PowerPoint-presentatie

Report
ASIEL - OPVANG - MIGRATIE
STAATSSECRETARIS MAGGIE DE BLOCK
STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIE, MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING
SITUATIE DECEMBER 2011
Twee beleidsdomeinen in crisis:
- Asiel
- Opvang
AANVRAGEN ASIEL EN REGULARISATIE
OMWILLE VAN:
• Politieke redenen (conventie Genève - ras, geloof,
politiek, sociale groep, nationaliteit)
• Risico op ernstige schade (algemeen conflict /
subsidiaire bescherming)
• Economische redenen
• Humanitaire redenen (medische en andere)
• Familiale redenen
ASIEL – MIGRATIE - OPVANG
Eén staatssecretaris.
Eén visie.
Eén beleid.
Humaan Correct
EU-minded
Coherent
OVERLEG - SAMENWERKEN
ASIEL-MIGRATIE-OPVANG : HUMAAN
Conventie v. Genève, Status v Vluchtelingen,
28 juli 1951
• Respect voor
menselijke waardigheid
• Snelle procedure
• Kwaliteitsvolle
procedure
• Kwaliteitsvolle opvang
ASIEL – MIGRATIE – OPVANG : CORRECT
Internationale bescherming
= onvoorwaardelijk.
Kans tot ontplooiing
ASIEL – MIGRATIE – OPVANG: CORRECT
EN COHERENT
• Correct : → tegenover migrant
→ tegenover burgers
→ tegenover ons sociaal systeem
→ fraude bestrijden
• Structurele maatregelen nemen:
filters.
• Coherent : duidelijk - consequent
ASIEL – MIGRATIE – OPVANG:
STRUCTURELE MAATREGELEN
• Medische filter.
• Lijst veilige landen van herkomst: 7 landen.
• Snellere afhandeling asielaanvragen
(nu beslissing na 3 maanden)
• Achterstand wordt weggewerkt.
ASIEL – MIGRATIE – OPVANG:
STRUCTURELE MAATREGELEN
Prioriteit: terugkeer
 Vooral vrijwillige terugkeer:
•
•
•
Meest menselijk en respectvol
Gespecialiseerde begeleiding
Via: Centra - NGO’s – Terugkeerloket – Zelfstandig
Open terugkeerplaatsen
Open terugkeercentrum (illegale families)
 Terugkeer personen probleem openbare orde
in 2012: 378 gerepatrieerd - in 2013: 625
+65%
ASIEL – MIGRATIE – OPVANG:
STRUCTURELE MAATREGELEN
• Opvangwet aangepast.
• Wet op gezinshereniging.
• Wet ongegronde meervoudige
aanvragen.
• Wetgeving schijnrelaties aangepast.
ASIEL – MIGRATIE – OPVANG:
ANDERE MAATREGELEN
- Ontradingscampagnes.
In Kameroen, Kosovo,
Albanië, Dem. Rep Congo,
Guinée (foto), Servië.
- Heldere communicatie in
België en in herkomstlanden.
- Inreisverbod fraudeurs.
- Overleg met EU-collega’s.
RESULTATEN OPVANG
Situatie stabiel 2012-2013:
•
Sinds 23 jan. 2012: plaats vr elke asielzoeker met recht op
opvang.
Niet-toewijzingen
1200
1069
1000
800
600
429
400
200
244
0
0
juli 2011
okt 2011
jan/12
april 2012
0
juli 2012
dec/12
jan/14
• Afbouw opvangcapaciteit. Eerst collectief, dan individueel.
• Niet-begeleide minderjarigen op hotel op 31 dec 2012: 0
RESULTATEN ASIELAANVRAGEN
2012 = scharnierjaar: daling van 15%
2013: daling zet door
2011 – 2013: daling van 38 %
30,000
25,479
25,000
20,000
15840
17,186
15,000
10,000
21,461
19,941
12,252
5,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
RESULTATEN VRIJWILLIGE TERUGKEER
Vrijwillig = meest humaan + meest respect
Terugkeer vrijwillig gedwongen
Jaar
totaal
asielaanvragen
2011
3.870
6.443
10.313
25.479
2012
5.644
5.742
11.386
21.461
2013
4.707
5.732
10.439
15.840
2011
37,50
%
62,50
%
vrijwillig
2012
2013
gedwongen
50,50
%
49,50
%
55,00
%
45,00
%
RESULTATEN
REGULARISATIE
Regularisatie is een uitzondering!
 Medische redenen
 Humanitaire redenen
Aantal personen geregulariseerd
2008: 8.369 personen
2010: 24.199
2013:
1.901
30000
20000
10000
0
2008 09
Daling door:
•
Kortere procedures
•
Medische filter
•
Ontrading
•
Aantrekkingsfactoren weg
•
Nieuwe regeling gezinshereniging
10
11
12 2013
BELEID 2013-2014 : POSITIEF
BILAN
• Aantal mensen met bescherming stijgt.
Asielaanvragen
Bescherming door
Commissariaat-Generaal vr de
Vluchtelingen en de Staatlozen
2011
25.479
3.951
2012
21.463
4.419
2013
15.840
4.937
• Wie onze bescherming nodig heeft, krijgt ze.
• Wie niet in aanmerking komt: vraagt steeds minder.
BELEID 2013 - 2014
Mijn engagement: Humaan
Coherent
Correct
EU-minded
 Noodmaatregelen en structurele
maatregelen genomen
 Asiel- en opvangcrisis
onder controle
 Situatie nu stabiel
Resultaat:
asiel- en opvangketen kan
hoofd bieden aan mogelijke crisis.

similar documents