20110630_presentatiewijzigingenCED

Report
Naar een nieuw decreet
voor het Vlaams cultuurerfgoedbeleid
Lien Verwaeren
Kabinet Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Vlaamse Regering
Wat voorafging…
• Het Regeerakkoord
• De Commissie Efficiëntiewinst voor Lokale
Besturen
• De BBC
• Het Planlastendecreet
Vlaams minister Joke Schauvliege
Het Planlastendecreet
• Ontwerptekst goedgekeurd op VR 8 april 2011
• Sectorale plannen in één strategisch
meerjarenplan
• Vlaamse beleidsprioriteiten
Wijzigingen aan het decreet Lokaal
Cultuurbeleid en het Cultureel-erfgoeddecreet
Vlaams minister Joke Schauvliege
En nu….
Een nieuw Cultureelerfgoeddecreet
Vlaams minister Joke Schauvliege
Basisprincipes blijven
•
•
•
•
Zorg en ontsluiting cultureel erfgoed
Geïntegreerd en integraal
Netwerkvorming en expertisedeling
Complementair beleid
– Protocol met de VVP en VVSG blijft
Vlaams minister Joke Schauvliege
Wijzigingen
• Implementatie Planlastendecreet
– Instrument cultureel-erfgoedconvenants
• Andere vormen van planlastverminderingen
• Inspelen op nieuwe noden
• Technische correcties
Vlaams minister Joke Schauvliege
Impact Planlastendecreet
• Vlaamse beleidsprioriteiten - sectoraal
• Subsidies per beleidscyclus
• Wijziging plannings- en
rapporteringmethodiek
Vlaams minister Joke Schauvliege
Wijziging instrument cultureelerfgoedconvenant (1)
• Doel: ondersteuning lokaal en regionaal cultureelerfgoedbeleid
• Overleg met steunpunten, VVP en VVSG
• Consultatierondes VVP en VVSG
• Opties voor het lokaal cultureel-erfgoedbeleid:
– Cultureel-erfgoedconvenants IGS
– Subsidies gemeenten en IGS ~ Antwerpen en Gent
• Keuze = Subsidies gemeenten en IGS
Vlaams minister Joke Schauvliege
Wijziging instrument cultureelerfgoedconvenant (2)
• Voorwaarden om in te tekenen op Vlaamse
beleidsprioriteiten
– Lokaal cultureel-erfgoedbeleid
– Inwonersaantal gemeenten + IGS
– Beleidsrelevante gegevens
• Middelen toegekend aan beleidsprioriteiten
Vlaams minister Joke Schauvliege
Het lokaal cultuur-erfgoedbeleid
• Visie
• Kritische massa CE en CE-actoren
• Coördinerende rol voor zorg en ontsluiting
lokaal CE
• Indeling bij lokale niveau collectiebeherende
organisaties + subsidiering ervan
• Ondersteuning lokale CE-actoren
Vlaams minister Joke Schauvliege
Mogelijke prioriteiten
• Aandacht voor collecties die niet in
bewaarinstellingen zijn ondergebracht
• Aandacht voor ICE
• Aandacht voor publieksparticipatie
• Aandacht voor een geïntegreerde cultureelerfgoedpraktijk
Vlaams minister Joke Schauvliege
Provincies
• Subsidies voor regionaal depotbeleid
• Beschikken over een regionaal cultureelerfgoedbeleid:
– Visie
– Indeling bij regionale niveau collectiebeherende
organisaties + subsidiering ervan
– Subsidiëring regionale CE-actoren
– Consulentschap
Vlaams minister Joke Schauvliege
Vlaamse Gemeenschapscommissie
• Geen wijzigingen in functie van
Planlastendecreet
• CE-convenant:
– CE-cel
– Ondersteuning lokale CE-actoren
– Geïntegreerde cultureel-erfgoedpraktijk
– Regionaal depotbeleid
Vlaams minister Joke Schauvliege
En nu?
•
•
•
•
Decreet in september een 1ste keer naar VR
Daarna adviezen vragen bij SARC en RVS
Eerste helft 2012 in Vlaams Parlement
30 oktober 2012 maakt VR voor alle domeinen de
beleidsprioriteiten bekend
• 1 januari 2013: start nieuwe gemeentelijke legislatuur
• 15 januari 2014: intekenen op de prioriteiten
• Uiterlijk op 30 april 2014 bericht over het al dan niet
toekennen van de subsidies
Vlaams minister Joke Schauvliege
Witboek Interne Staatshervorming
• goedgekeurd op VR 8 april 2011
• Effectiviteit en efficiëntie
• Gefaseerd – implementatietrajecten
Vlaams minister Joke Schauvliege
Vragen?
[email protected]
Vlaams minister Joke Schauvliege

similar documents