Stop 4-7

Report
STOP 4-7
Omgaan met
moeilijk gedrag
Stopteam Limburg
Inhoud
Voorstelling Stop programma
Omgaan met moeilijk gedrag:
• Aanmoedigen van gewenst gedrag
• Verminderen van storend gedrag
• Bevorderen van sociale vaardigheden
STOP4-7 programma
Kindtraining
Oudertraining
STOP
Leerkrachtentraining
Ecologische benadering!
Doelgroep en
indicatiestelling
• Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar met externaliserende
gedragsproblemen (CBCL of TRF moet klinisch scoren)
• Ouders zijn bereid tot deelname aan het
trainingsprogramma
• School is bij voorkeur bereid tot deelname aan het
trainingsprogramma
Stop 4-7
3 teams in Limburg
° Hasselt: dinsdag
° Genk: donderdag
° Kortessem: maandag
Opvoedingspyramide
ABC-schema
A
situatie vooraf
Duidelijke,
voorspelbare
omgeving
Prikkelarmer of
prikkelrijker
B
gedrag
C
gevolg
Gewenst gedrag
Bekrachtigen
Aandachtvragend
ongewenst gedrag
Zelfcontroleverlies
Negeren
Time-out
Regelovertredend
ongewenst gedrag
Straffen
Gewenst gedrag
• Aanmoedigen
• Soorten beloningen
• Beloningssysteem
Belangrijk bij
aanmoedigen
 Maak contact (kijk of raak kind even aan, buig door je
knieën).
 Wees specifiek en concreet (zeg wat het goed heeft gedaan,
niet alleen ‘flink’)
 Geef de aanmoediging direct en vaak (beter veel kleine
aanmoedigingen dan één keer een groot compliment).
 Glimlach, laat zien dat je tevreden bent.
 Wees consequent (geef telkens opnieuw compliment )
 Vermijd de combinatie compliment/kritiek
Belangrijk bij
aanmoedigen
 Geef ook een compliment voor een heel klein beetje
gewenst gedrag, wacht niet op het perfecte gedrag.
 Moedig de stille en teruggetrokken kinderen extra aan
 Vraag naar hoe het kind er in geslaagd is om het leuke
gedrag te vertonen: “Hoe is het jou gelukt om rustig te
blijven toen je bij het voetballen aan het verliezen was?”
Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen groeit door :
 het krijgen van positieve opmerkingen
 Succeservaringen
Hierdoor kunnen kinderen moeilijke en
nieuwe uitdagingen aan.
Waarom belonen?
 Hulpmiddel om gedrag in te oefenen, aan te
leren en te versterken (om te vormen tot een
gewoonte).
 Volhouden: minimum 3 weken, verschillende
keren per dag inoefenen.
 Tijdens die 3 weken ALTIJD belonen als het kind
doet wat vooropgesteld werd.
 DAARNA pas afbouwen en af en toe belonen.
Soorten beloningen
1. Sociale beloning: compliment, knuffel, opgestoken
duim
2. Materiële beloning: snoepje, klein cadeautje, sticker
3. Actiebeloning: samen iets leuk doen:
spelletje, extra verhaaltje, uitstapje
Een beloningssysteem
1.
Kies gedrag dat je meer wilt zien voorkomen
en dat haalbaar is.
2.
Splits het gewenste gedrag op in kleine
stapjes.
3.
Bepaal wat het kind minimaal moet doen
om zijn beloning te krijgen (= de prestatie).
4.
Kies een beloning.
Een beloningssysteem
5. Bepaal een moment waarop het beloningssysteem
ingevuld wordt en de beloning gegeven wordt (liefst
onmiddellijk na gewenst gedrag).
6.
Leg het beloningssysteem aan het kind uit.
7.
Leg de lat lager als het kind de prestatie niet kan halen.
8.
Als het kind de beloning steeds haalt, leg dan de lat wat
hoger of kies een ander in te oefenen gedrag.
Storend gedrag
verminderen
• Duidelijke context:
structuur, regels, gedragsinstructie
grenzen
• Aandachtvragend gedrag:
negeren, afleiden, time out
• Regelovertredend gedrag:
straffen
Structuur en regels
 Tijd: vaste momenten en overgangsrituelen
 Plaats:vaste plaats om om te kleden, kort bij lk….
 Afspraken:eventueel met tekeningen of picto’s
 Voorspelbaarheid
 Persoon
Grenzen stellen
 Laat duidelijk zien en horen dat je het gedrag
afkeurt
 Wees consequent ( telkens opnieuw)
 Benoem het gewenste gedrag en moedig het
aan
Gedragsinstructie
 Geef niet teveel opdrachten in één keer.
 Hou het kort, wees duidelijk en concreet.
 Gebruik startopdrachten ipv stopopdrachten.
 Gebruik opdrachten in plaats van vragen.
 Wees vriendelijk maar kordaat.
 Gebruik eventueel een tijdslimiet.
Aandachtvragend
gedrag
• Negeren: niet ingaan op aandacht vragen
• Afleiden
• Time out: wegnemen van prikkels zodat kind
tot rust komt
Verhouding van aandacht
naar gedrag
25% aandacht
75% aandacht
Time – out
 Kies een gepaste plek en leg “Time Out” uit.
 Benoem het gedrag waarom het kind in Time Out
moet.
 Blijf kalm of neutraal
 Geef het niet veel aandacht tijdens Time Out.
 Kind beslist zelf wanneer het terug komt.
 Eis geen excuses als kind uit Time Out komt.
Regelovertredend
gedrag
Straffen:
• Logische consequentie
• Privilegeverlies
Straf: nadelen
zinvol straffen
Alternatief:gewenst gedrag benoemen
Nadelen van straffen
 Straf doet gedrag wel stoppen, maar geeft niet
automatisch gewenst gedrag.
 Vel straffen geeft een onaangename sfeer en
eventueel angst voor de straffer.
 Straf werkt enkel als de straffer in de buurt is.
 Straf werkt negatief voor het zelfbeeld.
Zinvol straffen





Tijdig optreden.
Onmiddellijk na de overtreding.
Consequent, maar mild straffen.
Zelf rustig blijven.
Bij voorkeur:
- privilegeverlies
- logische consequenties
Sociale vaardigheden
kindtraining





Rolnemingsvaardigheden
Zelfcontrolevaardigheden
Probleemoplossingsvaardigheden
Luisteren
Samenspelen
Bevorderen van sociale
vaardigheden
• Modelling
rolneming en probleemoplossing
• Coaching
rolneming en probleemoplossing
• Positieve bekrachtiging
Bedankt voor
uw aandacht

similar documents