Eindverslag

Report
Informatiekunde
Introductieproject
Openingscollege
Rogier van Eijk
Leerdoelen
• Samenwerken in teams
– Interne communicatie
– Externe communicatie
• Systeemontwikkeling
– Ontwerpen
– Gebruikersgericht (user-centered)
– Contextuele inbedding
• (maatschappelijke) relevantie
• organisatie
Opdracht
Ontwerp een prototype van een informatie- en
communicatiesysteem (ICS) waarmee een bijdrage wordt
geleverd aan een maatschappelijke behoefte.
Deliverables
Activiteit
Deadline
1. Onderwerpkeuze
di 19 nov
2. Projectplanning
di 26 nov
3. Tussenversie eindverslag
di 17 dec
4. Tussenpresentatie
uiterlijk do 19 dec
5. Prototype
wo 22 jan
6. Eindpresentatie
do 23 jan
7. Dossier
vr 31 jan
8. Eindverslag
vr 31 jan
Activiteiten
• Individueel
• Team
Tijdsbesteding
• Individueel 200 uur
– Gemiddeld 20 uur per week
– Iedere week 3 á 4 uur gezamenlijke bijeenkomsten
• Veel individuele activiteit
– Ongeveer 3 á 4 uur per dag
– Hoe ga je daar mee om?
• Concretiseer je acties
• Wees je bewust van je tijd
• Zie opdracht!
Wees je bewust van je tijd
• Logboek
– Informeel: eigen aantekeningen
– Formeel: tijdschrijfformulier
Teamactiviteit
Bijeenkomst
Verplicht/keuze
Wekelijks met
Verplicht
coach
Wekelijks zonder Verplicht
coach
Tussenpresentatie Verplicht
Eindpresentatie/
symposium
Fysieke F2Fbijeenkomsten
Consult
Verplicht
Beleidslab
Niet verplicht
Niet verplicht
Niet verplicht
Expertpresentatie Niet verplicht
Deelnemers
Taal
Team met coach
NL
Team zonder coach
NL
Teams van/met
coach
Teams en iedereen
die wil komen
(Deel)groep (met
coach)
Teams met expert
NL
Teams met Sandor
Spruit
Teams en coaches
NL
NL
NL
NL of Eng
NL of Eng
Verslaglegging
• Intern
– Notulen (team)
– Logboek (individueel)
• Extern
– Eindverslag (ontwerp)
– Dossier (proces)
Eindverslag
• Contextanalyse (gebruikers, state-of-the-art, literatuur, …)
• Requirementanalyse (eisen…)
• Functioneel model (proces model, activity diagram, …)
• Technisch model (architectuur, sensoren, datamodel, …
• Interactieontwerp (use-cases, scenarios, …)
• Evaluatie
Prototype
• Vereenvoudigde weergave van de functionaliteit
• Interactief
• Mock-ups worden gewaardeerd
Inleveren
• Logboek
– Iedere werkdag op Subversion
• Notulen
– Voor de volgende werkdag na een bijeenkomst
• Onderwerpkeuze, projectplanning, tussenversie
eindverslag, dossier
– Submit
• Prototype
– Submit (en bij je coach indien hardware mock-ups)
• Eindverslag
– Submit en op papier bij de coach
Website:
WWW.CS.UU.NL/DOCS/VAKKEN/B1PROJ/
Week 46
projectkeuze
Week 47
projectplanning
Week 48
Week 49
Week 50
Week 51
tussenversie verslag + tussenpresentatie
Week 52
kerstvakantie
Week 1
herkansingweek
Week 2
Week 3
Week 4
prototype + symposium
Week 5
dossier + eindverslag
Strafpunten of verwijdering
• Bij niet verschijnen op verplichte bijeenkomsten
• Bij niet invullen van logboek
• Bij niet inleveren van notulen van verplichte bijeenkomsten
• Tenzij verhindering om dringende redenen (bijv. ziekte),
maar dan wel vooraf afmelden:
– Zorg dat je altijd iemand kunt bereiken van het team
Voorbeeld: Doelgroepen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Drugsverslaafden / daklozen
Mensen met een taalachterstand
Kinderen in een moeilijke situatie
Mensen met lichamelijke beperkingen
Ziekenhuispatienten
Mensen met obesitas
Bejaarden
Mensen met een minimum inkomen
NIET: STUDENTEN
Voorbeeld: ICS-en
• Adviseringssysteem
• Online toetssysteem
• Systeem om mensen te koppelen
– vb. carpolen, vrijwilligers, buddies
• Tracking systeem
– vb. leerlingen volgen
• Informatiesysteem
– vb. toegankelijkheid horeca
• Systeem voor in- en externe communicatie
• Coachingsysteem
• Domotica
– vb. digitale medicijnkast
Coaches
Robbert Jan Beun
Frans Wiering
Linda van der Gaag
Ad Feelders
Peter de Waal
Rogier van Eijk
Coördinatie
Rogier van Eijk
Student-assistent
Simon Rosman
[email protected]
Roostering
Gereserveerde timeslot C
• Ma 13-19 uur
• Di 13-17 uur
• Do 9-13 uur
Wat te doen?
(in onderstaande volgorde)
1.
2.
3.
4.
Check of je ingedeeld staat in een team.
Maak als team een eerste afspraak met je coach
Maak een Subversion repository.
Bereid je goed voor op de eerste bijeenkomst.
1. Oriënteer je op de website (literatuur, applicaties, etc.)
2. Kijk in de opdracht goed naar wat er moet gebeuren.
3. Denk na over onderwerpen voor een informatiesysteem.
5. Vul je tijdschrijfformulier in.
6. Zet je tijdschrijfformulier op Subversion (ook vandaag!!!).

similar documents