Presentatie trainingsopbouw seizoen 2012/2013 jeugd 15

Report
Beleid vervroegd doorschuiven jeugd
naar dames en heren 1
Oktober 2012
Beleid vervroegd doorschuiven jeugd
Zoals in de gehele opleiding van Pinoké wordt er gekeken naar de
volgende 5 criteria:
technisch
tactisch
fysiek
mentaal
mening ouders (schoolprestaties, enz.) het zijn kinderen!!!
Wanneer een speler op alle 5 gebieden het niveau van zijn/ haar
lichting is ontstegen kan zij doorschuiven naar een hogere
categorie. Dit houdt in dat de speler extra geprikkeld wordt op
haar eigen niveau en geeft ook de ruimte aan andere spelers om
op te staan in de categorie waar de speler uit weggehaald wordt.
Doorschuiven van talentvolle jeugd 1e jaar B
B1 1e jaars B , trainen 3 keer in de week met eigen team, trainen
nooit met D1/H1, wellicht met A1 indien deze prikkel is gewenst,
te bepalen door TD.
Doorschuiven van talentvolle jeugd 2e jaars B
B1 2e jaars B , maximale belasting van 4 trainingen in de week
(indien uitkomend voor het nationale team, 2 trainingen
Nederlandse selectie op maandag, 1 training D1/H1, 1 training
B1. Fysiek zijn deze spelers niet uitgegroeid en mentaal zitten ze
op een heel ander niveau. Ze kunnen ‘ruiken’ aan D1/H1, maar er
is geen druk van de staf van D1/H1 of vanuit de technische
directie. Het is leuk om mee te doen!
Ook zal deze belasting in de gaten gehouden moeten worden
door een fysiotherapeut en wordt hoogstwaarschijnlijk aangepast
gedurende het seizoen (bv 1 week 3 belastingen, andere week 4
belastingen).
Doorschuiven van talentvolle jeugd 2e jaars B
Wanneer er incidenteel een beroep wordt gedaan voor de
zondagcompetitie, kan de speler 2 keer trainen met D1/H1 in die
week (ten kostte van eigen teamtraining) en aansluiten op
zondag. Gezien het feit dat de kans op veel speeltijd niet heel
groot is (zou ook niet zo moeten zijn!) kan de speler op zaterdag
ook uitkomen voor haar eigen team, eventueel rekening houdend
met de speeltijd op zondag. Dit gaat in overleg met de
hoofdcoach D1/H1 en TD.
Er wordt gevraagd aan ouders en kinderen wat ze willen en wat
het inhoudt. De druk die er heerst rondom een eerste team mag
geen negatief effect krijgen op de speler.
Doorschuiven van talentvolle jeugd 1e jaars A
A1 1e jaars A , uitgaan van 4 trainingsbelastingen in de week,
uiteraard individueel te bekijken. 2 trainingen eigen team, 2
trainingen D1/H1. Bij goede ontwikkeling bij D1/H1, kan zij meer
gaan trainen bij D1/H1, mits zij dit wil. 3 om 1 keer. Wanneer een
speler doorontwikkelt en aanspraak maakt op een positie in het
team van D1/H1(minimaal 40 minuten op zondag) , zal er een
gesprek volgen met de speler, ouders, coach D1/H1 en TD over
een evt vervroegd doorschuiven naar D1/H1. Tot die tijd zal de
speler op zaterdag spelen in A1 en 1 a 2 keer trainen met A1
Doorschuiven van talentvolle jeugd 2e jaars A
A1 2e jaars A , die toe zijn en veel spelen bij D1/H1, kunnen
worden doorgeschoven naar D1/H1.
Bij een mindere periode van een speler is het mogelijk om te
spelen in A1 op zaterdag. De coach van D1/H1 neemt in dit geval
contact op met TD en topsport.
Algemeen
Uitzondering bevestigt de regel!
Technisch directeur is leading en heeft contact met Commissie
Topsport (Pieter Offerman), aangezien TD meeste inzicht heeft in
de ontwikkeling van een individu.
De opleiding van Pinoké staat voor het klaarstomen van
jeugdspelers naar D1/H1, waarin zij lange tijd (jaren) kunnen
spelen, zonder dat het plezier in het spel verloren zal gaan, door
de druk van de club, de coach, de TD, de omgeving etc!
Algemeen
Bij de meisjes is de kans op mee trainen met D1 op jonge leeftijd
groter. Het technisch/tactisch niveau wordt hier sneller overbrugd
dan bij jongens het geval is.
Hier zit tevens het gevaar, gezien de mentale en fysieke groei
waar meisjes in zitten.
Voor jongens wordt het over het algemeen pas interessant om
mee te trainen met H1 wanneer zij in hun A jaren terecht komen
en dan is de afstand vaak nog erg groot.
Ook hier kunnen uiteraard uitzonderingen voorkomen.
Kopregel in bijvoorbeeld Lucida Sans corps 24
En dan hier in geruststellend grijs in corps 18
Kopregel in bijvoorbeeld Lucida Sans corps 24
En dan hier in geruststellend grijs in corps 18

similar documents