Voordelen - Waternet Innovatie

Report
Multifunctionele kering
Science Park Amsterdam
Ricardo Estevez
24-04-2012, Amsterdam
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
Totstandkoming
 Casestudie
•
•
•
•
•
•
Terpendijk Tiel
Trapdijk Rotterdam
Klimaatdijk Kampen
Multikering Katwijk
Dakpark Rotterdam
ZuidasDok Amsterdam
 Gebiedsanalyse
 Programma van eisen
 Variantenstudie
•
•
•
•
Terpendijk
Trapdijk
Diepwand
Datacenter
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
Terpendijk
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
Terpendijk
Voordelen
 Makkelijk te beheren en onderhouden
 Relatief eenvoudig te realiseren variant
 Makkelijk op te hogen in de toekomst, extra breedte kan gaan fungeren als
binnenberm.
 Een verbinding voor auto’s met het Flevopark is makkelijk te realiseren in de
toekomst.
 Wanneer de behoefte aan woningen minder is dan het aantal geplande woningen
kan ervoor gekozen worden om een deel van de kering een andere functie te
geven. De kering is dus flexibel wat betreft de invulling van de functies.
Nadelen
 Eerste 300m van de waterkering vanaf de Molukkenstraat kan niet verbreedt
worden.
 De grote hoeveelheid benodigde klei zorgt voor veel transportbewegingen
 Indien er daadwerkelijk tuinen bij de huizen gerealiseerd worden dienen er
duidelijke geboden en verboden voor de bewoners opgesteld te worden om de
waterveiligheid te kunnen garanderen.
 De waterkering maakt geen deel meer uit van de ecologische hoofdstructuur
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
Trapdijk
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
Trapdijk
Voordelen
 Ruimte van de waterkering wordt maximaal benut omdat er geen taluds aanwezig
zijn.
 Door middel van het park op de onderste trede wordt de ecologische
hoofdstructuur in stand gehouden.
 De treden zijn ook geschikt voor andere functies, hierdoor is de trapdijk net als de
terpendijk flexibel qua functies.
Nadelen
 Eerste 300m van de waterkering vanaf de Molukkenstraat kan niet verbreedt
worden.
 Lastig op te hogen in de toekomst omdat de breedte van de kruin al vastgesteld is
en wordt begrenst door de bebouwing op de tweede trede..
 Wanneer de damwandschermen vervangen moeten worden gaan alle functies op
de dijk verloren.
 Alle kabels en leidingen die in het huidige tracé liggen dienen omgelegd te
worden.
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
Diepwand
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
Diepwand
Voordelen
 Volledige traject wordt eenduidig versterkt
 Weinig tot geen zetting vanwege de plaatsing van de diepwand in diepe
zandlagen.
 Combinatie van veel functies mogelijk, flexibel op dit gebied.
 Ecologische hoofdstructuur wordt niet aangetast
Nadelen
 Erg dure oplossing.
 Lastig op te hogen in de toekomst (eenmalig mogelijk m.b.v. schotbalken).
 Maatschappelijk belang van zo’n dure oplossing is moeilijk aan te tonen.
 Kruisingen van Kabels en Leidingen (K&L) met diepwand zijn niet mogelijk.
 Erg lastig om de diepwand te vervangen, zonder achterliggende functies te
moeten opofferen als de levensduur van de diepwand verstreken is
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
Datacenter
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
Datacenter
Voordelen
 Inefficiënt ruimtegebruik van de kavels binnen het Science Park wordt
tegengegaan.
 Bespaard energie door waterkoeling van de servers.
 Ecologische hoofdstructuur wordt grotendeels gehandhaafd.
 De glasvezelkabels die in de dijk gesitueerd zijn kunnen na de aanleg van de
datacenters teruggeplaatst worden aangezien de datacenters zelf ook gebruik
maken van deze voorzieningen.
Nadelen
 Relatief lastig te inspecteren
 Eerste 300m van de waterkering vanaf de Molukkenstraat kan niet verbreedt
worden.
 De bebouwing is niet flexibel ingericht, wanneer een andere functie in de
gebouwen gewenst is dienen de gebouwen hier eerst geschikt voor gemaakt te
worden.
 Er zijn aanvullende maatregelen nodig om uitspoeling bij de overgangen van
constructie naar grondlichaam te voorkomen.
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
Afwegingskader
Multicriteria analyse
 Flexibiliteit qua functies
 Verwachte kosten
 Beheerbaarheid
 Mogelijkheid tot versterken
 Faalmechanismen
Flexibiliteit qua functies
Kosten
Beheerbaarheid
Mogelijkheid tot versterken
Faalmechanismen
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam
Terpendijk
++
+
++
++
0
Trapdijk
++
0
0
+
Diepwand
+
-0
++
Datacenter
0
0
+
-
Vragen of opmerkingen?
Het advies- en ingenieursbureau van Amsterdam

similar documents