behandling av svimmelhet mars 2013

Report
Anna Lejerstedt
Fysioterapeut, spesialisert i vestibulær
rehabilitering
Utviklet allerede på 40 tallet (Cawthorn,
Cooksey)
Blev opprinnelig brukt før og etter destruksjon
av n.vestibularis hos Mb Meniere pas. og for
pas. med postcommotio syndrom.
Man har i senere tid utvidet bruksområdet til
også andre tilstand som gir svimmelhet

Vestibulær hypofunksjon (sterk evidens,
E. Ekvall
Hansson)

Multisensorisk svimmelhet (sterk evidens, E Ekvall
Hansson)
Vestibulær kirurgi (moderat evidens, E Ekvall Hansson)
 Neurologiskt utløst svimmelhet (foreløpig kun få
studier men positive, E.Ekvall Hansson)
 Svimmelhet etter BPPV (foreløpig få studier men
positive, ex Byung In Han et al)
 Mb Méniére (sterk evidens, E.Ekvall Hansson)
 Fobisk postural svimmelhet (foreløpig få studier
men positive, E.Ekvall Hansson )

Personer med angst har dårligere
forutsetninger til vestibulær/postural
adaptasjon(F. Tjernström 2009)
VR + kognitiv beteende terapi kan gi bedre
effekt for pasienter med Fobisk postural
vertigo enn VR alene (Holmberg, Karlberg)
Fredrik Tjernström. Adaption and learning in postural control.
VOR – Vestibulo-okulær refleks
COR – Cervico-okulær refleks
VSR - vestibular-spinal reflex
 Vestibulær
adaptasjon –reetablere VOR og
VSR
 Habituering – tilvenning til
svimmelhetsprovoserende
aktiviteter/situasjoner
 Vestibulær substitusjon – bruk av alternative
strategier
 Øyebevegelser
(blikkstabilitet, saccader,
pursuits)
 Hodebevegelser (med og uten øyebevegelser)
 Balanse
- lukkede øyner
- mykt underlag
 Informasjon og forklaring!
 Utfordre svimmelheten!
Intervalltrening. (F. Tjernström 2009)
Hjemmeøvelser, eventuelt komplimentert av
gruppetrening.
Intensitet: ” høy vanskelighetsgrad” (F.Tjernström
2009) skal være utfordrende for balanse
og/eller trigge svimmelhet/kvalme/ubehag
Tilpasset pasientens problem og funksjon,
bedre effekt med individuell tilrettelagt
treningsprogram (Ekvall Hansson, 2006. F. Tjernström 2009)
Varighet: fra noen minutter til totalt 20 min
per program. som regel brukes korte
intervaller per øvelse 15 sek-2 min. (størst
innlæring under de første 50 sek), (F.Tjernstrøm
2009).
Frekvens: 2-4 ganger per dag. I akutt fase
oftere – hver time, annenhver time (A-S
Kammerlind, P Bergqvist Larsson Öronkliniken Linköping 2001 )
 Sittende
– stående – gående
 Tempo
 Fast
underlag – mykt underlag – bevegelig
underlag
 Rolig omgivelse – mye sensorisk stimuli
 Postural
buegang – epleys manøver, semont
manøver
 Horisontal buegang – BBQ manøver, log roll,
Gufonis manøver
 Fremre buegang – Head hanging manøver,
Rakho manøver
Vestibular rehabilitation – For hvom and how? A
systemic review, Eva Ekvall Hansson. Advances in
Physiotherapi. 2007;9: 106-116
 Vestibular rehabilitation therapy: review of
indications, mechanisms, and key excercises,
Byung, Hyun, Ji. J Clin Neurol. 2011 december
29
 Fysioterapi for pasienter med svimmelhet,
Kjersti Wilhelmsen. Fysioterapuetn. Nr 7, juni
2002.
 Recovery after early vestibular rehabilitation in
patients with acute unilateral loss. Bjerlemo,
Kollèn, Borderos, Kreuter, Möller. Audiological
Medicine. 2006;4:3, 117-123

Øvelsene utføres 3-4 ganger daglig , ca 30 sek per øvelser. Øvelsene skal
gjøre deg svimmel og/eller ustø.
1.
Hold ett kort på armlengdes avstand, beveg kortet fra side til side,
opp og ned, og diagonalt. Hold hodet still og følg kortet med øyene.
2.
Hold ett kort på armlengdes avstand, beveg kortet fra side til side,
opp og ned, og diagonalt. Følg kortet med hodet og øyene.
3.
Fest blikket på ett punkt, litt lavere enn øyehøyde. Hold øyene
stabilt på punktet samtidlig som du beveger hodet fra side til side,
opp og ned, og diagonalt.
4.
Fest post-it lapper på rammen til ett bilde. Hold hodet stille. Flytt
øyene mellom lappene, fra side til side, opp og ned, og diagonalt.
5.
Stå med bena samlet. Lukk øyene og prøv å hold balansen uten
støtte.
Gå tur hver dag. Når du går, prøv å se deg rundt, flytt på blikket og
beveg på hodet.
 Minst
2 uker med VR før gentamicin beh. for
pasienter med MB Meniere. Rapportert bedre
funksjon enn kontroll gruppe.
 VR
før operasjon av akustikus schwanom,
viset bedre postural funksjon enn kontroll
gruppe.
Kasus
1
Kasus
2
Kasus
3
 Aktivitet!
 Tørre
å utfordre svimmelheten!
 Viktig med forståelse av egen svimmelhet
– gir trygghet

similar documents