Presentatie pers-hertekening stedelijk secundair onderwijs

Report
Secundair onderwijs Antwerpen
hertekend
Een performant secundair onderwijs als basis voor gekwalificeerd uitstromen
Persmoment maandag 20 januari 2014
Toelichting: Stedelijk secundair onderwijs
hertekend
• Welkom en kader
Gonda Verhaert, wnd bedrijfsdirecteur AG Stedelijk Onderwijs
• Herverkaveling en duidelijkheid met het Stedelijk Lyceum
Ronny Du Jardin, divisiedirecteur stedelijk secundair onderwijs
• Onderwijsvernieuwing
Ronny Du Jardin, divisiedirecteur stedelijk secundair onderwijs
• Investeren in hedendaagse schoolgebouwen
Claude Marinower, Onderwijsschepen en voorzitter van AG Stedelijk Onderwijs
• Slot
Claude Marinower, Onderwijsschepen en voorzitter van AG Stedelijk Onderwijs
Kader
• Start: HIVA-onderzoek 2000 ‘Voor elk wat wils, schoolkeuze in basis-en
secundair onderwijs’ + eigen imago-onderzoek van IPSOS in 2012
• Hertekening merkarchitectuur
• Publieksonderzoek interessegebieden in maart 2013
• Bestuursakkoord 2013-2018
• Basis voor herverkaveling studieaanbod stedelijk secundair onderwijs
-> gedragen veranderingsproject in de ganse organisatie
Uitdagingen
• Vacatures in Antwerpen kunnen invullen
• Arbeidsmarktgerichtheid van onderwijs versterken
• Ongekwalificeerde uitstroom verminderen: Antwerpen 28 %, vgl Vl 13,9% (GvA
16/9/13)
• Jongeren doen kiezen voor wetenschappen en techniek
• Kritisch kijken naar het actueel studieaanbod
1 Lyceum voor
1 scholengemeenschap, ‘1 school’, 1 werking, 1 doorstromingsgeheel, 1 uitstraling!
Eén Stedelijk Lyceum
Stedelijk Lyceum
Stedelijk Lyceum
locaties
Koninklijke Balletschool
Antwerpen
Werkend Leren
Antwerpen
Stedelijk Lyceum
Topsport
toelating
apart
profiel
Duidelijkheid scheppen
6-jarige structuur met doorstromingszekerheid
 1ste graad
 eerste jaar basispakket met vier uren opties
 tweede jaar basispakket met zes-zeven uren opties
 2de graad/3de graad
profilering scholen vanaf de 2de graad op 5 interessegebieden
Wetenschappen &
Techniek
Talen & Culturen
Economie ,
Toerisme & Sales
Welzijn &
Maatschappij
Kunst, Design &
Media
www.interessetest.be
Herverkaveling van het studieaanbod
Herverkaveling = hefboom voor gekwalificeerd uitstromen






Screening afdelingen op basis van indicatoren: handhaven, afbouwen of verplaatsen
Programmatie: afstemming op de reële vraag van de arbeidsmarkt
Streven naar maximum twee interessegebieden per gebouw of gebouwencluster
Geografische spreiding van de interessegebieden ook in relatie tot andere netten
Focus op Wetenschappen, techniek en industrie
Maximale samenwerkingen met Werkend Leren Antwerpen, Encora en HBO5 Antwerpen
+ afstemming curriculum met hogescholen en universiteiten
 Hedendaagse gebouwen en leeromgevingen
Profilering en locaties
Stedelijk lyceum
Wetenschappen &
Techniek
Talen & culturen
Waterbaan, Pestalozzi, Quellin, Linkeroever, Merksem
Meir, Zuid (alleen techniek)
Waterbaan, Pestalozzi, Quellin, Linkeroever
Economie , Toerisme &
Sales
Waterbaan, Linkeroever, Kielpark
Welzijn & Maatschappij
Lakbors, Lamorinière, Olympiade, Topsport
Kunst, Design & Media
Cadix, KBA
Onderwijsvernieuwing
• Samen tot aan de Meet
– Alternatieven voor zittenblijven
• Looping
– campussen ideaal om elkaar niveauoverschrijdend te
versterken
Investeren in hedendaagse
schoolgebouwen
• Doorlichtingen: ongunstig op vlak van bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne
• 3 scholen : verweerschrift ingediend
• Masterplan Investeringen Patrimonium:
– 47,7 miljoen bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne
– 44,7 miljoen investeringen in ondersteuning hedendaags
onderwijs
Stedelijk Lyceum
• 15 maart vanaf 12 uur: Dag van het Stedelijk Lyceum
 opendeurdag eerste graden
–
–
–
–
–
19 scholen, 5 interessegebieden, 190 studierichtingen
7504 leerlingen
1605 medewerkers
20,4 % marktaandeel in Antwerpen
Alle info op www.stedelijklyceum.be - www.interessetest.be
• Vragen?

similar documents