schoolslag - verbeteren fouten

Report
Ieper 7-12-2013
Foutenlast en remediëring
Carine Verbauwen
Hoe moet
het niet!
Deze
bijscholing
gaat
voornamelijk
over hoe het
niet moet en
welke
oefeningen we
kunnen geven
om die fouten
te verbeteren.
Een veel voorkomende fout: steekvoet.
 Beste remediëring: op het droge en in het water voet
draaien.
 Hulpmiddel: met 1 been tenen tegen de kant laten
afduwen.
 Hulpmiddel: kousen.
Wat is theoretisch juist?
 Knieën binnen heupbreedte, ALTIJD naar beneden
gericht.
 Voeten NAAR het lichaam brengen in één vlak met het
bovenlichaam. De heupen zakken.
 Na flexie van de voeten (timing armen/benen) gaat
het bovenlichaam naar voor en daardoor krijgen we
een hoek tussen lichaam en benen. Dit is de juiste
positie om te gaan stuwen.
Mogelijke fouten:
• Knieën gaan te wijd open;
• Knieën draaien naar buiten;
• Men trekt de knieën op tijdens
de eerste beweging.
• Plank boven de
knieën
Positie nemen tegen de
muur
• Op het droge knieën laten vallen
door gewicht aan de voeten te
hangen.
Mogelijke hulpmiddelen: SPIEGELS!
Rest: heel veel zelfcorrectie door te kijken naar je beweging.
Hangend in het water
Kijken naar je knieën op je buik
Meest voorkomende fouten:
 De elleboog naar achter trekken;
 Armen té wijd open doen of te ver naar achter trekken;
 Vertragen of stoppen met de beweging tijdens het
ademen.
Hoe moet het wel?
Stap 1: glijfase
Stap 2: openen tot Y
Stap 3: hoek maken met de
ellebogen, vingertopppen
naar de bodem
Stap 4: squeeze en shoot (breng
samen en strek heel snel naar voor.
OPLOSSINGEN:
1. PROBLEEM: Elleboog naar achter trekken.
Statisch in het water analytisch werken, van glijpositie naar Y, naar
ellebogen thv het hoofd, vingertoppen naar beneden en handen naar
elkaar brengen;
Op het droge: vingertoppen tegen de muur.
Twee pull buoys of blokjes in de handen en in 1 beweging blokjes en
handen tegen elkaar plaatsen.
2. PROBLEEM: ARMEN TE WIJD OPEN DOEN of TE VER NAAR
ACHTER TREKKEN.
OPLOSSING: beperkingen inbouwen (noodle of zwembaan);
zelfcorrectie
Eerst met hoofd boven water
(zelfcorrectie), daarna met hoofd
in het water
PROBLEEM: BEWEGING
STOPPEN TIJDENS HET
ADEMEN
STAP 4 bestaat uit 2 bewegingen die
onmiddellijk na elkaar dienen
uitgevoerd te worden: SQUEEZE
(breng armen samen) en SHOOT
(strek je armen zo snel mogelijk)
Oplossing: schakel eerst de ademhaling terug uit – dus hoofd in het
water.
Andere oplossing: armen schoolslag benen crawl met (of
zonder) zwemvliezen.
NEEM OOK DE OORZAAK VAN DE PAUZE WEG:
• Trekken ze te ver met de armen naar achter?
• Brengen ze de handen te dicht bij het lichaam bij de
ademhaling?
• Versnellen ze wel genoeg bij het naar voor brengen van de
handen?
De drie belangrijkste fouten zijn:
 Te vroeg ademen;
 Het hoofd niet op tijd naar beneden brengen voor de
stuwbeweging van de benen;
 Een knikbeweging maken met het hoofd (en nek)
TE VROEG ADEMEN….
Velen ademen tijdens het openen van de armen (het
schoolzwemmen van de jaren 60…).
De ademhaling wordt geleid door de opwaartse beweging van het
lichaam door het samenbrengen van de armen.
Oefenen met plankjes,
pb, blokjes om lichaam
naar boven te brengen.
Het op- en neer brengen van het hoofd kan je verhelpen door :
• Hoofd vast te houden tijdens ademhaling (laat naar beneden
kijken);
• Een tennisbal onder de kin te plaatsen.
• Naar het water laten kijken net voor de handen.
Hoofd knikt naar achter en
volgt hier de beweging van het
lichaam niet.
Het hoofd maakt geen enkele beweging, enkel het
lichaam beweegt. Hoofd dient - boven water, licht
geknikt – met de ogen op het water gericht te blijven.
Bij het naar voor gaan van het lichaam bevindt het
hoofd zich in glijpositie tussen de 2 armen.
Schakel ademhaling uit en probeer 2 cyclussen
zonder, 1 cyclus met ademen. Laat het hoofd
tussen de armen brengen, aangezicht naar
beneden.

similar documents