Külfejtéses bányák ellen*rz* mérése

Report
A KÖVETHETŐ ÉS ELLENŐRIZHETŐ
BÁNYAMÉRÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA
A BÁNYAFELÜGYELETNÉL
A SZEMLÉLETVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN !
ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIA
EGERSZALÓK, 2013. NOVEMBER 7-8.
Visszatekintés, csak röviden:
A szemléletváltás 1. fázisa:
Az MBFH vezetése 2009. év végén határoz a geodéziai módszerekkel
történő terepi ellenőrző mérések megkezdéséről.
A 2010. évben kezdetét veszi – módszertani kísérleteket követően – a
mérések sora.
2011.-ben az öt Bányakapitányság terve alapján a Bányahatóság
megrendelésére az MFGI Geodéziai Osztálya folyamatosan végzi a
bányák teljes körű felmérését.
Az ellenőrzés céljai:
- független felmérésből megismerni a bánya állapotát
- ásványvagyonhoz kapcsolt, mérésalapú adatbázis
építésének megkezdése
- szabálytalanságok feltárása
A piros mező az alaplap
alóli kitermelést mutatja
Bányatelekhatárból való kilépés 3D terepmodellen.
A zöld lemez a telekhatár függőlegese, mely belemetsz a bányagödörbe is
A szemléletváltás 2. fázisa:
A 2011. év végére, a szerzett tapasztalatok alapján a Bányahatóság
megfogalmazza az igényét, miszerint a bányák felmértségéről,
térképezettségéről szélesebb körben szeretne ismereteket és
adatokat szerezni.
A Bányakapitányságokkal és Geodéziai Osztállyal történő
egyeztetések után 2012. év elején bevezetésre kerül a
digitálisan leadott Műszaki Üzemi Tervtérképek
központi vizsgálata.
Az állományok a vizsgálatot követően az MBFH adatbázisába
kerülnek.
(A papíralapú térképek vizsgálata és minősítése továbbra is
a Bányakapitányságok feladata.)
A digitális állományok vizsgálatának célja megállapítani, hogy:
- megfelelő minőségű-e a felmérés
- az állományok alkalmasak-e adatbázisba integrálásra
- építhető-e belőlük terepmodell, számítható-e térfogat
Hagyományos optikai
műszerrel végzett analóg
mérés alapján kézzel
készített térkép
- A mérés nehezen
rekonstruálható,
- alacsony pontsűrűségű,
digitalizálása gazdaságtalan, várható eredménye
bizonytalan.
- Kellően pontos és
részletes felmérés
- közel 6000 mért pont és
származtatott objektum
- terepmodell építésére,
térfogat számítására,
adatbázisban felhasználásra
alkalmas!
A szemléletváltás 3. fázisa:
Az MBFH vezetése úgy dönt, a rendszeres szakmai ellenőrzést
kiterjeszti minden működő külszíni bányára, függetlenül a
Műszaki Üzemi Tervektől.
A 2012. év során megkezdődik és az év végére befejeződik
a 10/2010. KHEM rendelet módosítása, mellyel lehetőség nyílik a
működő bányák év eleji állapotának áttekintésére.
A Bányamérő Szakcsoport képviselőivel folytatott szakmai
egyeztetéseket követően az MBFH módosító javaslat részletesen
körülírja a bánya mérésére és térképezésére vonatkozó feltételeket
és elvárásokat.
A módosított 10/2010. (III. 26.) KHEM rendelet
2013. év január 5.-én lép hatályba.
A rendelet közvetlen hatása:
A bányavállalkozások a működő bányák éves felmérését
Bányaművelési térkép és mérési adatok formájában be
kell szolgáltassák a Bányahatóság számára, lehetővé téve a
tevékenység folyamatos minőségi és mennyiségi vizsgálatát.
Határidők:
- a bánya éves felmérését március 31.-éig kell
elvégezni
- a mérés anyagát április 20.-áig kell a területileg
illetékes Bányakapitányságnak beszolgáltatni.
Az adatszolgáltatás legfontosabb tartalmi követelményei:
- a terepi méréseket geodéziai pontosságú digitális
mérőműszerekkel kell végrehajtani (mérőállomás, GNSS vevő,
geodéziai sonar)
- a méréseket EOV rendszerben kell végezni
- a mért pontoknak/vonalaknak 3D adatokkal kell
rendelkezniük
- mérendők a terepfelszín meghatározó pontjai és
vonalai
- meg kell mérni eredeti terepfelszínt is az éves
kitermelésre szánt területeken!
- minimális 3D pontsűrűség: 20 m, bányafalon 10 m
- a terepi méréseket a műszerek által generált
jegyzőkönyvi fájlok dokumentálják, melyeket a bányamérő
tárolni köteles
Az adatszolgáltatás formájára vonatkozó legfontosabb
követelmények:
Egyszer írható CD/DVD-n leadandó állományok formájában:
1. a terepi mérések alapján készített digitális térkép 3D
tartalommal dwg/dxf formátumban
A térkép a bánya egészét ábrázolja, kivéve:
- a művelés alá nem vont és
- a művelés alól kivont területrészeket!
(A rendelet türelmi időt enged a régi bányarészek
térképeinek átdolgozására.)
2. a mért pontok listája txt/xls formátumban
Yeov, Xeov, Z
3. a térkép áttekintő változata pdf formátumban
A határidőre leadott Bányaművelési térképek vizsgálatának
tapasztalatai:
A fejlődés érzékelhető:
az állományok tartalom és minőség tekintetében még
sokfélék, de már kevésbé, mint egy évvel ezelőtt,
a MÜT-ök leadásának kezdetén!
Azért maradt még bőven tennivaló …
Elérendő cél:
minden mérés alkalmas legyen a valósághoz
hű terepmodell építésére!
Vannak még hibák …
A térképkészítés jellemző hibái, hiányosságai,
észrevételek:
Nem építhető szabályos, valósághoz hű terepmodell, mert:
- a terepi mérési hibák és hiányosságok
- nem kellően pontos és részletes a felmérés
- kevés a mért pont
- az éves termelésre kijelölt terület eredeti felszíne
nincs felmérve
- szerkesztési hibák és hiányosságok (térképszemlélet)
- a nyomtathatóság elsődlegessége
- a pontok és vonalak szerkesztett kapcsolatai nem
alkalmasak a helyes terepmodell előállításához
- a felhasznált objektumok keveredése,
hibás alkalmazása
A bánya valósághű, pontos felmérésének elsőszámú
haszonélvezője a Bányavállalkozó, akit segít az elszámolásban
a változások, az aktuális állapot rögzítésével.
Kívánatos, hogy a Bányamérő a friss szakmai, technikai,
módszertani ismeretek birtokában legyen:
- korszerű eszközöket használjon a méréshez
- alkalmas programmal végezze a térkép szerkesztését
- terepmodell építéséhez
- nyomtatáshoz
- alkalmas programmal végezzen térfogatra vonatkozó
számításokat.
A Geodéziai Főosztály igény szerinti, személyes
konzultációval, szakmai tanáccsal igyekszik segíteni a
Bányavállalkozókat és a Bányamérőket!
Hogyan tovább, bányamérés?
A Bányaművelési térképek vizsgálatáról Jelentés
készül, melynek tartalma eldönti, szükség van-e hiányok
pótlására, hibák kijavítására, s ezt a Bányakapitányság közli
Bányavállalkozóval.
Az állományok az MBFH adatbázisába kerülnek.
A következő évek azonos időszakában a Bányavállalkozások ismét eleget tesznek adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
Több év mérési állományával gazdálkodva megnyílik a
lehetőség a Bányahatóság számára az adatbázis tartalmának
különböző típusú felhasználásai előtt.
Váltsunk-e szemléletet?
A szemlélet korszerűsítése több, mint időszerű:
ELKERÜLHETETLEN!
Szükségünk van pontos adatokra, mérésekre,
térképekre?
Szeretnénk képet kapni nemzeti, sok milliárdot érő
ásványvagyonunk és bányáink aktuális állapotáról?
… a közös munka még csak elkezdődött! …

similar documents