Huis van werkvermogen

Report
Huis van het Werkvermogen
Regiotafel DCO
Aalst - 20 maart 2014
1
Wat is werkvermogen?
Waarom hieraan werken?
Huis van het
werkvermogen
2
Wat is werkvermogen?
- geeft de mate weer waarin een
werknemer zowel lichamelijk als
geestelijk in staat is om zijn huidig werk
uit te voeren
- evenwicht tussen persoonlijke
capaciteiten en werkvereisten
3
Waarom werken aan
werkvermogen?
(… en werkbaarheid,
werkgoesting?)
4
Stijging ziekteverzuimpercentage tussen 2001 en 2011 (VL)
Representatieve steekproef van 263.309 werknemers uit 25.952 ondernemingen in de privésector in 2011
14,32 dagen
+ 31 %
10,96 dagen
Representatieve steekproef van 263.309 werknemers uit 25.952 ondernemingen in de privésector in 2011
De mate waarin werknemers
spanningsklachten rapporteren is + 21%
Gerapporteerde spanningsklachten uitgedrukt in een score op 10
Representatieve steekproef van 1015 werknemers in de privé en publieke sector in 2011 – Perceptie van werknemers
7
Top 5 van verzuimoorzaken
Autonome motivatie = zijn werk graag doen en/of zinvol vinden
7
Representatieve steekproef van 1540 werknemers in de privé- en publieke sector in 2010
8
Hoe werken aan werkvermogen/
werkbaarheid/
werkgoesting?
9
Het Huis van …
Bron: http://www.workabilityindex.nl/wai/Work-Ability-Index/Wat-is-de-WAI/Wat-iswerkvermogen.html.
Werkgebonden risicofactoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Manueel hanteren van lasten
Repetitief werk
Verkeerde werkhouding
Trillingen
Overbelasting
(kwarts)stof
Lawaai
Temperatuur
Ongevallen
•
•
•
•
•
•
Gebrek aan controle over het werk
Hoge werkdruk
Tijdsdruk-stress
Gebrek aan ondersteuning
Gebrek aan respect
Gebrek aan carrièreontwikkelingsmogelijkheden
Gebrek aan waardering
Werkonzekerheid
Werkverplaatsingen
Gebrekkige veiligheidsvoorzieningen
Gebrek aan sociale voorzieningen
•
•
•
•
•
10
Maatregelen/acties Werk
11
• Aanpassing werkdruk en tijdsdruk
• Flexibele werkuren
• Flexibele werkarrangementen, innovatie
arbeidsorganisatie
• Verbeteren waardering van personeel
• Verhogen feedback en steun
• Verhogen autonomie en
verantwoordelijkheid wn’s
• Ontwikkelen management en
leidinggevenden: leiderschapsstijl, coaching
wn’s, rolmodellen
• Verbeteren communicatie: overlegorganen,
feedbackbeleid, functioneringsgesprekken
• Verduidelijken werkdoelstellingen:
functieprofielen
• Verhogen samenwerking en participatie
• Verbeteren werkplanning en werkkwaliteit
• verbetering uitrusting en veiligheid
• verbetering werkhouding
• verbetering van luchtkwaliteit
• Schade van machines en uitrusting
verminderen
• Verminderen dragen, heffen, ..
• Bescherming tegen schadelijke chemicaliën
Risicofactoren Normen en Waarden
• Veranderingsbereidheid
• Beschouwen van
Veiligheidsregels als overbodig
• Gewaardeerd worden
• Gemotiveerd zijn
• Zich betrokken voelen
• Werk plezierig vinden
12
13
Maatregelen/acties Normen en Waarden
• Motiveringsbeleid: loonbeleid
• overeenstemming organisatiecultuur met
normen en waarden individu, indirect via
verbeteringen in management- en
leiderschapsvaardigheden
• zie werkgoesting
Risicofactoren Competenties
• Bijscholingsmogelijkheden
• Nieuwe dingen leren in de job
• Juiste match
• Persoonlijke groei en
ontwikkeling
14
15
Maatregelen/acties Competenties
• Competentiemanagement
• Leerbeleid: strategisch opleidingsplan
• Kennismanagement: borgen van kennis,
kennisdeling en kennistransfer, mentorship
• Leer- en ontplooiingsmogelijkheden,
bijscholing, cursus, loopbaanplanning,
persoonlijk ontwikkelingsplan, …
Risicofactoren Gezondheid
• Werkstress
• Burn-out
• Roken
• Alcoholgebruik
• Weinig beweging
• Ongezonde voeding
• Slaaptekort
• Slechte slaapkwaliteit
• Musculoskeletale aandoeningen
• Cardiovasculaire aandoeningen
• Longaandoeningen
• Ziekteverzuim
• Arbeidsongevallen
16
Maatregelen/acties Gezondheid
17
Ergonomie, veiligheid en preventie
• Bevordering van gezondheid via levensstijl
(eten,
drinken,
lichamelijke
activiteit,
herstellen en slapen),
• Gezonde eetgewoonten promoten
• Verminderen roken en drinken
• Gezondheidspromotie-programma
(preventief)
• Ergonomische
verbeteringen
op
de
werkplek, …
• Organiseren van mogelijkheid tot fysische
inspanning
• Aanbieden recreatieve mogelijkheden
• Werkomstandigheden/werkorganisatie
18
Risicofactoren Werk-privé
• Combinatie werk-privéleven
Daniel Lambeets
Begeleider
Loopbanen en Diversiteit
[email protected]
Gsm 0484 102 331
Daniel Lambeets
Sabrina Bekaert
Dries Van Thienen

similar documents