infosaugumas matonis

Report
Lietuvos visuomenės iššūkiai
informaciniame kare.
LKA, 2012-08-28
Kas čia?
Kas čia?
2005 rugsėjo 15 d.
Rusijos KOP Su-27 katastrofa
POLITINIS LYGMUO
-Nepasiruošęs atsispirti
Rusijos informaciniam
puolimui
-Ilgai
nesukoordinuojantis
KAM ir URM veiksmų
Su-27 katastrofa
Instituciniai VR
-DARSYK, nepasiruošę
Rusijos plataus masto
propagandos puolimui
-Prieštaringi pareiškimai
-KOP vado atleidimo
kontroversija
Su-27 katastrofa
Diplomatija ir
instituciniai VR:
- Nesugebėjo
„organizuoti“ ir
pademonstruoti NATO
paramos
Su-27 katastrofa
LYGIAGRETI RUSIJOS INFORMACINĖ
KAMPANIJA LIETUVOJE
Priešiškos informacinės veiklos tikslai
Manipuliuoti visuomenės nuomone,
skleidžiant iškraipytą informaciją, siekiant
pakirsti pasitikėjimą valdžia ir valstybe
Manipuliuoti visuomenės nuomone,
skleidžiant iškraipytą informaciją, siekiant
pakirsti pasitikėjimą NATO
Įtakoti politinį/karinį sprendimo priėmimo
procesą
Priešiškos informacinės veiklos taikiniai
Visuomenės vertybės
Nacionalinis ir tautinis tapatumas
Sąmonė
Pasąmonė
Su-27 – vieneriems metams praėjus
Pasąmonė, neurolingvistinis
programavimas
Pasąmonė, neurolingvistinis
programavimas
Pasąmonė, neurolingvistinis
programavimas
Pasąmonės veikimas, neurolingvistinis
programavimas
Rinkodara per „nostalgiją“
Rinkodara per „nostalgiją“
Skatinimas vartoti per
„nostalgiją“ – pigi, gera (?)
POVEIKIS SĄMONEI PER ŠOU
VERSLĄ
КАУНАС
2005 03 11
Poveikis sąmonei per šou verslą
2006 m. vasario 16-ąją, Lietuvos
valstybės atkūrimo dieną, "Saulės"
scenoje
koncertavo
Rusijos
žvaigždė Olegas Gazmanovas, kurio
repertuare – karinės ultrapatriotinės
dainos.
2012
Poveikis sąmonei per šou verslą
Poveikis sąmonei per šou verslą
Vilnius
2010 02 16
Poveikis sąmonei per šou verslą
Poveikis sąmonei per šou verslą
Pasąmonės veikimas per TV
Pasąmonės veikimas per TV
„Mes – tai jūs, jūs – tai mes“
Pasąmonės veikimas per TV
„Mes – tai jūs, jūs – tai mes“
Pasąmonės veikimas per TV
„Mes – tai jūs, jūs – tai mes“
Pasąmonės veikimas per TV
„Mes – tai jūs, jūs – tai mes“
Pasąmonės veikimas per kiną
Pasąmonės veikimas per PC ir DVD
Ideologinė mimikrija
Ideologinė mimikrija
Ideologinė mimikrija
Kultūros diplomatija
Kultūros diplomatija?
„Gelbėtojas“
Rusų kilmės
verslininkas
Kultūros fondas
Rusijos meistrų
gastrolės
Teatrų globa
Sportas
Krepšinio
klubo
„išgelbėjimas“
Integracija į
NVS sporto
verslą
Ataka prieš vertybes ir tapatumą
Rusijos stačiatikių bažnyčios
Lietuvoje suaktyvėjimas
Ataka prieš vertybes ir tapatumą
Puolimas prieš Lietuvos tapatybės atramas istorijoje
„Lietuvos užsienio politika perdaug susijusi su istorija“ (?)
- Vėlyvieji viduramžiai
- XX a. Karas po karo – Laisvės kovos
- 1991 m. Sausio 13 d.
Ataka prieš vertybes ir tapatumą
Vėlyvieji viduramžiai
- „Slavų (rusų tautos) pergalė Žalgirio mūšyje“
- LDK paveldo „išplovimas“
Ataka prieš vertybes ir tapatumą
Vėlyvieji viduramžiai
- „Slavų (rusų tautos) pergalė Žalgirio mūšyje“
- LDK paveldo „išplovimas“
- Kritikuojamas prisirišimas prie tautinės istorijos
naratyvo, kaltinimai sergant „apgultos pilies sindromu“
Ataka prieš vertybes ir tapatumą
XX a. Karas po karo – Laisvės kovos
Ataka prieš vertybes ir tapatumą
- 1991 m. Sausio 13 d.
- „Savi šaudė į savus“
Ataka prieš vertybes ir tapatumą
Puolimas prieš Lietuvos tapatybės atramas istorijoje
Ataka prieš vertybes ir tapatumą
Puolimas prieš Lietuvos tapatybės atramas istorijoje
Ataka prieš vertybes ir tapatumą
Puolimas prieš Lietuvos tapatybės atramas istorijoje
Ataka prieš vertybes ir tapatumą
Vienas iš dabartinių Rusijos „naujosios geopolitikos“
formuotojų Aleksandras Duginas sako:
„Lenkijoje ir Lietuvoje pagrindiniu Eurazijos
partneriu turi tapti jėgos, siekiančios šių šalių
nekatalikiškos orientacijos politikos, pasaulietinės
„socialdemokratijos” šalininkai, „neopagonys”,
„etnocentristai”, protestantų ir stačiatikių religinės
grupės, etninės mažumos. Be to, etninė įtampa lenkųlietuvių santykiuose yra ypatingai vertingas elementas,
kurį reikia išnaudoti ir, pagal galimybes, gilinti”
Дугин А.Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997.
IŠVADOS
LAIMĖTI / VALDYTI INFORMACINĮ KARĄ GALIMA TIK:
ŽINANT APIE PRIEŠININKŲ VEIKLĄ, METODUS IR
BŪDUS;
TURINT INFORMACINIŲ OPERACIJŲ SPECIALISTUS;
ŽINANT SAVĄ ISTORIJĄ, JĄ PROPAGUOJANT;
TURINT VIENYBĖS JAUSMĄ IR TAUTOS IDENTITETĄ;
KOORDINUOJANT VEIKLĄ TARP VISŲ VALSTYBES
INSTITUCIJŲ.

similar documents