ART_Oppet_hus_2015

Report
ART Öppet Hus 2015
Agenda
1. ART Styrgrupp 2015
2. Nya kläder
3. Hemsidan
4. ART Triathlon
5. ART Cykel
6. VR 2015
Alnö Race Team Styrgrupp
•
•
•
•
•
•
•
Ordförande - Marcus Matteby
Ekonomi - Thomas Johansson
Sekreterare – Anna Eriksson
IT/Kommunikation – Martin Stoll
Kläder – Pia Sundkvist de Beau
Triathlon – Jonas Boström
Cykel - Tomas Karlsson
Agenda
1. ART Styrgrupp 2015
2. Nya kläder
3. Hemsidan
4. ART Triathlon
5. ART Cykel
6. VR 2015
Agenda
1. ART Styrgrupp 2015
2. Nya kläder
3. Hemsidan
4. ART Triathlon
5. ART Cykel
6. VR 2015
•
•
•
•
•
Lördagen 29 augusti 2015
Start 11:00
Triathlon Olympisk Distans 1500 m - 40 km-10 km
Motionsklass
350 kronor (250 före 31/5)
500 m x 3
Växling T1 & T2
Karlsviks
Bågskytteplan
13,3 km x 3
Eriksdal T o R
3,3 km x 3
Strandpromenaden
Tävlingsledare:
Jonas Boström, Pether Taflin
Intresserade?
• Planeringsgrupp
• Funktionärer
Ex.
•
•
•
•
Flaggvakt
Sjukvård
Langning
Bygga
• Skriv gärna på en intresselista
ART Simning
• Tisdag
• Torsdag
• Söndag
Agenda
1. ART Styrgrupp 2015
2. Nya kläder
3. Hemsidan
4. ART Triathlon
5. ART Cykel
6. VR 2015
ART Cykelgrupp 2015
• Christina Nilsson
• Laila Bergström
• Davide Costadone
• Per Björklund
• Kent Eriksson
• Peder Olsson
• Tomas Karlsson
Veckoschema 2015
• Måndag: Måndagsklunga 18.00 (saml 17.45 hamnen)
• 1:a onsdag i månad: Timrå GP 18.00 (saml 17.45 Bilprovningen)
• Övr. onsdag: Backträning Södra Berget 18.00 (saml 17.45 Höglundaskolan)
• Torsdag: Marmen runt 18.00 (saml 17.45 Sidsjö Markis)
• Helgturer i kalender
• Tjejklunga
Övrig information
• Klubbtävlingar
• 30 maj på Alnö
• September Sidsjön
• Licenser
• Tydligare med fartgrupper Grön -> Svart
• Bättre organisation inför start av träning
• Vallakurs Alnö 4 februari
Vätternrundan 2015
Christina Nilsson
Tomas Karlsson
VR2015
Grunderna
Organisationen
Genomförandet
Grunderna
Krav
Starter
• ART Jersey
• SUB9.30, SUB10, SUB11
• 06.10
• SUB8, SUB8.30, SUB9
• 12-13
Organisationen
Kaptener
•
•
•
•
•
•
SUB11
SUB10
SUB9.30
SUB9
SUB8.30
SUB8
Kommunikation
• FB-grupper
• Epost
• Telefon
• Nya hemsidan
Ansvar
• Styrgruppen och Cykelgruppen ser till att samordna
Öppet Hus samt VR dagen
• Cykelgruppen(Christina) ansvarar för reservlistan och ska
kontaktas om man har för avsikt att hoppa av/byta grupp
• Kaptenerna håller ihop respektive grupp
• Vi har ALLA ett ansvar för förberedelser och
genomförande
ART VR Kaptenen
ART-VR-Kaptenens funktion är att vara det
sammanhållande kittet, skapa konsensus i gruppen för mål,
regler och ambitioner samt kommunicera dem i gruppen.
Konkret ska man finnas som ett bollplank under ART öppet
hus, hålla ihop gruppen och leda träningen under de
tillfällen vi tänkte cykla gruppvis i maj/juni.
Under VR är kaptenens funktion att hålla tidsplanen och
genomföra loppet efter den ambition och regler gruppen
bestämt, ex stopp, vänta vid punktering eller ej osv.
Genomförande
Byte av grupp
eller avhopp
• Reservlista
• Kontakta Christina
Nilsson
Resa & Logi
• Individuellt ansvar
• Stor möjlighet till
samordning
Tips
Träning
- Måndagsklunga
- Torsdagsklunga
- Backträning Södra
- Timrå GP
Självtest
- Randonneur
- Helgturer
- ART Träningstävling
Alnö runt i samma
tempo som din grupp
solo.
Kalendarium
Randonneur 200 & 300k
- Håll koll på datum
- 25/4 – 27/6
23/5
30/5
31/5
6/6
13/6
VR dagen
ART träningstävling
Alnötrampen
Siljan Runt
VR 2015
Frågor & Svar
Övrigt
• Spinning
• F&S: Peter Höglund
• EGO: Stefan Storbjörk, Tommi Blick
• Samling i respektive grupper
• Meddela Tomas K eller Christina vem som är/blir kapten i
respektive subgrupp idag eller när det blir klart.

similar documents