CRD en GENE - Worldschool

Report
Global Consultancy, Research & Design
Werk aan de wereld:
Worldschool opdrachten
vanuit ontwikkelingsgebieden
Onderzoeksprogramma’s voor
profielwerkstukken HAVO en VWO
Echte opdrachten, uitdagende wereldwijde vraagstukken
Je werkt voor een
kleinschalige stichting
die belangwekkend werk
uitvoert in een
ontwikkelingsland of
ontwikkelingsgebied in
Afrika, Azië of ZuidAmerika.
De opdrachten zijn echt:
men vraagt je iets te
onderzoeken of te
ontwerpen dat nodig is
bij de uitvoering van het
werk.
Voor wie werk je? (Elk jaar nieuwe opdrachten.)
Het reinigen van water met
meelpasta gebruikt voor batik.
Stichting Penduka, Namibië.
Het opzetten van een medische hulppost in Mali. Stichting
Faranfare.
Stichting Steun Sahel:
dammen en bronnen in
de Sahel
Voor deze stichtingen bijvoorbeeld of voor een van de meer dan veertig andere….
Alle profielen!!!
De opdrachten van de ontwikkelingsorganisaties betreffen alle profielen. Veel leerlingen kiezen
een opdracht ook om straks beter een vervolgstudie te kunnen kiezen.
Het ontwikkelen van
goedkoop spel- en
leermateriaal voor een
school in Tanzania
Op de foto: een landkaart
uitgelegd met stenen
Kennisoverdracht over
kleinschalige landbouw in
Kenia: hoe doe je dat?
Wat zijn eenvoudige
methoden van
conservering van vlees en
vis, en kun je aantonen
dat die werken?
Alle profielen!!!
Nog meer voorbeelden van opdrachten:
Towards health insurance for poor people
Can E- health records boost care in Uganda?
Recycling plastic
Female Genital Mutilation in Africa
Mobile phones and improving development
Scale up the HIV prevention in Uganda
GENE – Global Educational Network for Entrepreneurs
Er is een apart onderzoeksprogramma dat gaat over het bevorderen van ondernemerschap in
ontwikkelingsgebieden. Dan gaat het om opdrachten van stichtingen over onderwerpen als
deze:
Microkrediet
Kleinschalige zorgverzekering
Marktonderzoek
Het opzetten van een klein bedrijf
Fait trade
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
HULP ONDERWEG – 1: studiedag
Om je bij het werk te ondersteunen, bezoek je een
van de Worldschool studiedagen.
Er is een studiedag bij Wageningen University en bij
de TU Delft. De keuze hangt af van je opdracht.
Incidenteel worden specifieke studiedagen voor
bepaalde opdrachten gehouden.
Tijdens een studiedag werk je met universitaire
studenten aan je onderzoek. Bijvoorbeeld om een
goede onderzoeksvraag te maken of het plan van
aanpak. Vaak is er ook een inhoudelijk college.
HULP ONDERWEG – 2: de ‘dating service’
In het besloten deel van www.worldschool.nl vind je
namen en emailadressen van studenten uit
ontwikkelingslanden die in Nederland een
universitaire master doen.
Zoek een student uit het land waar je onderzoek
doet en zet een email correspondentie op.
Of: nodig een student uit op school. Dat zijn
boeiende ontmoetingen.
De ‘dating service’ bevat ook namen en adressen van
andere deskundigen, zoals managers die in
ontwikkelingsgebieden werken.
HULP ONDERWEG – 3: digitaal kenniscentrum
In het openbare en in het
besloten deel van
www.worldschool.nl vind je
allerlei teksten om je bij je werk
te ondersteunen.
Zie deze link naar
www.worldschool.nl voor een
overzicht.
De afsluiting: het Worldschool Event
Je presenteert je werk op het jaarlijkse leerlingcongres van
Worldschool.
De meeste opdrachtgevers zijn daar aanwezig. En tal van gasten,
zoals studenten uit ontwikkelingslanden en managers met ervaring
in ontwikkelingslanden.
De voertaal is Engels.
Worldschool certificaat
Na het presenteren en opleveren van
je onderzoek ontvang je het
Worldschool Certificate
Het certificaat wordt steeds vaker
door leerlingen gebruikt bij intakes
van vervolgstudies.
Anno nu is het verstandig een c.v. op
te bouwen!
Werk aan de wereld
Tot zover deze introductie
Links:
video interviews met leerlingen
www.worldschool.nl
- Opdrachten zijn online
beschikbaar via contactpersonen op
jouw school

similar documents