Tillbakablickar på 2014 - Året som gått vid Medicinska fakulteten

Report
Medicinska fakulteten
UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666
Strategisk plan 2012-2017
Vår vision är att vara en
medicinsk fakultet som
förstår, förklarar och
förbättrar vår värld och
människors hälsa.
Tillbakablickar på 2014
ÅRET SOM GÅTT VID MEDICINSKA FAKULTETEN
Tre professorsinstallationer
» Jonas Björk, professor i epidemiologi med inriktning mot
epidemiologisk metodik
» Aleksander Giwercman, professor i reproduktionsmedicin
» Gerd Ahlström, professor i omvårdnad
» Birgit Holritz Rasmussen, professor i omvårdnad
» Peter Höglund, professor i klinisk farmakologi
Tre professorsinstallationer
» Edgar Pera, professor i utvecklingsbiologi
» Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap med inriktning mot
organtransplantation
» Maria Gomez, professor i fysiologi, särskilt kardiovaskulär
fysiologi
» Anders Håkansson, professor i infektionsmedicin
» Per Odin, professor i klinisk neurovetenskap
Välbesökta vetenskapsluncher
» Mars & april: 4
vetenskapsluncher
» En serie
lunchföreläsningar på
Stadsbiblioteket i Lund
om spännande
medicinsk forskning.
Tillsammans med
Crafoordska stiftelsen.
Eva och Göran Bundys stiftelse
» Maj: Prisutdelning
» De tre första unga
forskarna som får
forskningsbidrag från
syskonen Eva och Göran
Bundys stiftelse till stöd
för medicinsk forskning
vid Lunds universitet.
» Andreas Puschmann,
Alexandru Schiopu och
Sebastian Palmqvist.
Margaretha Grind Bundy, ordförande i stiftelsen, Andreas
Puschmann, Göran Bundy, Alexandru Schiopu och
Sebastian Palmqvist vid prisutdelningen den 15 maj.
100 miljoner till innovationer
» Maj: Besked
» Lunds universitet
koordinerar ett
innovationsprogram för de
stora folksjukdomarna.
100 miljoner av
innovationsmyndigheten
Vinnova.
Erik Renström, professor vid Lunds universitet, är
koordinator och projektkontoret är placerat vid LU
Innovation System på Lunds universitet.
Ett steg framåt för MedMAX
» Juni: Besked
» 900 000 kronor från
Crafoordska stiftelsen i
planeringsbidrag till det
biomedicinska strålröret
MedMAX vid MAX IV.
Kärlsystemet i en råtthjärna.
MOOC om global hälsa
» Juni: Lansering
» Lunds universitet lanserar
sina första tre MOOC:s
(Massive Open Online
Courses ).
» Global Perspectives on
Sexual and
Reproductive Health
and Rights ges av
Medicinska fakulteten.
» Start i februari 2015.
Ung idag – om ungdomars hälsa
» Juni: Fokus på ungdomars
hälsa
» Tidskiften Aktuellt om
vetenskap & hälsa
Lunds lokala Fernströmpris
» September: Pris
offentliggörs
» David Gisselsson Nord
får universitetets
Fernströmpris till yngre,
särskilt lovande och
framgångsrika forskare för
sin forskning om
barncancer.
Nordiska Fernströmpriset
» September: Pris
offentliggörs
» Professor Per Brandtzæg,
Norge, får det Nordiska
priset från Eric K. Fernströms
stiftelse för hans upptäckt av
nya mekanismer för antikroppars passage genom
kroppsvävnader.
Miljonanslag från KAW
» Oktober: Besked
Erik Renström (medsökande)
och Anna Blom.
Stefan Karlsson
Mikael Sigvardsson
» Anna Blom, Mikael Sigvardsson
och Stefan Karlsson är
huvudsökande för de tre
forskningsprojekt som får
sammanlagt 114 miljoner kronor
från Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse.
2 Ragnar Söderbergforskare i medicin
» Oktober: Besked
» 16 miljoner två unga
Ragnar Söderbergforskare
i medicin:
Cristian Bellodi och
Göran Karlsson
Cristian Bellodi
Göran Karlsson
Etiopien och Uganda
» Oktober:
Fakultetsdelegation
» För att identifiera möjliga
samarbetspartners hitta
ytterligare möjligheter till
samarbeten inom forskning
och utbildning besökte
Medicinska fakultetens
ledning Uganda och Etiopien.
Stora anslag till fakultetens forskare
» Hösten: Anslagsbesked
» Exempel:
VR:s stora utlysning: 147 mkr. Lunds universitet är
återigen tvåa i kampen om VR:s pengar.
Cancerfonden: 24 mkr
När hjärtat stannar
» November: Forskningens dag
» ”När hjärtat stannar…” lockade
en stor publik på ca 1000
besökare i Malmö och Lund.
Supermagnetkameran till Lund
» December: Inlyft
Den över 40 ton tunga magnetkameran
lyfts på plats.
» Sverige första
magnetkamera”på 7
tesla lyfts på plats på
LBIC, Lund University
Biomaging Center.
Freddy Ståhlberg och
Isabella BjörkmanBurtscher vid LBIC vid
den nyss inlyfta
magnetkameran.
Ny webbtidning – av unga för unga
» December: Lansering
» En ny webbtidning #Vetenskap #Hälsa om forskning inom
medicin och hälsa.
Gymnasielever skriver
om forskning vid
Lunds universitet.
» Medicinska fakulteten
och Region Skåne står
bakom.
Certificate of International Merits
» December: CIM delas ut
för första gången
» Studenterna
dokumenterar alla former
av internationella
aktiviteter .
» Medicinska fakulteten är
först i Sverige med CIM.
Sydafrika 2014. David Nygren.
Ledarskap, medarbetarskap och lärarskap
» Hela året: Olika
insatser
» Forumspel för yngre
forskargruppsledare
» Seminarium om genus
och mångfald inom
utbildningen
» Introduktion för
nyanställda med fokus
på bl a värdegrund
Utbildningsutbud
» Hela året
» Resurserna till
utbildning på
grund- och
avancerad nivå
har minskat.
» Strategisk
utbildningsplanering i dialog
med avnämarna.
Samverkan med sjukvården
» Hela året: Utveckling
» Insatser för stärkt
samverkan med Region
Skåne på ledningsnivå,
LUMARS.
» Akademiska
representanter på alla
nivåer i ledningsstrukturen inom Skånes
universitetssjukvård.
Forum Medicum
» Hela året:
Konceptkatalog och
inriktningsbeslut
» Ett framtida medicinskt &
hälsovetenskapligt
kunskapscentrum där
verksamheterna vid
nuvarande HSC och BMC
integreras.

similar documents