lyrika, odpor k fašismu (b. Španělsko), b. Staří
dělníci
•
proletářské umění, socialistický realismus
S. K. NEUMANN - IMPROVIZACE
Mateřídouškou ruce mi voní;
ležel jsem na mezi, naslouchal skřivanu,
zda je to pták, či zda srdce to zvoní
mně po ránu.
Procitlá země, nadechlý sen,
slibovala mi rozkošný den.
(…)
A borem ruce mi voní.
Po stráni dolů běžel jsem bořinou,
kmenů se chytal, těchže jak loni,
sklouzal jsem, klopýtal za srnčí rodinou.
Opilý lesy, divoký, nevinný
stanul jsem nad domky dědiny.
A ještě něčím ruce mi voní:
Svou milenku našel jsem pod jabloní.
(Kniha lesů, vod a strání)
VIKTOR DYK (1877 – 1931)
Básník
 SÍLA ŽIVOTA
 MARNOSTI
- první sbírky, vliv symbolismu,
dekadence – skepse, ironie


-
Prozaik
 KRYSAŘ
Dramatik
 ZMOUDŘENÍ DONA QUIJOTA
SATIRY A SARKASMY
POHÁDKY Z NAŠÍ VESNICE
kritika české malosti, prostřednosti
výsměch českému opatrnictví
 MILÁ SEDMI LOUPEŽNÍKŮ
- poema , příběh o lásce a zradě
 LEHKÉ A TĚŽKÉ KROKY, ANEBO,
OKNO, POSLEDNÍ ROK – „válečná
tetralogie“ – angažovaná poezie,
inspirací 1. svět. válka
Pohřební průvod dne 20. května 1931 před
Vinohradským divadlem.
VIKTOR DYK - KRYSAŘ
A vaše jméno?“
„Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař.“
Muž, který takto mluvil, stál se vzpřímenou hlavou před vraty domu, v nichž se do
soumraku bělala ženská postava. Hleděl na ni svýma temnýma, pátravýma očima. Byl
vysoký a štíhlý, štíhlejší ještě ve svém přiléhavém sametovém kabátci a v úzkých
nohavicích. Jeho ruce byly drobné a jemné jako ruce paní. Neměl při sobě ani zbraně,
ani hole, ač se zdálo, že přichází z daleka, po cestách, jež vždy jisty nebyly. Svíral zato
něco dlouhého a ozdobného, co budilo zvědavost ženy, s kterou hovořil. Byla to píšťala
cizokrajné práce, jaké dosud neviděla.
(…)
„Mám zvláštní nadání vyháněti krysy,“ pokračoval krysař. „Pískám občas na ni velmi
smutné písně, písně všech krajů, kterými jsem prošel. A já prošel mnoha zeměmi;
slunnými i ponurými, pláněmi a horami. Má píšťala zní tak tiše. Krysy slyší a jdou. Není
takového krysaře mimo mne. Povím vám něco, cizinko, která se umíte tak zvonivě
smáti. Nikdy jsem nepískal plným dechem; byl to vždy tlumený zvuk. Kdybych pískal
plně, ne pouze krysy šly by za mnou.“
FRÁŇA ŠRÁMEK
(1877 – 1952)
 Člen anarchistické skupiny
kolem S.K.Neumanna (účast na
demonstracích + b. Píšou mi
psaní – vězněn)
 Za 1. svět. v. na rus. + ital.
frontě
 Po válce život v ústraní
 Básník, prozaik, dramatik
http://www.czetnica.org/dolmaczenczi/frana-sramek/
Poezie:
Znaky tvorby – sociální témata –ŽIVOTA
BÍDO, PŘEC TĚ MÁM RÁD,
antimilitarismus – MODRÝ A RUDÝ ,
lyričnost – přírodní, milostná lyrika –
SPLAV
Próza:
PRVNÍCH JEDENADVACET – povídky, život
buřičů, vyděděnců
STŘÍBRNÝ VÍTR – impresionistický
román, citové zmatky dospívajícího
studenta
TĚLO – román, rozporuplné reakce
kritiky, vliv na mladou generaci
ŽASNOUCÍ VOJÁK – povídky, nesmyslnost
války
Drama:
LÉTO
MĚSÍC NAD ŘEKOU
FRÁŇA ŠRÁMEK - SPLAV
Splav
Trápím se, trápím, myslím si,
kde bych tě nejraděj potkal.
Ulice střídám, parky a nábřeží,
bojím se krásných lží.
Bojím se lesa. V poledním lese
kdo miluje, srdce své neunese.
Na můj práh kdyby jsi vstoupila,
snad bys mne tím zabila.
Chtěl bych tě potkati v lukách
V lukách je vlání
na všechny strany, pokorné odevzdání.
V lukách je nejprostší života stůl,
rozlomíš chleba, podáš ženě půl,
chléb voní zemí, bezpečný úsměv svítí,
až k pláči je prostý věneček z lučního kvítí,
a oblaka jdou, přeběhlo světlo, přeběhl stín,
muž má touhu rozsévače,
žena má úrodný klín ...
Chtěl bych tě potkati v lukách. Šel bych ti
vstříc.
A až bys mi odešla, ach, zvečera již,
bys na mne nemyslila víc,
jen na prosebný a děkovný můj hlas,
jako bych jen splavem byl,
který v lukách krásně zpívat slyšelas ...
FRANTIŠEK GELLNER
 Styky s okruhem kolem S. K.
Neumanna
 Bohémství, tuláctví - revolta proti
společnosti (deziluze, výsměch,
protest proti všemu)
 V cizině studium malířství, po
návratu Lidové noviny v Brně
 1914 ruská fronta, prohlášen za
nezvěstného (ústup jeho jednotky,
vysílen, odmítl pokračovat)
(1881 – 1914)
Poezie:
 PO NÁS AŤ PŘIJDE POTOPA!
 RADOSTI ŽIVOTA
FRANTIŠEK GELLNER - BEZCESTÍ
Má nečinnost se mně již k smrti hnusí
A k práci své jsem vždy byl bez lásky
Ó moci rázem roztrhati v kusy
své cíle, poměry a závazky!
Však nově začít – je to bezvýsledné,
když zklamání mé všecko proklíná,
a ruka moje, sotvaže se zvedne,
již znavená mi padá do klína,
A to vím jistě: kdybych dnes byl ženou
tak slinám světa nastavil bych líc
A s drzým smíchem, sukní vyzdviženou
Své tělo šel bych prodat do ulic.
(Po nás ať přijde potopa)
KAREL TOMAN (1877 – 1946)
vl. jménem Antonín Bernášek
Bohémský život, tuláctví (Německo,
Holandsko, Francie, Anglie)
Básník:
POHÁDKY KRVE
(nezařadil do souborného díla)
TORZO ŽIVOTA – subjektivní lyrika
(erotika i revolta, i potřeba
radostnějšího života)
MELANCHOLICKÁ POUŤ – verše z
toulek po Evropě, na jedné straně
touha po svobodě (anarchismus
ovšem opouští), na druhé straně
uvědomování si spjatosti s domovem
http://www.databazeknih.cz/autori/
karel-toman-968
 SLUNEČNÍ HODINY – spěje k
harmonii, víra v budoucnost
 VERŠE RODINNÉ I JINÉ – rozchod
s anarchismem, harmonie,
vlastenectví
 MĚSÍCE – nejvýznamnější sb., 12
básní zachycuje plynutí času,
proměny přírody
 STOLETÝ KALENDÁŘ – opět motivy
tuláctví i lásky k domovu
Jaromír Nohavica
KANTOR HALFAR (1983)
Text: Ondřej Boleslav Petr
Ondřeji Boleslave Petře,
píši Vám, ač vím, že má slova nebudete číst.
Chtěl bych položit kytici na Váš hrob, největší básníku slezské země, nevím ale, kde je.
Nevím, kde navěky spočíváte.
Před padesáti lety, na den přesně, zemřel Váš kamarád Vladimír Vašek.
Ten, co jste spolu flámovali v Místku a chodívali za holkama.
Ten, který podepsal Vaše básně svým jménem.
Ten, který pak vyškrtl Vaše jméno ze své paměti.
(…)
Kdysi Vám vzali povolání, vojenskou hodnost, vzali Vám Vaši lásku, potom Vám vzali básně.
Alespoň ty básně Vám chci vrátit.
Vaše Slezské lesy, Vaši Maryčku Magdoňovu, Vaši Ostravu, Vašeho Kantora Halfara a tolik dalších.
Už slyším slovutné profesory a habilitované znalce Bezručových básní, jak na mne křičí hlasitá slova o mé zpupnosti,
diletanství a nestoudnosti.
Jak udatně od kateder volají: cože se to ten hlupák vůbec opovažuje mluvit o věcech, jimž nerozumí ani za mák.
Cožpak ví více než my, kapacity literárních a historických fakult ?
Ano vím.
Vím, neboť čtu srdcem.
(…)
http://www.nohavica.cz/cz/tvorba/archiv/kantor_halfar/kantor_halfar.htm
PETR BEZRUČ (1867 – 1958)
vl. jménem Vladimír Vašek
 Syn slezského buditele Antonína Vaška
– gymnaziální učitel, vlastenecky
aktivní, přesto vlasteneckou
společností odmítnut – odpůrce
pravosti tzv. Rukopisů
 Studia filologie v Praze nedokončil –
zklamán tamní vlasteneckou
společností
 Téměř celý život v Brně, 1891 – 93 na
poště v Místku – uvědomění spjatosti
s rodným krajem
 Člověk samotářský, plachý až
podivínský
 Dílo – syntéza hlavních proudů 90. let
 SLEZSKÉ PÍSNĚ – prakticky jediné dílo
... leta a leta ležel na mně nesmírný útisk pod
Beskydy: žít tam musí člověk, aby jej cítil ...
Poláci, Němci, Úřady, Markýz Gero, před nímž
celý národ, Zlatou Prahou počínaje, leží na
břiše - (proto někdy nevěřím, že předky toho
lidu byli husité!) ... Mlčel jsem, dostal jsem
chrlení krve a věc stála tak, že jsem myslil, že
se ztratím pod zem: hle, odejdu, a nikdo to
neřekne: a tak jsem napsal několik písní –
přisámbůh špatných a barbarských -, kde jsem
chtěl ten útisk vyslovit působily-li, byla to
pravda řinčících okovů, a žádné umění!
Soukal, J. a kol.: Literatura pro 3.ročník SOŠ, Praha,
SPN 2003, s. 266.
Přesvědčen, že zemře, proto v poměrně
krátkém období (1898 – 1900) napsal
většinu básní.
PETR BEZRUČ – SLEZSKÉ PÍSNĚ
 Slezsko – rychlý průmyslový rozvoj,
ale sociální a kulturní zaostalost,
zvyšováno národnostním útiskem
(polské, německé, židovské
obyvatelstvo) - intenzivně
vnímáno
 Stylizace autora do mnoha podob
– lidový bard (Já), fantóm (Škaredý
zjev), zbojník (Ondráš), tulák,
poutník, věštec
 Trojí tematický okruh:
 sociální - sociální balady – např.
Maryčka Magdónova, Ostrava,
 národnostní - Kantor Halfar,
Bernard Žár, 70 000
 Intimní - intimní básně vyjadřují
pocity životního osamění (Červený
květ, Labutinka, Jen jedenkrát,
Motýl)
 Výzvy ke vzpouře (Ostrava)
 Výrazové prostředky: patos,
hyperboly, symbolika, kritičnost,
sarkasmus, kontrast
SHRNUTÍ - TZV. BUŘIČI
 Vstupují do literatury na přelomu století
 Vůdčí osobností S. K. NEUMANN – čas. Nový kult
 Další představitelé: F. Šrámek, V. Dyk, F. Gellner, K. Toman
 Ovlivněni anarchismem
 Spojeni:
 radikalismem,
 revoltou,
 odporem k hodnotám měšťáckého světa (odmítnutí
falešné morálky, provincionalismu),
 snahou šokovat – bohémský způsob života.
Zdroje:










http://basne.webzdarma.cz/neumann_improvizace.html
http://cs.wikisource.org/wiki/Krysař/I
http://www.ceskaliteratura.cz/texty/sramek.htm
http://cs.wikisource.org/wiki/Po_nás_ať_přijde_potopa/Bezcestí
Čítanka pro 3. ročník SOŠ, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová
společnost, Praha 2002
Literatura pro 3. ročník SOŠ, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová
společnost, Praha 2003
Literatura pro 3. ročník středních škol – Pracovní sešit, nakladatelství
Didaktis 2009. 1. vyd.
Mašková, D. Čítanka 3 k Literatuře – přehledu SŠ učiva. Dotisk 1. vyd.
Třebíč: Petra Velanová, 2006. 207 s.
Polášková, T., Milotová, D., Dvořáková, Z.: Literatura – přehled
středoškolského učiva. Dotisk 2. vyd. Třebíč : Petra Mrákotová, 2006. 207 s.
(edice Maturita)
Sochrová, M.: Literatura v kostce pro SŠ, Fragment, Havlíčkův Brod, 1.
vydání, 2007
Obrázky:
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Dyk
 http://www.databazeknih.cz/autori/karel-toman-968
 http://www.czetnica.org/dolmaczenczi/frana-sramek
 http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Gellner

similar documents