bijlage 3 - Alma rapport

Report
Algemeen Bureau LOKO| 2 december 2013
ALMA-LOKO
Enquête
Haroun Boujemaa & Niek Ritzen
ALMA-enquête
-3442 studenten, personeelsleden en gebruikers
enquête ingevoerd (2 enquêtes : gebruikers en niet
gebruikers)
Gebruikers Nederlandstalige versie
Gebruikers Nederlandstalige versie
2782
2782
Gebruikers
Engelstalige versie
163
Gebruikers Engelstalige
versie
163
Niet-gebruikers Nederlandstalige versie 454
Niet-gebruikers
Nederlandstalige
versie versie
454
Niet-gebruikers
Engelstalige
40
Niet-gebruikers Engelstalige versie
40
- 1312 enquêtes op papier ingevuld (77 er uit gehaald)
De respondenten
• 54,44% vrouw en 45,56% man
• 90,9% van de respondenten gaat het vaakst eten bij Alma 1, Alma 2, Alma 3 en
Alma Gasthuisberg.
• Van de studenten onder de respondenten is 84,08% kotstudent en 15,92%
pendelstudent.
• Ongeveer driekwart van de respondenten is tussen de 18 en de 22 jaar oud.
• Veruit de meeste respondenten eten een gerecht in de prijscategorie van 3,10
euro en 4,10 euro.
• Meer dan de helft van de respondenten eet meer dan eens per week in de
Alma.
• Ruim de helft van de respondenten eet in de middag in de Alma.
• 93,80% van de respondenten is in bezit van een studentenkaart.
Grafiek:faculteit
Grafiek:
De enquête bevatte 13 stellingen ondergebracht in twee
categorieën: maaltijden en faciliteiten. De respondenten werd
gevraagd om aan te geven in welke mate ze akkoord zijn met
deze stellingen. Om respondenten te ‘dwingen’ een keuze te
maken positief of negatief te reageren op een stelling is ervoor
gekozen niet de antwoordmogelijkheid ‘neutraal’ te geven in de
enquête. Respondenten konden wel ‘geen mening’ aanduiden.
Grafiek: stelling 1
Meer dan de helft van de respondenten vindt dat de
maaltijden betaalbaar zijn.
Grafiek: stelling 2
Meer dan de helft vindt dat de maaltijden van voldoende
kwaliteit zijn.
Grafiek: stelling 3
Bijna de helft van de respondenten zou hun maaltijd zelf willen
samenstellen.
Grafiek: stelling 4
Minder dan de helft van de respondenten eet graag
vegetarisch.
Grafiek: stelling 5
Een kwart van de respondenten verkiest een broodje boven
een warme maaltijd als reguliere aankoop.
Grafiek: stelling 6
Bijna driekwart van de respondenten vindt dat de maaltijden
in voldoende grote porties worden opgeschept.
Grafiek: stelling 7
89,02% van de respondenten vindt dat er voldoende Almarestaurants zijn.
Grafiek: stelling 8
Precies de helft van de respondenten vindt dat Alma goed
communiceert naar studenten.
Grafiek: stelling 9
Minder dan de helft van de respondenten voelt zichzelf
voldoende op de hoogte gebracht van de activiteiten van Alma.
Grafiek: stelling 10
Een ruime meerderheid vindt dat het bestek en de plateaus
degelijk zijn.
Grafiek: stelling 11
Ruim de helft vindt dat het sanitair proper genoeg is.
Grafiek: stelling 12
Ongeveer de helft vindt dat ze niet te lang in de rij staat.
Grafiek: stelling 13
Bijna 80% van de respondenten vindt het personeel vriendelijk
en professioneel.
Tevredenheid
Tevredenheid is een complex begrip.
Tevredenheid betekent voor de ene gebruiker
een korte wachtrij en voor de andere
betaalbaar eten.
Grafiek:
Een meerderheid van respondenten is tevreden (52,62%) of
zeer tevreden (5,24%) over het bezoek aan de Alma.
Tevredenheid
Tevredenheid onderverdeeld in type respondent:
-Mannen zijn net iets tevredener dan vrouwen.
-Pendelstudenten en kotstudenten hebben dezelfde mate van
tevredenheid.
-In Alma Gasthuisberg, Pauscollege, De Moete en De Valk is
men minder tevreden dan in de drie grote Alma’s.
-Van de drie type gebruikers zijn gebruikers met een
studentenkaart het positiefst. Gebruikers met een
personeelskaart zijn minder positief maar nog steeds positief,
gebruikers zonder een kaart zijn het minst positief.
-Gebruikers zijn even tevreden in de middag als in de avond.
Concurrenten ALMA
In de enquête konden gebruikers en niet-gebruikers aangeven
wat hun alternatieven zijn voor Alma. Respondenten mochten
meerdere opties aanvinken. Tot slot was er een mogelijkheid
om zelf aan te vullen onder ‘Andere’.
Concurrenten ALMA
• Voor 70,81% is zelf koken een alternatief.
• Voor 28,4% is het opwarmen van een maaltijd (kant en
klare maaltijd) een alternatief.
• 34,15% krijgt een maaltijd mee van de ouders en nuttigen
die maaltijd.
• 32,84% ziet snack (in brede zin) als een alternatief voor de
Alma.
Tabel concurrenten Alma:
Boterhammen:
89
Thuis:
77
Bakker/broodje/broodjesbar:
52
Restaurant:
51
Take-a-way:
26
Geen eten:
10
Maaltijd op kot met vrienden:
10
(Samen) bij/met vrienden:
8
Cafetaria:
7
Pasta:
2
Personeelsrestaurant UZ
2
Supermarkt:
1
‘s Middags/Avond
Verschil avond en middag
Overdag zijn er meer gebruikers van Alma dan in de avond. In de enquête is
gevraagd aan respondenten of ze het vaakst in de avond of de middag eten en
bij middag waarom niet in de avond. Respondenten konden meerdere opties
aanvinken.
Van de mensen die enkel ’s middags kwamen eten zei :
‘s Middags/Avond
• 78% dat ze ‘s avonds een warme maaltijd op kot eten.
• 70% dat ze ’s avonds niet meer op hun campus zijn.
• Meer dan 90% dat ze op een te laat tijdstip eten die na de
sluitingstijden van Alma liggen.
• De prijzen zijn voor 16.64 % een belemmering om 2 keer
per dag in Alma te eten.
Tabel ‘smiddags/avond
Thuis
55
Boterhammen
45
1 x warm is genoeg
39
Ongezond
28
Warm eten op de middag
13
Koud eten op kot
8
1 x alma is genoeg per dag
6
Niet-gebruikers
Aan de respondenten die de enquête voor nietgebruikers hebben ingevuld is gevraagd naar de
marginale betalingsbereidheid.
494 respondenten hebben dit beantwoord en
gemiddeld geven deze respondenten aan tussen de
2,5 en de 3 euro te willen betalen voor een Almamaaltijd.
Zij zeiden eveneens :
Niet-gebruikers
• Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat
de Alma te duur is.
• Een ruime meerderheid vindt het eten bij Alma niet
lekker.
• Een kwart verkiest eten met kotgenoten boven de
Alma.
Opmerkingen respondent
-1436 van 3442 respondenten gaven een
opmerking
-334 gaven aan dat alma te duur is
- 105 gaven aan dat de kwaliteit niet
overeenkomt met de prijs
Opmerkingen respondent
193 opmerkingen over groenten
-
102 willen meer groenten
44 groenten moet lekkerder en verser
22 vinden slamix ondermaats
25 groenten-gerelateerde
opmerkingen
- 46 wil het gezonder
Opmerkingen respondent
Een honderdtal opmerkingen over
vegetarische maaltijden:
- 52 respondenten pleiten voor
goedkoper vegetarisch eten
- 44 voor uitbreiding vegetarisch
aanbod
Opmerkingen respondent
Meer dan 100 Gebruikersvriendelijkheid
ALMA
- Graag betalen met bankkaart,
consistentie menu op website vs.
werkelijkheid
- Alma-afwezigheid op Facebook
…
Reactie WV
Nee er is geen verschil tussen middag en
avond en wachtrij.
Reactie WV (2)
Ook kopen 3,10 en 4,10 euro
respondenten niet eerder broodjes.
LOKO-ALMA
Bedankt voor jullie aandacht

similar documents