HYDROSFÉRA

Report
HYDROSFÉRA
hydrosféra = …
hydrologie = zabývá se výzkumem vody v krajině
Rozložení na Zemi
VODSTVO NA ZEMI
A) Oceánská voda
B) Pevninská voda
A) Oceánská voda
- je slaná
Světový oceán:
Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový, (Jižní)
moře = části oceánů při okrajích pevnin
2 typy:
- vnitřní moře (je obklopeno souší, s oceánem ho spojuje průliv, př.
Černé moře, průliv Bospor)
- okrajové moře (je s oceánem spojeno široce a volně, př. Arabské
moře, Barentsovo moře)
břežní čára = místo, kde se oceán stýká se souší
pobřeží = území kolem břežní čáry
záliv = části oceánů a moří vnikající do pevniny
(Bengálský záliv)
poloostrov = části pevnin vbíhající do oceánů a moří (př.
Apeninský poloostrov)
ostrov = je útvar, který je ze všech stran obklopen
vodou
Průliv = zúžená část oceánů mezi pevninami nebo mezi
pevninou a (polo)ostrovem (je přírodní)
Průplav = zúžená část oceánů mezi pevninami nebo
mezi pevninou a (polo)ostrovem (je vytvořen uměle)
B) Pevninská voda
povrchová
podpovrchová
v ledovcích
povrchová voda
vodní toky
potoky
řeky
vodní nádrže
přirozené
jezera
bažiny
umělé
přehrady
rybníky
jezera = prohlubně zaplněné vodou, které vytvořila příroda
a) průtočná (Bajkal)
b) bezodtoká (Aralské j.)
přehrada = uměle vytvořený prostor vznikající přehrazením vodního toku
pomocí hráze
rybník = uměle vytvořený prostor s přírodním dnem, která vznikla
nasypáním zemní hráze (hlavně pro chov ryb)
podpovrchová voda
půdní voda
- je obsažena v půdě
podzemní voda
- vsakuje se hlouběji
voda v ledovcích
-
největší část sladké vody
typy ledovců:
a) pevninské (Antarktida, Grónsko)
b) horské (v létě tají, např. v Alpách)
znečištění vody
Vody na Zemi neubývá, ale zmenšuje se množství
kvalitní pitné vody.

similar documents