PowerPoint-Präsentation

Report
Prezentacija
Petrofer-Grupe
„Preko 60 godina iskustva”
Industrija ulja i
hemikalija
Kompetentnost
• preko 60 godina
• više od 600 proizvoda
Proizvodi
•
•
•
•
•
•
Sredstva za termičku obradu metala
Vatrostalne hidraulične tečnosti
Industrijska maziva
Proizvodi za mehaničku obradu metala
Proizvodi za zaštitu od korozije
Hemijska sredstva za papirnu industriju
Istraživanje
Razvoj
Kontrola
Sertifikati
Proizvodnja
Kompanija Petrofer
Kompanija Petrofer je od 1948 prisutna na tržistu kao dobavljač i obavljač
servisa u automobilskoj industriji, industriji obrade metala, papirnoj industriji,
razvoju, istraživanju, proizvodnji i isporuci industrijskih ulja, maziva i specijalnih
hemikalija.
Petrofer je privatna kompanija sa sedištem u Hildesheimu, na severu Nemačke i
važi za jednu od vodećih kompanija u oblasti industrijskih ulja, maziva I
specijalnih hemikalija.
U čak 42 zemlje širom sveta mozete naći naše proizvode.
Istorija – firma je osnovana 1948 u Empelde kod Hannover
Istorija – Osnivač H. R. Fischer (1908-1990)
i njegovi rukovodioci - 1960
Istorija – glavno sedište firme u Hildesheimu - 1956
Dostignuća
1948
Osnivanje firme u
Hannover
1956
Premeštanje i
otvaranje proizvodnje
u Hildesheim
1974
Petrofer Chemie
Ges. mbH, Austria
1991
Japanischer
Lizenznehmer
1992
Petrofer (Schweiz) AG
1993
Petrofer UK PLC.
1994
Petrofer South Africa
(Pty.) Ltd.
1995
Petrofer S.A.R.L.,
Frankreich
Petrofer Polska GmbH
Petrofer A.S., Türkei
Shanghai Petrofer
Petrofer Bulgaria
Petrofer Benelux BV
Petrofer Asia Ltd.,
Hongkong
Indonesischer
Lizenznehmer
Dostignuća
1997
Petrofer Italia Srl
2000
Amerikanischer
Lizenznehmer
2003
Petrofer
Latinoamericana S.A.
de C.V., Mexiko
2005
Petrocare Co., Ltd.
Shanghai
Hardcastle Petrofer
PVT., Ltd. Indien (Joint
Venture)
2007
Thailändischer
Lizenznehmer
2010
Argentinischer
Lizenznehmer
2011
neues Werk Südafrika
2013
neues Werk Mexiko
Dostignuća
2014
2014/2015
Gründung JV
Petrofer do Brazil
neues Laborgebäude/
globales Technologiezentrum Hildesheim
neues Produktionswerk Tianjin,
V. R. China
Strateško opredeljenje kompanije Petrofer
je kombinacija . . .
Veličina & globalno
prisutstvo
sa fokusom na
Evropu, Aziju
i Ameriku
Specijalnost i tehnička
ekscelencija
Lokalna i ravna
organizacija
Fokus na
kvalitetne
proizvode
Motivisani
radnici
Finansijska nezavisnost
Petrofer – dugoročni strateški ciljevi

Uvećanje tržišne vrednosti kroz inovacije i specijalizaciju

Kompletiranje našeg prisustva u celom svetu

Rаsт u zemljama u razvoju i razvijenim zemljama

Održavanje nezavisnosti kao privatna firma, što je veoma bitno za poslovni
plan firme Petrofer
Struktura Petrofer-Grupe
Gesellschafter
C. Fischer
60,1 %
V. Fischer
13,3 %
G. Fischer
13,3 %
G.-M. Fischer
13,3 %
100 %
Fischer Equity
GmbH & Co. KG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 %
Petrofer Chemie H.R.
Fischer GmbH + Co. KG
100 %
Petrofer GmbH
alle PetroferTochtergesellschaften und
Joint Ventures
01/2013
Petrofer grupa – Izvršni komitet
Ulrich von der Dollen, Germany
Dr. Carsten Mühl, Germany
Stuart Gregory, United Kingdom
Sigrid Hütter, Germany
Constantin Fischer, Germany
Ralf Friedrich, Germany
Dr. Heinz-Peter Judenau, Germany
Dr. Oliver Thordsen, Germany
Isil Taskin Kumçu, Turkey
Xinyuan Zhao, P. R. China
14.05.2014
Zajednički DNK privatnog ili porodičnog preduzeca
• Dugoročna orjentacija firme kroz zdravo i smišljeno rukovodjenje
• Konvergencija vlasništva i upravljanja, brzo donošenje odluka i lični kontakt sa
vlasnicima firme
• Ustaljene tradicionalne vrednosti
• Kompetentnost, zalaganje i lojalitet radnika
• Inovacije u proizvodima i uslugama
• Najveći kvalitet proizvoda i usluga
• Fokus na klijente
• Internacionalitet
• Usko definisani proizvodi i usluge(specijalizovane niše)
• Finansijska snaga sa visokom likvidnošću i sopstvenim kapitalom
Petrofer - ukratko
 1948 Nemačka(zapadna) – osnivanje firme
 Broj radnika u 2013: 800 u 12 zemalja (Nemačka: 265, Kina: 340)
 Prihod u 2013: 171.017.078 €
 Prodajne aktivnosti u 42 zemlje širom sveta
 Direktni klijenti u 12 zemalja: 5.550
Petrofer
 Proizvodnja u 6 zemalja
 Po našoj licenci se proizvodi još u 6 zemalja
 1200 proizvodnih formula u upotrebi
 608 sirovina u upotrebi
Ukupna prodaja u periodu
01.01.2013-31.12.2013
171.017.078 €
(preliminary figures)
Nemačka
29%
39%
ostatak sveta
32%
*
Kina
21.01.2014
Petrofer Group Sales Compound Annual Growth Rate
(Prosečna brzina rasta Petrofer-Grupe)
CAGR => +6,70 %
180.0
171.0
155.7
160.0
143.5
140.0
120.0
121.6
119.1
115.3
108.6
Mio €
100.0
88.8
80.0
60.0
40.0
20.0
*
18.4%
6.1%
3.3%
-25,5%
37.0%
18.0%
8.5%
9.8%
0.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
16.01.2014
*
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
1959
1957
1955
1953
1951
1949
Umsatz in Mio. €
Razvoj prodaje i prihoda Petrofer-Grupe, prikazan u Mio. €
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
-
Jahr
21.01.2014
Odluka o globalizaciji firme i njeni efekti
1990:
Glavno sedište u Nemačkoj i jedna ćerka-firma
2014:
13 Ćerki-firmi i Joint Ventures,
od toga u 6 sa proizvodnjom i
6 koje proizvode po našoj licenci,
36 eksluzivnih partnera
U 2013 Kineska ćerka-firma nadmašila je u
prodaji, tonaži i celokupnom rezultatu
Majku-firmu u Nemačkoj .
Koncept upravljanja za sve Ćerke-firme
High supportive(visoka podrška)
Low directive(niska direktiva)
(supportive)
Ćerke-firme, Joint Ventures i
predstavništva širom sveta
 Subsidiaries  Joint Ventures  Distributors
 Ćerke-firme Joint Ventures  Predstavništva
Petrofer-proizvodi se proizvode u 12
zemalja širom sveta
Centrala u Kini
Proizvodnja u Šangaju
Labaratorija u Šangaju
Labaratorija, istraživanje i razvoj - Šangaj
Nagrade i priznanja - Petrofer Šangaj
1. Šangaj Famous Brand
Novčana nagrada od Shanghai Pudong vlade
od 300.000 Juana, kao i nagrada od Gaoqiao
vlade od 120.000 Juana.
Važnost sertifikata: 31.12.2011 - 31.12.2013
2. Sertifikat Kineskih kompanija visoke
tehnologije
Porez na dobit ja smanjen sa 25 % na 15 % ,
retroaktivno i za 2011.
Važnost sertifikata: 28.11.2011 - 27.11.2014
Petrofer Endüstriyel Yaglar Sanayi Ve Ticarat A.S. Izmir, Turska
Proizvodnja u Izmiru, Turska
Labaratorija u Izmiru, Turska
Petrofer
Türkei Telford
PetroferProduktion
– Velika Britanija,
Proizvodnja - Cape Town, Južna Afrika
Proizvodnja - Cape Town, Južna Afrika
Labaratorija – Južna Afrika
Proizvodnja u Indiji
Petrofer – Latinska Amerika S. A. de C.V., Celaya, Gto, Meksiko
Petrofer Latinska Amerika S. A. de C.V., Celaya, Gto, Meksiko
Organizacija u celom svetu, Ćerke-firme, predstavništva
Europa/Nord-Süd-Ost
Naher Osten
 G.A. Lindberg, Dänemark
 Talmon Trading Co., Israel*
 GIG Chemie GmbH, Neuss*
(Vertrieb Naher Osten, Mittlerer Osten ohne Israel)
 Petrofer ENDÜSTRIYEL YAGLAR, Türkei
 G.A. Lindberg, Norwegen
 YTM Industrial Oy, Finnland
 Petrofer S.à.r.l., Frankreich
 Petrofer U.K., Großbritannien
 Petrofer ITALIA SRL., Italien
 EHAFF Fine Filtration S.L., Spanien
 Petrofer BENELUX B.V., Niederlande
 Petrofer AUSTRIA, Österreich
 E. KRAMER LDA., Portugal
 G.A. LINDBERG, Schweden
 Petrofer (SCHWEIZ) AG, Schweiz
 Petrofer POLSKA, Polen
 S.C. COVEXIM S.R.L., Rumänien
 MURNIK D.O.O., Slowenien
 Lubecontrol Ltd., Ungarn
 Tegs S.R.O., Slowakei
 Megara Resins A. Fanis, S.A., Griechenland*
 Techoil s.r.o., Tschechische Republik
 Flexoil OÜ, Estland
 EVROSMAZKI, Ukraine
*Predstavništva za papirnu industriju
Organizacija u celom svetu, Ćerke-firme, predstavništva
Asien
 Petrofer ASIA LIMITED, Hong Kong
 HARDCASTLE Petrofer PVT. Ltd., Indien
 HAWCO Petrofer LLP, Indien
 P.T. PUJI LESTARI PURNAMA, Indonesien
 YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY Co. Ltd., Japan
 PETROBLE MALAYSIA SDN BHD, Malaysia (Norden)
 MAHA CHEMICALS SDN BHD, Malaysia (Süden)
 Fluid Solutions Inc., Philippinen
 GERMLUB TRADING CO. LTD., Taiwan
 FOCUS MECHANIC Co. Ltd., Thailand
 SHANGHAI PETROFER
SPECIAL LUBRICANTS Co. Ltd, V.R. China
Russische Föderation
 OOO ASTChemical
 OOO FKM*
 OOO ThermoSystems
*Predstavništva za papirnu industriju
Afrika
 PETROFER SOUTH AFRICA (PTY) LTD, Südafrika
 GIG Chemie GmbH, Neuss*
(Vertrieb für Nordafrika)
Amerika
 QUIMICA TRUE SACIF, Argentinien
 Archroma Argentina SA*
 Petrofer do Brazil
 LUNUBEK SPA, Chile*
(Vertrieb für Chile und Kolumbien)
 Petrofer Latinoamericana S.A. de C.V., Mexiko
 Yushiro Manufacturing America Inc. (YUMA), USA
16.07.2014
Proizvodi

Termička obrada: soli i sredstva za kaljenje

Proizvodi za livenje i kovanje

Vatrostalne hidraulične tečnosti

Obrada metala: ulja i emulzije

Lubrikanti u procesu oblikovanja metala

Industrijska maziva

Sredstva za zaštitu od korozije

Industrijski čistači

Hemikalije u papirnoj industriji
Proizvodi u papirnoj industriji
 Yankee – sredstva za kontrolu površine
 Release Agents(sredstva za odvajanje)
 Defoamer i deaerator(sredstva za
suzbijanje pene i prekomernog vazduha)
 Omekšivači
 Biozidi
 Polimeri
 Enzimi
Obrada
metala
Termička obrada/
Kaljenje
Industrija papiraproizvodnja
(Tissue)
Oblikovanje
metala
Industrijski
čistači
Temeljna
kompetencija
Fluid
Power
Čišćenje
Sistemi/Tank
Kovanjeu toplom i
hladnom stanju
LivenjeVisoki pritisak
Petrofer u automobilskoj industriji
Dobavljači u automobilskoj industriji
Istraživanje i razvoj - Nemačka
Istraživanje i razvoj - Nemačka
35 % zaposlenih u Nemačkoj, radi na pronalascima, istraživanju i
razvoju, i neposredno su odgovorni za razvoj Petrofer-Grupe.
Pored Nemačke, na razvoju, istraživanju i novim pronalascima radi
se u Kini, Turskoj i Indiji sa fokusom na lokalno tržište.
Projekti u 2014/2015
Nova zgrada labaratorije i globalni tehnološki centar u Nemačkoj
Pogled spreda
Početak radova: jesen 2014
Završetak radova: jesen 2015
14.05.2014
Projekti u 2014/2015
Globalni Tehnološki centar:
Izložbeni
prostor
Centrala
analitičke
hemije
OEM-mašine
za
Pokrivenost
testiranje
svih
oblasti
Prezentacije
Obuka &
obrazovanje
14.05.2014
Projekti u 2014/2015
Nova Labaratorija i Tehnoloski centar - Funkcionalitet
Jugozapadni pogled na zgradu
sa četiri različita funkcionalna nivoa
3. Nivo:Centrala analitičke hemije i obuka
labaratorijskih asistenata
2. Nivo: Servisna labaratorija , ispitivanje proba,
labaratorija za obuku
1. Nivo: Kancelarije i seminar-prostorije
Prizemlje: Prijem, seminar i trening centar za 70
do 100 učesnika, obiman eksperimentalni i
tehnički deo
14.05.2014
Projekti u 2014/2015
Nova zgrada labaratorije i globalni tehnološki centar u Nemačkoj
Otvaranje: jesen 2015
14.05.2014
Projekti u 2014
Osnivanje Joint Ventures Petrofer Brazil
Juni 2014
14.05.2014
PETROFER Kina - Projekt: Izgradnja novog
proizvodnog pogona sa priključenim delom za istraživanje i razvoj
Tianjin Petrofer Special Lubricants Company Ltd.
100 % Ćerka-firma Shanghai Petrofer Special Lubricants Co., Ltd.
Veličina zemljišta: 19.000 m²
Proizvodna hala: ca. 5.000 m²
Ukupni kapital preduzeća u završnoj fazi projekta:Changchun
50 Mio. RMB
Changchun
Očekivani rezultat do 2020: 250 Mio. RMB
Projekt-partneri:
Dalian
Shanghai Shanghai
Shanghai
TIANJIN ECONOMIC-TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AREA ADMINISTRATIVE
COMMISSION
SHANGHAI PETROFER SPECIAL
LUBRICANTS CO.,LTD
PETROFER Kina - Projekt: izgradnja novog
proizvodnog pogona u Tianjin
Changchun
Changchun
Dalian
Shanghai Shanghai
PetroFer as a good Corporate Citizen in the PRC
Soijalni rad i zalaganje firme Petrofer u Kini
Soijalni rad i zalaganje firme Petrofer u Kini
Good Corporate Citizen
1. Projekt:
Provinz Guangxi
Shangnen village
Yuxue Petrofer Hopeschool
Početak projekta: 31.03.2008
2. Projekt:
Provinz Yunnan
Changing village
Datianba wencang
Petrofer Hopeschool
Početak projekta: 26.05.2011
3. Projekt:
Shanghai Pudong
Petrofer Hopeschool
Početak projekta: 20.01.2012
Soijalni rad i zalaganje firme Petrofer u Kini
Good Corporate Citizen
4. Projekt:
Provinz Shandong
Youfang Village
Youfang Petrofer Hopeschool
Početak projekta: 21.01.2013
Soijalni rad i zalaganje firme Petrofer u Kini
Good Corporate Citizen
5. Projekt:
Provinz Shaanxi
Xiang Yang, Huang Long
Elementary School No. 2
Početak projekta: 15.01.2014
Pitanja i odgovori
Hvala vam na pažnji!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Thank you for your attention!

similar documents