HTML tabula

Report
Tabulu veidošana
HTML dokumentos
INFORMĀTIKA 11.KLASE
Tabulas pamattagi
 <table> un
</table>
 Visi pārējie tagi, kas nosaka rindas un kolonnas, atrodas šī taga
iekšienē.
 <tr>
un </tr>
 Definē tabulas rindas (table row)
 <td>
un </td>
 Definē tabulas šūnas jeb kolonnas (table date)
 <caption>
un </caption>
 Pievieno tabulai virsrakstu jeb nosaukumu
Tabulas pamattagi
 <table>
un
</table>
 Šim tagam ir vairāki parametri:
 border=“2”
nosaka tabulas rāmja līniju biezumu.
 bordercolor=#0000FF nosaka tabulas rāmja
līniju krāsu.
 cellspacing=“0” nosaka attālumu starp tabulas
rāmi un šūnas rāmi horizontālā un vertikālā virzienā
pikseļos.
 cellpadding=“20” nosaka atstarpi starp tabulas
rāmi un šūnu saturu horizontālā un vertikālā
virzienā pikseļos.
Tabulas pamattagi
<table>
<tr>
<td> teksts</td>
<td> teksts</td> </tr>
<tr>
<td> teksts</td>
<td> teksts</td> </tr>
</table>
Tabulas HTML kodu piemēri
<html>
<head>
<meta charset="windows-1257">
<title>Tabula</title>
</head>
<body>
<table border="2" bordercolor=#0000FF>
<tr>
<td>Pirmā rinda un pirmā kolonna</td>
<td>Pirmā rinda un otrā kolonna</td>
</tr>
<tr>
<td>Otrā rinda un pirmā kolonna</td>
<td>Otrā rinda un otrā kolonna</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Tabulas HTML kodu piemēri
Tabulas HTML kodu piemēri
<html>
<head>
<meta charset="windows-1257">
<title>Tabula</title>
</head>
<body>
<table border="2" bordercolor=#0000FF cellspacing="20"
cellpadding="10">
<caption><h2>Veidojam tabulu</h2></caption>
<tr>
<td><font color="red">Pirmā rinda un pirmā kolonna</td>
<td><b>Pirmā rinda un otrā kolonna</b></td>
</tr>
<tr>
<td><b><i>Otrā rinda un pirmā kolonna</i></b></td>
<td><b><i><font color="blue" size="5">Otrā rinda un otrā
kolonna</i></b></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Tabulas HTML kodu piemēri
Tabulas HTML kodu piemēri
Attēla ievietošana tabulā.
<tr>
<td>
<image
src="C:/Users/Roberts/Desktop/HTML/tabulas/brousers/opera.jpg">
<br>
<b><i>Otrā rinda un pirmā kolonna</i></b>
</td>
<td>
<image
src="C:/Users/Roberts/Desktop/HTML/tabulas/brousers/safari.jpg">
<br>
<b><i><font color="blue" size="5">Otrā rinda un otrā kolonna</i></b>
</td>
</tr>
Tabulas HTML kodu piemēri
Tabulas HTML kodu piemēri
<a href=“adrese”> un
</a>
Saites piešķiršana tekstam.
<tr>
<td>
<image
src="C:/Users/Roberts/Desktop/HTML/tabulas/brousers/firefox_logo.jpg">
<br>
<a href=“http://www.firefox.com” ><font color="red">www.firefox.com</a>
</td>
<td>
<image
src="C:/Users/Roberts/Desktop/HTML/tabulas/brousers/IE_logo.jpg">
<br><b>Pirmā rinda un otrā kolonna</b><
/td>
</tr>
Tabulas HTML kodu piemēri
<a href=“adrese”> un
</a>
Saites piešķiršana attēlam.
<tr>
<td>
<a href="http://www.opera.com"><image
src="C:/Users/Roberts/Desktop/HTML/tabulas/brousers/opera.jpg"></a>
<br><b><i>Otrā rinda un pirmā kolonna</i></b>
</td>
<td>
<image src="C:/Users/Roberts/Desktop/HTML/tabulas/brousers/safari.jpg">
<br><b><i><font color="blue" size="5">Otrā rinda un otrā kolonna</i></b>
</td>
</tr>
Tabulas HTML kodu piemēri
Tekstam un attēlam
ir piešķirtas saites!

similar documents