Opt-In

Report
Opt-In
Jaap Dik
Apotheker te Vianen
Lid GR VZVZ
Geschiedenis
• Voor LSP begonnen met Opt-Out
• In 2011 eist de kamer naast regionalisatie ook
een Opt-In
• Patiënten die met Opt-Out zijn aangemeld
moeten heraangemeld worden
• Tot 31-12-2012 de tijd. Daarna schoning
verwijsindex
Regels voor Opt-In
• Schriftelijk mag, maar hoeft niet
• Patiënt > 16 jaar moet zélf toestemming geven
• Voor kinderen < 12 jaar geeft een van de
ouders toestemming
• Kinderen van 12-16 jaar geven samen met een
ouder toestemming
• Gaat u akkoord met het beschikbaar stellen
van medische gegevens in het kader van uw
behandeling?
Wat te doen bij bezwaar?
• Patiënt duidelijk maken wat de gevolgen zijn
• Gedeelte bezwaar is juridisch mogelijk, maar
technisch nauwelijks
• Afmelden LSP gaat automatisch. Denk aan
afmelden OZIS en neem een memo tekst op
dat patiënt bezwaar heeft.
• Niet reageren op telefoontjes of faxen met
verzoek voor medicatie overzicht
Wat te doen bij bezwaar (2)
• Denk aan (automatische) meldingen zoals
retourberichten en trombosedienst
• Bij bezwaar is een datum vastgelegd, bij
binnenkomst van een (authentiek) schriftelijk
verzoek van of namens de patiënt kan die
bezwaar (tijdelijk) worden opgeheven.
Dat laatste komt voor bij ziekenhuisopname
De praktijk
• Bij huisarts totaal anders dan in de apotheek
• Zieke patiënt komt zelden zélf de medicatie
halen
• Aantal bezwaren valt mee. Véél minder dan in
de Klink periode
• Wij maken een aantekening op het recept als
de vraag nog gesteld moet worden én het
antwoord
Push en pull verkeer
• Juridisch een heel belangrijk onderscheid
• Bij push gaat een bericht een-op-een naar een
volgende zorgverlener in de keten rond de
patiënt
• Voorbeelden zijn lab.gegevens,
afleverberichten etc.
• Voor push is geen Opt-in nodig. Maar wel
permanente informatie – folders, website • Bij bezwaar moet ook push stoppen
Push en pullverkeer (2)
• Bij pull verkeer worden de gegevens uit een
ander dossier gehaald. Vaak via een verwijsindex
• Bij het aanmelden op de verwijsindex weet je
niet tevoren wie er gebruik van gaat maken en
wanneer
• Voor deze aanmelding en het openstellen van
het dossier is toestemming (opt-in) vereist
En Ozis?
• Voor de aanmelding op de LDAP server is Optin vereist
• CBP heeft “met uitzicht op de wet” een
gedooghouding aangenomen
Gedragscode EGiZ
• Regionale Samenwerkingsorganisaties, NICTIZ,
LHV, KNMP, VHN en NHG hebben een
generieke Gedragscode voor Elektronische
Gegevensuitwisseling in de Zorg opgesteld
• Code ligt bij het CBP ter goedkeuring
• Er is regelmatig overleg geweest met CBP
Wat staat er in?
•
•
•
•
•
Informatie voorziening naar publiek
Inlogprocedures en veiligheid
Logging
Voorwaarden voor een push-systeem
Voorwaarden voor een pull-systeem
belangrijk: Opt-in is generiek
En de clusters?
• Veel verschillende type clusters, dus geen
eenduidige uitspraak
• Een aantal clusters is een typisch pull-systeem,
dus Opt-in
• Sommige clusters staan erg open voor de
clusterleden, men “ziet te veel”
• Het kunnen muteren van andermans
informatie zou niet mogen
Nabije toekomst
• EGiZ komt beschikbaar, eventuele na wat
aanpassingen door CBP
• Er komt een Opt-in portaal, maar pas aan het
eind van het jaar
• Begin z.s.m. met Opt-in

similar documents