Tapasztalatok a német munkaerő

Report
ÉVOSZ-IWTD
2014.06.30
Stuttgart
Tapasztalatok a németországi munkaerő-kölcsönzésben
dr. Kulcsár Gergely
Jogász, Adótanácsadó
[email protected]
GOBBS Adótanácsadó Kft., H-3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 15-19
GOBBS Steuerberatungsgesellschaft mbH, D-38100 Magnitorwall 12
Tel: 00 36 46 509 798
Web: www.gobbs.eu
Munkaerő-kölcsönzési engedély info
A munkaerő kölcsönzés Németországban engedély köteles tevékenység, magyar
engedély nem elegendő!
Engedély érvényessége:
• 3 évig: 1 éves határozott időre
• 3 év TÉNYLEGES tevékenységet követően: határozatlan időre
Magyar cégek esetén illetékes Munkaügyi Hivatal
Agentur für Arbeit Kiel
24131 Kiel
+49 431 709 1010
[email protected]
Átfutási idő: 2-4 hónap!!!
A munkaerő-kölcsönzés kizárólag kiadott engedély birtokában kezdhető meg,
folyamatban lévő esetén még szigorúan TILOS!
Munkaerő-kölcsönzési engedély igénylése
Milyen okiratok szükségesek a kérelemhez?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antrag/Kérelem
Banki igazolás (2.000 EUR/kölcsönzött fő, minimum 10.000,- EUR) Cégkivonat (német fordítással)
Társasági szerződés (német fordítással)
Magyar engedély (német fordítással)
Dolgozói mintaszerződés (Figyelem! Nem a magyar munkajog szerinti!)
Munkaerő-kölcsönzési szerződés (Equal Pay-re vonatkozó melléklettel!)
Ügyvezető/kirendeltség-vezető magyar erkölcsi bizonyítványa német
fordítással
Ügyvezető/kirendeltség-vezető német erkölcsi bizonyítványaFührungszeugnis
GZR3 – vezető tisztségviselők részére – közvetlenül küldi meg a Bundesamt
für Jusitz
GZR4 – cég részére – szintén közvetlen a kapcsolat a Bundesamt für Justiz és
az Agentur für Arbeit között
750 illeték befizetése
Engedély hosszabbítása
A engedély hosszabbítása szintén időigényes, hasonlóan az első kérelemhez 2-4
hónap, de ez a Betriebsprüfung (lásd később) idejével tovább tolódhat, így
legalább 3 hónappal megelőzően kezdjük meg az igénylést!
Ugyanazon okiratok szükségesek, mint az első kérelemhez. Ami változik:
• Antrag auf Verlängerung
• Banki igazolás (2.000 EUR/kölcsönzött fő, minimum 10.000,- EUR)
• Dolgozói mintaszerződés és Munkaerő-kölcsönzési szerződés – csak akkor
használjuk az újat, ha azt már engedélyezték!
• 750 vagy 2000 EUR illeték befizetése
A hosszabbítás elbírálása szükségszerűen vizsgálattal kapcsolódik össze!
Munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatos ellenőrzések
Zoll/Vámhatóság
Egyéb hatóságok, pl.
Finanzamt/Adóhivatal
Agentur für Arbeit
Helyszíni ellenőrzés, előre be
nem jelentett, ua, mint a
Werkvertragnál
Ua, mint a
Werkvertragos
konstrukció esetén
Irodai ellenőrzés,
bejelentett/Okirati
ellenőrzés bejelentett
Betriebsprüfung vor Ort – Helyszíni ellenőrzés
Mit kérhet a Zoll?
• A partner nem tartozik-e az építőiparhoz (ahova tilos a kölcsönzés)?
• Munkaerő kölcsönzési engedély fénymásolatban (azonnal ellenőrzik)
• Kölcsönzési szerződés a partnerrel, különös tekintettel a tarifaszerződésre,
illetve az egyenlő bánásmódra (equal pay) vonatkozó rész
• Munkaszerződés a dolgozókkal
• A1 igazolások
• Anmeldebestätigung, önkormányzati bejelentések
• Bérszámfejtési lapok
• Dolgozói bérek átutalási banki kivonatok
• + DOLGOZÓ MEGKÉRDEZÉSE TOLMÁCCSAL!!!
Betriebsprüfung nachträglich – Utólagos ellenőrzés
• Valóban az engedélyezett szerződésminta került alkalmazásra?
• Valóban az engedélyezett munkaszerződés került alkalmazásra?
• Anmeldung §18 Abs. 3 AentG és §17b AÜG szerint megtörtént-e, illetve
időben történt-e?
• AÜG szerinti statisztika leadásra került? (Zentraler Statistischer Meldedienst)
• Dolgozói bérszámfejtések
• Szabadságnapok száma megegyezik-e a munkaszerződéssel és a saját
munkavállalókéval?
• Szabadság idejére járó bér equal pay?
• Fizetett ünnepnap equal pay?
• Be van-e tartva az Arbeitszeitgesetz? (éjszakai pótlékok, vasárnapi
munka esetén járó plusz szabadnap, stb.)
• Munkaszerződés megegyezik-e a bérszámfejtéssel (pl. Fix bér vagy
órabér)
Köszönöm megtisztelő figyelmüket
dr. Kulcsár Gergely
Jogász, Adótanácsadó
[email protected]
GOBBS Adótanácsadó Kft., H-3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 15-19
GOBBS Steuerberatungsgesellschaft mbH, D-38100 Magnitorwall 12
Tel: 00 36 46 509 798
Web: www.gobbs.eu

similar documents