PRIC- presentatie sociale plattegrond 2014 [PPTX, 20 blz, 297,53 KB]

Report
Toegankelijkheid en superdiversiteit
Algemene tendenzen aan de cliëntzijde
Evolutie naar superdiversiteit
•
•
•
•
Sterke toename van ECM
Groeiende diversiteit binnen de diversiteit
Zeer ongelijke spreiding van de diversiteit
Toekomst toename naar landelijke gebieden
Personen met een nationaliteit van
landen die niet tot de EU behoren (2008)
Steekproef januari 2013
Gemeente
Nieuwe inw
Vr. Origine
jongeren
Uit Brussel
Buitenland
Dilbeek
168
59 (35%)
St-P-Leeuw
223
147 (65.9%)
42%
118 (80%)
0
Machelen
94
73 (77,7%)
37%
64 (68%)
7
Asse
167
113 (67%)
Vilvoorde
210
91 (1e gen)
Liedekerke
93
24 ( 1e gen)
4
101
38%
80
10
0
Kenmerken van de superdiverse cliënt
• Groeiende gekleurde armoede (socio-economisch)
• Grote stedelijke armoede
• Sterke stijging van etnisch-culturele diversiteit
cliënten
• Middenklasse meer gekleurd
• Maatschappelijke tendenzen->individuele noden
• Superdiversiteit: combinatie van kwetsbaarheid
• Identiteit omvat verschillende aspecten (hulpvraag
pellen)
Impact van superdiversiteit op de aanbodzijde
• Samenleving verandert > dienst - en hulpverlening >
meegroeien in evolutie
• Screening van het aanbod (8B’s)
• Deskundigheidsbevordering
• Verandering op organisatieniveau
• Categoriaal aanbod (bv: tolken, OTA, toeleiders,
inetrcultureel bemiddelaars,…)en inclusief werken
(taalbeleid, hulpverleners zijn er voor iedereen,…)
= een proces met als start erkenning evolutie en een
goed doordachte en gedragen visie
Screening aanbod – 8 B’s
toegankelijkheid
Inleiding
https://www.youtube.com/watch?v=m1TnzCiUS
I0&feature=player_detailpage
8 B’s
•
•
•
•
•
•
•
•
Bereikbaar (mobiliteit)
Beschikbaar (openingstijden, diversiteitsbeleid,…)
Betaalbaar (tarieven, tegemoetkoming,…)
Betrouwbaar (gemaakte afspraken naleven)
Bruikbaar (afstemming vraag/dienst/hulp/aanbod)
Bekend ( aanbod gekend bij cliënten)
Begrijpbaar (taal :gebruik/sensitief/beleid)
Betreedbaar (drempels, toegankelijk,…)
PRIC Vlaams - Brabant
Vanaf 1 januari 2015 -> extern verzelfstandigd Vlaams
agentschap I&I = samenvoeging integratiecentra ,
onthaalbureaus, Huizen van het Nederlands en sociaal tolk-en
vertaaldiensten in Vlaanderen.
PRIC ondersteunt organisaties bij de afstemming van aanbod op
de noden ECM en begeleidt ICP (veranderingsproces).
Contactgegevens: [email protected] (algemeen)
Regio Asse: [email protected]
Regio Vilvoorde: [email protected]
PRIC
Toeleiders
PIN vzw
Methodiek tot
interculturalisering
Tewerkstellingsproject
t
Aanbod
Sensibiliseren
Ervaringsdeskundigen
Doelgroep ECM
Informeren
Artikel 60
Aanbod Lokale
besturen
Regulier aanbod
Toeleiden
Opleiding en Vorming
Sociale Economie + LDE
Permanenties
“Hooggeschoolden”
Laagdrempelige acties
Signaleren
Niveau 2.1 Nederlands
Doorstroom vergroten
Regio Halle
Nes Stinis (Algemene
afstemming)
02/365.03.03
Registreren
acties binnen ICP
Beleid
Regio Asse
Nathalie Demeulder en
Eline Deblaere (PIN vzw)
02/304.48.45 en
www.vzwpin.be
Rachida Sami (PRIC)
02/454.16.99
Advisering
Regio Vilvoorde
Nabila Benyiach (PRIC)
Alhamid Abroudi (PRIC)
02/725.90.45
Petra Selleslach (coördinatie
training en opleiding)
Ondersteuning LOI
Lokale
onthaalgesprekken
OG’s
Regio Diest
Eric Claes (PRIC)
013/32.15.18
Provincie Vlaams - Brabant

similar documents