Spor o rukopisy Masaryk

Report
Spor o Rukopisy
Tereza Pechmanová, V8A
Rukopis královédvorský
Rukopis zelenohorský
Základní info
• literární díla
• 1817
• původ Rukopisů?
– padělky
– staročeské památky
– napodobeniny
• pravděpodobní padělatelé – Václav Hanka, Josef Linda
Spory o pravost
•
•
•
•
celonárodní rozruch
obrozenci nadšení
1886 – T. G. Masaryk
chemické rozbory
Zdroje
• http://cestina.janstraka.com/kralovedvorsky-azelenohorsky-rukopis/
• http://www.cojeco.cz/obrazek.php?cesta=http://ww
w.cojeco.cz/attach/photos/veci/Rukopisy_82868/stra
na-rz-1max.jpg
• http://www.zsvrane.cz/aktivity/absolventske_prace/
doc/Karel-Ullwer-Spor-o-rukopisy.pdf
• http://www.youtube.com/watch?v=MpopjGH4Jgg
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Spor_o_Rukopisy

similar documents