Voorbeeld PTO

Report
WELKOM
Z (naam klas)
Voorstelrondje
Directeur
Adjunct-directeur vmbo
Adjunct-directeur vwo/havo/mavo
Mevr. A.Segeren
Dhr. G.Pellikaan
Dhr. M.Hamel
Leerjaarcoördinator
Dhr. ..
Mevr. ..
Mentor
Dhr. / Mevr. ..
Klas
Adressen controleren
Welkom
• U bent altijd welkom bij ons op school.
• Dit op afspraak (070 - 3120750).
• Ingang Zusterstraat 120 (niet de
leerlingeningang).
PTO
• Programma van toetsing onderbouw
• 5 toetsweken
• Leerlingen hebben een overzicht van alle
vakken en toetsmomenten.
• Eerste toetsweek 15 okt. t/m 19 okt. 2012
Voorbeeld PTO
PTO
Vak
Aardrijkskunde
Niveau
Havo
Leerjaar
1
Auteur
L. Leupe
Methode
De Geo, 1 HV
Toetsen/periode Omschrijving stof
Zusterstraat 120
2512 TP Den Haag
Tel: 070 -312 07 50
www.johandewittscholengroep.nl
[email protected]
Datum
Duur (in minuten) Gewicht Herkansbaar
1
H1 Australië, dichtbij en ver weg + Wereldoriëntatie
15 t/m 19 okt 2012
60
1
ja
2
H2 Natuurlandschappen op aarde
14 t/m 21 dec 2012
60
1
ja
3
H3 De islamitische wereld
4 t/m 8 mrt 2013
60
1
ja
4
H4 Stad en Nederland
6 t/m 17 mei 2013
60
1
ja
5
H1 - H5
1 t/m 5 juli 2013
90
2
nee
Studiewijzer
• Voor elk vak en periode is er een studiewijzer.
• Een studiewijzer is een overzicht van al het leer en
maak werk per week uitgeschreven.
• Hierdoor weet de leerling altijd wat hij/zij moet
maken en leren (huiswerk)
• De studiewijzers zijn te vinden in de map van uw
zoon of dochter of op de site van It’s Learning.
Voorbeeld studiewijzer
STUDIEWIJZER PTO PERIODE 1
Vak
Aardrijkskunde
Niveau
Havo
Leerjaar
1
Auteur
L. Leupe
Methode
De Geo, 1 HV
Zusterstraat 120
2512 TP Den Haag
Tel: 070 - 312 07 50
Kalenderweek
Datum
Leren
Maken
35
27-aug-12
t/m
31-aug-12
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie deel 1
36
3-sep-12
t/m
7-sep-12
37
10-sep-12
t/m
14-sep-12
Wereldoriëntatie
1.1
Wereldoriëntatie deel 2
§1 Op reis door Australië
38
17-sep-12
t/m
21-sep-12
1.2
§2 Australië in kaarten
39
24-sep-12
t/m
28-sep-12
40
1-okt-12
t/m
5-okt-12
1.3
1.4
1.5
§3 Het leven van Suze in Perth
§4 Vliegen met Google Earth
§5 Hoe ver is het naar...?
41
8-okt-12
t/m
12-okt-12
PTO 1 voorbereiding
PTO 1
15-okt-12
t/m
19-okt-12
H1 Australië, dichtbij en ver weg +
Wereldoriëntatie
vakantie
22-okt-12
t/m
26-okt-12
Opmerkingen
Atlas meenemen
Slimmer leren
• Tijdens de mentorlessen wordt er gewerkt
met het boekje slimmer leren.
• Het doel van deze lessen is dat
leerlingen met minder inspanning
betere resultaten halen.
• Leerlingen passen effectievere
leerstrategieën toe.
• U kunt dit boekje ook zelf bestellen voor
€10,00. Dit kan via de mentor.
Overgangsnormen
Tijdens de eerste rapportuitreiking ontvangt u een
studievoortgangs protocol met daarin de overgangsnormen
en op-/afstroomcriteria.
Magister
• Cijfers
• Absentie
https://www.itslearning.com
https://jdw.swp.nl/5.5.0.1/magister
Absentieregeling
• Uitgangspunt is dat de afwezigheid tot het
minimum beperkt blijft. Zowel de leerling
als de ouders zijn hiervoor
verantwoordelijk. De school hanteert de
volgende regels en of afspraken:
Procedures
• Ziekmeldingen
• Afwezigheid wegens ziekte moet voor 10.00 uur telefonisch door
een van de ouders worden gemeld op nummer 070 - 312 0750
• Tevens kan de ouder voor 10.00 uur op de dag van de ziekmelding
een mail naar het volgende adres sturen:
• [email protected]
• Iedere dag moet er gemeld worden dat uw zoon of dochter ziek is.
• [email protected]
• Formulieren zijn te vinden op de site of elo
Verlof aanvragen
• Verlof aanvragen Verlof dient tenminste vijf dagen van
te voren door de ouder te worden aangevraagd. Verlof
kan alleen toegekend worden voor zover de
“Leerplichtwet” dat toestaat.
De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond
waarvan een beroep op vrijstelling van lessen kan
worden gedaan. Zie hiervoor het informatieblad/site.
Vakantieregeling 2012-2013
•
•
•
•
•
•
•
Prinsjesdag di. 18-09-2012 (vanaf 11.00 uur)
Herfstvakantie ma. 22-10-2012 t/m vr. 26-10-2012
Kerstvakantie ma. 24-12-2012 t/m vr. 04-01-2013
Voorjaarsvakantie ma. 25-02-2013 t/m vr. 01-03-2013
Paasweekeinde vr. 29-03-2013 t/m ma. 01-04-2013
Meivakantie ma. 29-04-2013 t/m vr. 03-05-2013
Hemelvaartsvakantie do. 09-05-2013 t/m vr. 10-052013
• Pinksteren ma. 20-05-2013
• Zomervakantie ma. 15-07-2013 t/m vr. 30-08-2013
Vakantieregeling
• De herfst- en de voorjaarsvakantie kunnen
afwijken van de vakanties in het
basisonderwijs.
• Er wordt geen verlof verleend op/voor 11
juli i.v.m. de uitreiking van het laatste
rapport.
Schoolspullen
•
•
Agenda
Schoolspullen wat neem je iedere dag mee:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stevige schooltas/rugzak
Agenda
Benodigde boeken (gekaft)
Pen 2x
Potlood 2x
Gum
Geodriehoek
Rekenmachine
Woordenboeken (waar nodig)
Schriften/A-4 map
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen boeken. Wordt hier niet aan voldaan, wordt de
leerling naar huis gestuurd om de spullen te halen
Zaterdagschool
• Inschrijving via de site: www.jwc.nl
• De zaterdagschool is voor het gehele
schooljaar.
Sportcampus
• Ieder dag sportcursussen, na schooltijd
• Zowel in de Zusterstraat als de
Houtzagerij
• Voor leerlingen van alle gebouwen
• Inschrijven betekent ook komen, zie
www.jwc.nl
Kampen
• Brugklaskamp
€ 90,• Betalen bij de eerste rapportuitreiking
• Vlietlanden jaar 2
€ 10,• Betalen bij de eerste rapportuitreiking
Vragen?

similar documents