Oplæg Anders Blædel Gottlieb Hansen SIF temagruppemøde

Report
Igangværende alkoholprojekter på SIF
Møde i Møde i Sund By Netværkets
alkoholtemagruppe d. 8/5 2012
Ph.d. Anders Blædel Gottlieb Hansen
SIF er organiseret i 4 forskningsprogrammer,
forskningscentre og administrative enheder
Direktør (Morten Grønbæk)
Forskningsprogrammer:
• Børn og Unges Sundhed og Trivsel (Forskningsleder, Pernille Due)
• Voksnes Sundhedsadfærd og Helbred (Forskningsleder, Janne Tolstrup)
• Sundhed og Sygelighed i Danmark (Forskningsleder, Knud Juel)
• Sundhedsfremme og Forebyggelse (Forskningsleder, Astrid Blom)
Forskningscentre:
• Center for Interventionsforskning (med egen ledelse og rådgivende styrelse, Centerchef,
Astrid Blom)
• Det Europæiske Registercenter (ECREP)
• Center for Sundhedsforskning i Grønland
• Center for Ulykkesforskning
Om forskningen på SIF
• Både:
- Myndighedsbetjening
- Forskning (herunder fremtidigt større fokus på
interventionsstudier)
- Bestillingsopgaver
Igangværende alkoholprojekter i
”Børn og Unges Sundhed og Trivsel”
•
Social ulighed i alkohol (afleveret ph.d.-afhandling men endnu ikke forsvaret,
Mathilde Vinther-Larsen)
•
Unge og alkohol med særligt fokus på skolens og omgivelsernes betydning for
alkoholforbruget blandt unge (igangværende ph.d., Pernille Bendtsen)
•
Skolebørns undersøgelsen: udkommer hvert fjerde år, og har siden 1980’erne
monitoreret udviklingen i unges alkoholforbrug. Den seneste nationale rapport
udkom i 2011 og den internationale udkom 2. maj 2012 (Pernille Due m.fl.)
Eksempel: Antal 15-årige der har været fulde
Health Behaviour in School-aged children
(HBSC 2006)
•
Unge drikker sjældnere og debuterer senere end
tidligere….
•
MEN danske unge drikker stadig meget og ligger
fortsat i top!
Igangværende alkoholprojekter i
”Voksnes Sundhedsadfærd og Helbred”
•
Kvantificering af alkohols betydning for dødelighed i Danmark (Forskningsprojekt,
Marie Eliasen)
•
Alkoholpromille og humør: Jo mere alkohol jo sjovere – Passer det? (Marie Eliasen)
•
Alkohol og postoperative komplikationer. Litteraturstudie om sammenhængen mellem
alkoholforbrug og komplikationer efter operation (Rapport til Sundhedsstyrelsen,
forventes publiceret ca. juni 2012, Marie Eliasen m.fl.)
•
Alkoholbehandling i kommunerne 2012 (Projekt for Lægeforeningen, Anders BG
Hansen & Ulrik Becker)
•
Passiv drikning (Post.doc projekt, Anders B.G. Hansen, midler søgt hos Trygfonden, i
samarbejde m. bl.a. CRF)
Dimensioner i passiv drikning
Donaldson L. Passive Drinking: The Collateral Damage from Alcohol.
150 years of the Annual Report of the Chief Medical Officer: On the
state of public health 2008.
Passiv drikning påvirker både den offentlige og
private sfære
The figure summarizes the view of the problems for others from a person’s drinking in terms of the
interactions between the drinker and five main constituencies, involving four main sets of roles
Public life
Private life
Room R, et al. The drinker's effect on the social environment: a
conceptual framework for studying alcohol's harm to others. Int J
Environ Res Public Health 2010
Et eksempel på størelsen af passiv drikning i
Canada
Igangværende alkoholprojekter i
”Sundhed og Sygelighed i Danmark”
•
SUSY 2010 (udkommer d. 9 maj 2012).
•
Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer 2010 og udviklingen
siden 2000 (ikke offentliggjort). Rapporten fra 2008 er
offentliggjort.
•
Sundhedstilstanden blandt problemspillere (mild form for
ludomani) (artikel ikke offentliggjort)
•
Sundhedstilstanden blandt klinikprostituerede (rapport samt
artikel ikke offentliggjort)
•
SUSY UDSAT 2010 (ikke offentliggjort). SUSY UDSAT fra 2008 er
offentliggjort
I ovenstående rapporter sammenlignes brugen af alkohol i forhold til
den øvrige danske befolkning.
Igangværende alkoholprojekter i
” Center for Sundhedsforskning i Grønland”
• Alkohol og ludomani
(Christina V. L. Larsen)
• Det nye Grønlandske
folkesundhedsprogram:
Alkohol som en risikofaktor
med sociale konsekvenser
(Peter Bjerregaard m.fl.)
Igangværende alkoholprojekter i
”Center for Interventionsforskning”

similar documents