VOORLICHTINGSAVOND

Report
VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3
25 september 2013
RGO Middelharnis
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
OPENING
EXAMENREGLEMENT
KEUZEBAND
REKENEN
MAVO 3 en 4 XL
VERLOFAANVRAGEN
Uitleg DeDECAAN.net
MENTOREN EN AFDELINGSLEIDER
EXAMENREGLEMENT
•
SCHOOLJAAR 2013 / 2014
•
EERSTE EXAMENJAAR
•
TEKENEN VOOR ONTVANGST
AANWEZIGHEID TIJDENS TOETSEN
ARTIKEL 6 VAN HET EXAMENREGLEMENT
6.1
Indien een kandidaat verhinderd is aan enig
onderdeel van het schoolexamen en/of centraal
examen deel te nemen, dient de kandidaat dit voor
aanvang van het betreffende examenonderdeel
aan de rector mede te delen.
Voor afspraken als bijvoorbeeld bezoek aan de
orthodontist, huisarts of tandarts wordt tijdens toets
momenten geen verlof verleend. Indien de
kandidaat hieraan niet voldoet, kan dit leiden
tot
de ontzegging van verdere deelname aan het
schoolexamen dan wel het centraal examen.
Bij geoorloofde afwezigheid
•
•
Leerling zorgt zelf voor het afspreken van
een inhaalmoment
Indien de leerling ongeoorloofd afwezig is
tijdens toets of inhaalmoment wordt het
cijfer 1 toegekend of de leerling verliest
een herkansing. ( zie examenreglement)
KEUZEBAND UREN
•
•
Modules die recht doen aan verschillen en
prikkelend en uitdagend zijn voor de
leerlingen.
Mogelijkheid tot geven van Vol les
Keuzeband 1 ( VMBO en MAVO)
Vol rekenen groep A
Di 5e
Vol rekenen groep B
Vol wiskunde
Module M - Drama
Module N - xl uur
Module O - Kickboksen/Freerunning
KEUZEBAND UREN
Keuzeband 2 (Mavo)
Vol Nederlands
Vr 3e
Vol Engels
Module P – Photoshop
Module Q – techniek
Module U – tussen hemel & aarde
Rekenen en rekenlessen
•
•
•
•
•
•
•
Rekentoets VO niveau 2F
Verplicht
1e afname; 12/3 tm 25/3
2e afname; 26/5 tm 6/6
Geldt nog niet in slaag/zakregeling
Wel cijfer op cijferlijst
Indien geslaagd in 2013-2014 geldt
vrijstelling voor rekentoets
Reken sites om thuis te oefenen
•
•
•
•
•
•
Rekenapk.nl (oefent vooral nog een keer de
basisschoolstof)
Voor het niveau 2F (en 3F)
Beterrekenen.nl en Rekenbeter.nl
Deze sites geven 3 of 4 sommen per werkdag
op het juiste niveau.
regelmatig oefenen heeft meer effect dan één
keer heel lang oefenen.
Rekenen vraagt veel vaardigheid en dat moet
je blijven trainen.
VERLOFAANVRAGEN EN OVERIG VERZUIM
•
•
Aanvraag minimaal 6 weken voor
aanvang van het verlof bij teamleider
Bij langdurig ziekteverzuim wordt melding
gemaakt bij schoolverpleegkundige
MAVO XL
•
-
Met ingang volgend schooljaar
Gemiddeld cijfer
Score VAS toets leerjaar 3
Inzet in de klas
Eventueel motivatie gesprek met leerling
Uitsluitend één XL klas
DECAAN MEVR.T. MAST-CASSA
•
•
Begeleidt de oriëntatie op leren en
werken
Is aanspreekpunt voor leerlingen en
ouders met betrekking tot het kiezen van
vakken en vervolgopleiding
Orientatie op leren en werken
•
•
•
•
•
•
Belangrijk de juiste keuze te maken
Door meeloopdagen, open dagen en een
juiste stageplek een goede keus maken
Vooraf toestemming vragen
Door middel van de site is alle informatie
te vinden
RGOvmbomavo.DeDecaan.net
Registreren: uitleg op RGOsite onder
nieuws
CONTACT
•
•
•
Gesprek
Telefoon 0187-482777
Mail: [email protected]
MENTOREN EN TEAMLEIDER
•
•
•
•
•
•
•
•
V3a
Dhr. D. Orgers
lokaal 201
V3b
Dhr. T. van Driel
lokaal 201
M3a
Mevr. M. Verbakel
lokaal 134
M3b
Mevr. L. van Klinken
lokaal 044
M3c
Mevr. M. van Emmerik
lokaal 046
Teamleider
Mevr. A.W. van Donk
Volg ons op twitter
Like ons op facebook

similar documents