TSzK - Magyar Öntözési Egyesület

Report
A Mikroöntözési Kft. Területi és
Szakmai Szaktanácsadási Központ
szerepe
Gödöllő, 2012. március 21.
Gombos Edit
Irodavezető, Mikroöntözési Kft.
Szarvas városát kedvező fekvése és gazdag természeti
értékei miatt nyugodtan nevezhetjük a vizek városának.
Ezen adottság révén Társaságunk jogelődje az Öntözési
Kutató Intézet fő feladatának a víz mezőgazdasági
hasznosítását, a termőföldek környezetbarát vízgazdálkodását
tekintette.
Ezt a feladatot az ÖKI megszűnését követően Társaságunk
vállalta fel, másokkal együttműködésben próbáljuk ezt a
hagyományt ápolni.
A mai ünnep egyik feladata, hogy sajátos eszközeivel terelje
ezt a folyamatot, ötletekre és cselekvésre sarkalljon bennünket.
Bevezetés:
I.
A Mikroöntözési Kutató Szolgáltató Kft Szarvason 2000. október 6. óta végez az
öntözéses gazdálkodás szakterületen kutató – szaktanácsadó munkát.
A Társaság működése kezdetei óta vezető szerepet vállalt az Aszály és Öntözés
Kutatásokért Alapítvány munkájában, majd ennek megszűnése után kezdeményezte
a Magyar Öntözési Egyesület megalapítását és szakmailag támogatta annak
munkáját. A Társaság aktív nemzetközi szerepet vállalt az ISO TC23/SC18
munkabizottság öntözés szabványosítási munkájában, ahol képviseli a Magyar
Szabványügyi Testületet.
II.
A Társaság 2007 óta Területi Szaktanácsadási Központi minőségben (MikroTSzK) is
dolgozik, és szaktanácsadóinak/ügyfeleinek/szerződéseinek számát tekintve eddig az
átlagosnál jobb megítélés alá esett.
III.
Társaságunknak konzorcium tagként jogosultsága van 2009. óta a 139/2008.(X.22.)
rendelet szerinti ÚMVP által támogatott képzések szervezésére és lebonyolítására.
IV.
2010 óta a Kft. SZIE VKK – val együttműködésben létrehozta és működteti a „Szarvasi
Mezőgazdasági Szaktanácsadó Irodát”.
V.
A 2012- es esztendőre Társaságunk elnyerte a Szakmai Szaktanácsadási Központ
címet.
I. TÁMOGATOTT
SZAKTANÁCSADÁS
Nem hivatalosan bárki nevezheti magát bármilyen tanácsadónak, és így nem
hivatalosan bárki adhat bármilyen tanácsot bárkinek.
Szaktanácsadási szerződéskötés feltételei
•
Az ügyfélnek akkreditált Területi Szaktanácsadási Központtal (TSZK) kell
szaktanácsadási szerződést kötnie.
•
Támogatás igénybevételének céljából egy ügyfél egy naptári év
vonatkozásában csak egy TSZK-val köthet szerződést.
•
Névjegyzékben szereplő szaktanácsadó kell, hogy a tevékenységet
elvégezze.
•
A szaktanácsadónak tevékenysége során minden esetben kötelezően a
kölcsönös megfeleltetés és a munkabiztonság témakörében
szaktanácsadást kell végeznie a gazdaság valamennyi mezőgazdasági
ágazatára. Ezen túlmenően nyújthat a gazdaság összteljesítményének
javítását szolgáló szaktanácsot a saját szakterületének megfelelően.
II. Területi Szaktanácsadási Központ
(TSzK)
• A TSzK olyan 2007 óta működő, az FVM által akkreditált és
nyilvántartott szervezet, amely az MVH által regisztrált gazdálkodók
megrendelésére, a velük kötött szerződés alapján, a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően támogatásban részesíthető
szaktanácsadói szolgáltatást végez.
• A TSzK névjegyzéki szaktanácsadókat alkalmaz, akiknek a
szakterületei lefedik a kölcsönös megfeleltetés és a munkabiztonság
követelményeinek valamennyi területét (minimum követelmény)
• Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet és különböző módosításai
szabályozzák a szaktanácsadási támogatás igénybevételének
feltételeit.
Mikroöntözési Kft. = MikroTSzK
MIKROTSZK
TERÜLETI SZAKTANÁCSADÁSI KÖZPONT
Önhöz legközelebb: www.mikrotszk.hu
A MikroTSzK működési területe
A legfontosabb települések felsorolása, ahol 35 névjegyzéki
szaktanácsadó kolléga közös munkájával szerződött ügyfeleink vannak:
Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd, Cserkeszőlő, Kunszentmárton,
Szentes, Csongrád, Cegléd, Domaszék, Csanádapáca, Békéscsaba,
Gyomaendrőd, Dévaványa, Felgyő, Cegléd, Tass, Tömörkény, Kertészsziget,
Füzesgyarmat, Szeghalom, Dombiratos, Medgyesegyháza, Medgyesbodzás,
Jászberény, Gerendás, Dóc, Deszk, Debrecen, Dánszentmiklós,
Hódmezővásárhely, Szeged, Sáránd, Nyírmártonfalva, Nagyhegyes,
Nagybánhegyes, Öcsöd, Kunágota, Örkény, Mezőhegyes, Újkígyós, Doboz,
Nyírgelse, Mezőkovácsháza, Vésztő, Szabadkígyós, Kiskunmajsa, Nagykamarás,
Kétegyháza, Jászszentlászló, Tótkomlós, Felgyő, Gyula, Orosháza, Mátészalka,
Békés, Tápiószőlős, Mezőtúr, Kétegyháza, Ecsegfalva, Harta, Kisújszállás,
Gödöllő
Másképp: Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun,
Heves, Hajdú-Bihar, Szabolcs–Szatmár, Pest megyék
Szerződéskötés esetén az alábbi
szolgáltatásaink közül választhat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az EMVA támogatású szaktanácsadás és a szerződésekkel összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása az 52/2007 ( VI. 28.) FVM rendelet
szerint.
Az UMVP támogatású képzések szervezése 139/2009 ( X. 22 ) FVM rendelet alapján.
A SZIE VKK oktatóinak és kutatóinak bevonása a szaktanácsadási feladatellátásba a 90/2009 (VII.24 ) FVM rendelet szerint.
MIKROTSZK szerződéses szaktanácsadóinak folyamatos továbbképzése a 73/2007 ( VII. 27. ) FVM rendelet mezőgazdasági szaktanácsadási
rendszer követelményeinek megfelelően.
Információ befogadó együttműködések kiépítése és fenntartása tudásközpont jelentőségű intézményekkel és szervezetekkel.
A SZIE VKK Környezettudományi Intézet labor szolgáltatásainak közvetítése.
Az AKG előírásokhoz kapcsolódó szaktanácsadási és adminisztrációs feladatok ellátása a 61/2009 ( V. 14. ) FVM rendelet szerint.
EMVA támogatási és kifizetési kérelmek elkészítésének szaktanácsolása.
Egységes területalapú támogatás E-kérelmek kitöltéséhez kapcsolódó szaktanácsadás.
Közreműködés a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésében a 18/2009 ( III. 06. ) FVM rendeletnek megfelelően.
Szakmai támogatás a HMKÁ és a JFGK előírások betartásához az 50/2008 ( IV. 24 ) FVM rendelet szerint.
Növénytermesztés – vízgazdálkodás – tápanyag gazdálkodás a szántóföldön. Komplex szaktanácsadás táblára adaptálva.
Tápanyag gazdálkodási tervek, gazdálkodási naplók, és más kötelező dokumentumok folyamatos vezetése az AKG kötelezettségű és a nitrát
érzékeny területekhez kapcsolódva.
GPS mérések a táblák méreteinek ellenőrzéséhez és a területazonosítási jegyzőkönyvek elkészítéséhez. Helyszíni vízgazdálkodási és
hidrológiai mérések szervezése és végrehajtása.
GPS alapú gépi talajmintavétel, talajvizsgálati szolgáltatások, talajtani szakvéleményezés
Vízvizsgálatok, öntöző tápoldatok, drénvizek és talajminták vizsgálata, agrokémiai szaktanácsadás céljából
Kertészeti termesztési szaktanácsadás szántóföldi, üvegházi, hajtató telepi, talajnélküli technológiákhoz.
Tápoldatos öntözés tervezése, öntözési és tápoldatozási programok növényfajtákra szabadföldi és fedett termesztő berendezésekhez,
technológiákhoz
Öntözőtelepek tervezése, kivitelezése, üzembe helyezés és téliesítés.
Mikro öntöző telepek és tápoldatozó berendezések diagnosztikája, regenerációja ( klórozás, savazás )
Adótanácsadás, könyvelés, üzleti tervek és támogatási pénzügyi tervek készítése, vagy konzultálása
Mezőgazdasági szoftverfejlesztés és konzultáció ezzel összefüggő feladatok körében
Szaktantárgyi előadások, publikációk összeállítása, szakanyagok és szórólapok szerkesztése.
Szakmai továbbképzések szervezése
Szakmai értekezletek, kiállítások farm látogatások, szakember találkozók szervezése.
Szolgáltatásaink igénybevételéhez folyamatosan segéd-űrlapokat készítünk, amelyeket letölthetnek honlapunkról.
www.mikrotszk.hu
Támogatás igénybevételére jogosult
•
•
•
Mezőgazdasági termelő (minimum 2 EUME gazdaságméret)
Kertészeti termelő (minimum 1 EUME gazdaságméret)
Kötelező: kertészeti szakmai szervezet tagsági (TÉSZ) igazolás!
Erdészeti termelő (minimum 1 ha üzemméret)
Erdőgazdálkodó ügyfelek esetén a támogatás „de minimis” támogatásnak minősül.
•
Nem szükséges minimális gazdaságméret figyelembe vétele, ha az ügyfél
jogerős támogatási határozattal rendelkezik NVT vagy ÚMVP valamely
támogatási jogcímének keretében.
•
A támogatás nem vehető igénybe olyan ügyfél esetében, aki:
- Bejegyzett szaktanácsadó;
- TSzK;
- Erdőgazdálkodó és az üzemi területe nem éri el legalább az 1 ha-t;
- Kertészeti termelőként kérelmez, de nem tagja kertészeti szakmai szervezetnek
(TÉSZ-nek).
EUME kalkulátor
Támogatás mértéke
• A támogatás mértéke ügyfelenként a szaktanácsadási díj 80%-a.
• DE ! a támogatási összeg egy naptári évre vonatkozó szerződés
tekintetében maximálisan 700 eurónak megfelelő forintösszeg.
• Nem támogatható az olyan szolgáltatási szerződésen alapuló
támogatási kérelem, amely 40 000 forintot - erdőgazdálkodó ügyfél
esetében 20 000 forintot - el nem érő összegű támogatás
igénylésére irányul.
A szaktanácsadás végrehajtása az 52/2007.(VI.2) FVM rendelet és
az aktuális MVH közlemények alapján
8. A szaktanácsadó számláz a
TSZK fele (külső szaktanácsadó!).
Ügyfél és tanácsadó kapcsolat
létrehozása
7. Az ügyfél és a TSzK is köteles
szaktanácsadási szerződéseket a VKSZI
honlap szerződéskezelő felületén (2012ben: január 1-31, május 1-31, szeptember
8-október 8). Piszkozatként folyamatosan
lehet a szerződéseket menteni.
megőrzi az iratokat (5év).
6. Az MVH kifizetési határozatot hoz (60
nap), majd támogatásként fizeti a számla
80%-át (30 nap).
5. A TSzK postázza
KK csomagokat az
MVH- hoz (a nyitva álló időszakot követő
10 munkanap, összesítve)
4. A pénzügyi teljesítést követően (banki
igazolás) a TSzK elkészíti a kifizetési
kérelmet (2012-ben január1-március 3,
április 1-30, október 1-31).
1. A szaktanácsadó megköti a
2. A TSZK begyűjti a szerződéseket és
Amit tudunk-átadunk !
támogatási kérelmeket, a TK-et postázza
az MVH- hoz (a nyitva álló időszakot
követő 10 munkanap, TSzK által
összesítve).
Dr. Lelkes János: 30/ 903-37-38
Gombos Edit: 20/ 770-00-71
Bánfi Zsuzsanna: 20/ 824-90-34
www.mikrotszk.hu
A TSzK
számláz
3. A szaktanácsadó folyamatosan segíti
az ügyfelét, tevékenységéről
szaktanácsadási naplót vezet. Mindent
dokumentálni!
Az
MVH a TK-et adminisztratív úton teljes
körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni
szemle és ellenőrzés keretében is
vizsgálni.
MVH
támogatási
határozat
(90 nap)
MikroTSzK bejelentkezés
Fontosabb MikroTSzK adatok
III. TÁMOGATOTT KÉPZÉS
A támogatott képzésekről röviden:
• A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján egy ügyfél egy naptári
évben 4 képzésre nyújthat be támogatási-kifizetési kérelmet,
legfeljebb 275.000 Ft értékben.
• A tanfolyamokon bárki részt vehet, de a képzési díj csak a
regisztrált mezőgazdasági termelők esetében igényelhető vissza!
Rendelkezik őstermelői vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy családi
gazdaság tagja, vagy cég alkalmazottja, és feltétel MVH regisztrációs
szám megléte. Amennyiben cég küldi alkalmazottját képzésre, úgy a
cégnek kell rendelkeznie regisztrációs számmal, vagy családi
gazdaság esetén a családi gazdaság vezetőjének. A képzésen részt
vevő pedig mint meghatalmazott vesz részt a képzésen.
Erdőgazdálkodó ügyfelek esetén a támogatás „de minimis”
támogatásnak minősül.
• A tanfolyamok díja 100 %-ban visszaigényelhető. A képzési
program előfinanszírozással valósul meg. A képzés befejezését
követően az ügyfél kérésére Szaktanácsadó Irodánk segítséget nyújt
a képzési díj visszaigénylésében (2012-től március 1. - április 30. és
szeptember 1. - október 31. között).
1. célterület: Választható képzések
Célja, a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása
a gazdálkodók részére. A szakmai továbbképzések lehetnek :
a.) Szakképesítést nem adó tanfolyamok (an1-an21):
A tanfolyamok időtartama általában 22 óra, önellenőrző teszt kitöltésével és
megbeszélésével záródnak, vizsgázni nem kell a résztvevőknek.
(Pl: Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot
követelményei; Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése; Ökológiai gazdálkodás; Jó
Mezőgazdasági Gyakorlat; Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat érintő
terület), Víz Keretirányelv fő követelményei).
2012-től új választható képzések: Agrárvállalkozói ismeretek, Pályázatírási ismeretek és
Természetközeli gazdálkodás.
b.) Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti szakképesítést (bizonyítványt) adó:
A 161 szakképesítés keretében a mezőgazdaság és az erdészet szinte valamennyi
területére, sőt az ezekhez kapcsolódó termékfeldolgozásra vonatkozóan is lehet szakmai
végzettséget szerezni. Ezek a tanfolyamok szakmai vizsgával zárulnak, amelynek
teljesítése a támogatás igénybevételének feltétele.
c.) Hatósági képzések:
- mezőgazdasági vontatóvezetői képzés / „T” kategóriás jogosítvány
- 80 órás növényvédelmi (zöldkönyves) tanfolyam
2. célterület: Kötelező képzések
Annak a vállalkozónak, akinek az ÚMVP intézkedések keretében benyújtott
támogatási kérelme van, a pályázatát jóváhagyták, vagy részben jóváhagyó
támogatási határozattal rendelkezik, azoknak az FVM által előírt tanfolyamokat is
el kell végezniük.
A kötelező képzések és a hozzájuk tartozó jogcímek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben (Terményszárítók, kertészet
korszerűsítése)
Beruházások az állattenyésztésben (Állattartó telepek korszerűsítése)
Gazdanet (Tervezett jogcím)
Évelő ültetvények telepítése (Lágy szárú energiaültetvény, fás szárú energiaültetvény, gyümölcs)
A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása (Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó
támogatás)
Mezőgazdasági termékek értéknövelése (Mezőgazdasági termékek értéknövelése, Növényi alapú
nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek korszerűsítése)
A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása (Félig önellátó gazdaságok
támogatása)
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések)
Erdő-környezetvédelmi kifizetések (Erdő-környezetvédelmi kifizetések)
Natura 2000 kifizetések (Natura 2000)
Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítményfejlesztés (Öntözés, melioráció
fejlesztése a 34/2008 FVM rendelet szerinti 2.1 és 3.1 célterület)
IV. Az SzMSzI létrehozása
A Szarvasi Mezőgazdasági Szaktanácsadói Iroda (SzMSzI) a Szent
István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kara és a Mikroöntözési
Kutató Szolgáltató Kft. együttműködése keretében jött létre, 2010. június
1-jétől folyamatos ügyfélszolgálat keretében áll a gazdálkodók
rendelkezésére.
Az Iroda létrehozását támogatják az Oktatási, Szaktanácsadási és
Gazdaságfejlesztési (OSzGK) Klaszter alapítói: a Plantinform Bt., az
Eurofins Agrosciences Services Kft., a Móraagro Kft., a TÉSZ-ÉSZ
Nonprofit Kft., a Cickazugi Kertész Bt., a Flex-Loyal Kft. és Regős Antalné
vállalkozó.
SZMSZI
Szarvasi Mezőgazdasági Szaktanácsadó Iroda
BEJÁRAT
V. SzSzK cím elnyerése
2011.decemberében pályázott társaságunk a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „Szakmai
Szaktanácsadási Központ” cím elnyerésére, sikeresen. 27 pályázó közül összesen 14 - köztük egyetemek,
főiskolák, kutatóközpontok és nonprofit társaságok - kapták meg az elismerést a 2012-es esztendőre.
A Szakmai Szaktanácsadási Központok olyan országos hatáskörű, speciális szakterületen működő
szervezetek, melyek térítésmentesen biztosítanak információt a támogatott szaktanácsadási szolgáltatást
végző tanácsadóknak és az akkreditált szaktanácsadó szervezeteknek.
1) Budapesti Corvinus Egyetem
2) Eszterházy Károly Főiskola, Eger
3) Kaposvári Egyetem
4) Kecskeméti Főiskola
5) Mikroöntözési Kft.
6) Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
7) Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
8) Nyugat-magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár
9) Pannon Egyetem
10) Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony
11) Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Pécs
12) Szent István Egyetem
13) Újfehértói Kutató Állomás
14) DélKerTÉSZ
Társaságunk az ország egyetlen öntözéssel foglalkozó SzSzK- ja!
Az öntözésben a „Szarvasi Iskola” – ként hagyományos és máig elismert kutató és szaktanácsadó hely
megtisztelő tagjaként kívánunk másokkal együttműködésben megfelelni e címnek.
Elérhetőségeink:
Bármilyen kérdés esetén állunk az Önök rendelkezésére!
Telefon és e-mail:
Dr. Lelkes János ügyvezető: 30/ 903-37-38 ([email protected])
Gombos Edit irodavezető: 20/ 770-00-71 ([email protected])
Bánfi Zsuzsanna szaktanácsadó: 20/ 824-90-34 ([email protected])
Személyesen:
Szarvasi Mezőgazdasági Szaktanácsadói Iroda
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.(régi épület)
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől-csütörtökig 8-12 és 13-16 óráig
Pénteken 8-12 óráig
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents