Html02 - Kırklareli Üniversitesi Personel Web Sistemi

Report
HTML TABLOLAR
Öğr. Gör. Emine TUNÇEL
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
Html’de Tablolar
<table> Etiketi
•
•
Tablo ile ilgili tüm etiketleri kapsar(<tr>,<td>)
En sık kullanılan özellikleri
 Align: Tablonun yatayda hizalanmasını için kullanılır
 Border : Çerçeve kalınlığını belirler
 CellSpacing: Hücreler arası boşluğu belirler
 CellPadding: Hücre içeriğinin hücre sınırlarına olan
uzaklığını belirler
 Width/Height: Tablonun genişlik ve yüksekliğini sayısal
olarak ya da yüzdelik olarak belirler
Html’de Tablolar
<tr> Etiketi
• Tabloya satır eklemek için kullanılır
• Tablolar oluşturulurken önce satırlar daha sonra o satır
içindeki sütunlar oluşturulur
• Aldığı özellikler;
 Align: İçeriğin yatayda hizalanması için kullanılır
 Valign: İçeriğin dikeyde hizalanmasını sağlar. Top,
Middle, Bottom
 BgColor: Arka plan rengini belirler.
Html’de Tablolar
<td> Etiketi
•
•
•
Bir satır üzerinde sütun oluşturmak için kullanılır
Satır etiketleri arasında kullanılır
Aldığı özellikler;
 Align: İçeriği yatayda hizalar
 ColSpan/RowSpan: Hücreleri birleştirmek için kullanılır
 Width/Height: Sütunun genişliğini ve yüksekliğini
ayarlamak için kullanılır
 Valign: Düşeydeki konumunu ayarlar.
 Bgcolor: Arka plan rengini belirtir
Html’de Tablolar
Hücreleri Birleştirmek
• <td> etiketinin aşağıda verilen özellikleri kullanılır
• ColSpan: Satırdaki hücreleri birleştirmek için kullanılır.
Sütunları birleştirir. Sayısal değerler alır.
• RowSpan: Aynı sütundaki hücreleri birleştirmek için
kullanılır. Satırları Birleştirir.
2. ve 5. hücreler alt altta olduğu
için rowspan parametresi 2
hücre birleştirileceği için 2
değeri
ile
kullanılması
gerekmektedir
4 ve 5. hücreler yan yana olduğu
için Colspan parametresi 2 hücre
birleştirileceği için 2 değeri ile
kullanılması gerekmektedir
Html’de Tablolar
Hücreleri Birleştirmek
•
Aşağıda verilen tabloyu oluşturunuz
Html’de Tablolar
Hücreleri Birleştirmek
•
Aşağıda verilen tabloyu oluşturunuz
Html’de Tablolar
Hücreleri Birleştirmek
•
Aşağıda verilen tabloyu oluşturunuz
Html’de Tablolar
Hücreleri Birleştirmek
•
Aşağıda verilen tabloyu oluşturunuz

similar documents