PowerPoint-presentatie Howest ontmoet ouders

Report
Howest ontmoet ouders
Oktober 2012
Welkom
door Isabel Uitdebroeck,
departementshoofd Howest Brugge
Hoger onderwijs: de toekomst
Studentenvoorzieningen (Stuvo)
Studiebegeleiding
Talent Coach
Internationalisering
Hoger onderwijs: de
toekomst!
door Frederik D’hulster,
Directeur onderwijs en internationalisering
Howest
BaMa-structuur
Doctor (PhD)
Academische
master
Arbeidsmarkt
45/
90
SP
Schakelprogramma
Professionele
bachelor
60/
120
SP
Academische
bachelor
Secundair onderwijs
180
SP
Enkele HO begrippen
Learning outcomes = leerresultaten
Leerresultaten bepalen wat een lerende verwacht
wordt te doen bij het afronden van een leertraject
en de wijze waarop het geleerde kan worden
getoond (opleidingsdoelstellingen)
Enkele HO begrippen
ECTS: European Credit Transfer and Accumulation
System
- Europees erkend systeem om kwalificaties te
(h)erkennen
- gebaseerd op werkbelasting van studenten om
leerresultaten te bereiken (studiepunten)
- 1 ECTS = 25 – 30 uren studietijd
- 60 ECTS = 1 jaar ; 30 ECTS = 1 semester
Enkele HO begrippen
Modulair en flexibel hoger onderwijs
- modulaire aanpak met opleidingsonderdelen
- competentiegericht (integratie kennis/gedrag)
- slagen levert ‘creditbewijs’
- diverse trajecten (model- vs individueel,
@home)
Hoger onderwijs in concreto
AD - HOWEST - Dept
participatie
OC
OPLEIDING
studiegids
opleidingsprogramma
studiefiches
studiebegeleiding
kwaliteitszorg
Internationalisering
onderzoek & dienstv
opleidingscommissie
academische
kalender
studiecontract
OER
opleiding
BAMA
hart=kern
STUDENTEN
leren/leerkrediet
leertrajecten
opdrachten | project
zelfstudie
evaluatie
stage
bachelorproef
alumni
10
Praktische aspecten van hoger onderwijs
Werkvormen
Case studies
Stage
Projecten
Bedrijfsbezoeken
Hoorcolleges
Business games
Oefeningen
Studiereizen
Competentiegericht evalueren
Competentiebeheersing
De student beheerst de competentie(s) in een uitzonderlijk
hoge mate
De student beheerst de competentie(s) dermate dat hij/zij zich
onderscheidt
De student beheerst ruim en vlot de competentie(s)
De student heeft de competentie(s) verworven in een mate
die hem/haar in staat stelt voldoende te functioneren en/of
verder te studeren
De student heeft de competenties nog niet in een voldoende
mate verworven om te functioneren en/of verder te studeren
De student heeft de competenties helemaal niet in voldoende
mate verworven
Examencijfer
16 +
14 – 15
12 – 13
10 – 11
7–9
0–6
Rapport
Leerkrediet
Start = 140
SP
Inschrijving =
-60 SP
Geslaagd =
+120 SP
Infosessie
OER 08-09
15
Check:
www.studentenportaal.be
De perfecte student
Leerkrediet Opgenomen SP Verworven SP
begin jaar
Leerkrediet einde
jaar
2012 – 2013
140
60
60
140 – 60 + (60 x 2) =
200
2013 - 2014
200
60
60
200 – 60 + 60 = 200
2014 – 2015
200
60
60
200 – 60 + 60 = 200
Een slechte start
Leerkrediet Opgenomen Verworven SP
begin jaar
SP
Leerkrediet einde jaar
2012 – 2013
140
60
15
140 – 60 + (15 x 2) = 110
2013 - 2014
110
60
50
110 – 60 + (45x2) +5
= 145
2014 – 2015
145
60
56 (+4
gedelibereerd)
145 – 60 + 56
= 141
2015 – 2016
141
55
55
141 – 55 + 55
= 141
Studievoortgang en leerkrediet
Bij onvoldoende leerkrediet
• bijkomend inschrijvingsgeld kan gevraagd worden
• inschrijving van student kan geweigerd worden
• Tip: verkeerde studiekeuze…?
Tijdig aan de alarmbel trekken!
Bindende studievoorwaarden
• Minder dan de helft van de studiepunten behaald
• Trissen voor een opleidingsonderdeel
• Gevarenzone!!
Stuvo = studentenvoorzieningen Howest
Stuvo Howest - alle niet-studiegebonden thema’s
Met name: studiefinanciering, mobiliteit,
huisvesting, psychosociale ondersteuning,
laptopdienst, sport, cultuur, enz.
Studiefinanciering
Alle vragen over:
Studietoelage
Ondersteuning studiekosten
Laptops
Studentenstatuut, kinderbijslag,
studentenjobs, …
Psychosociale ondersteuning
Eerstelijnshulp bij alle vragen
Financiële steun bij therapie of logopedie
Cursussen en trainingen
(www.psywest.be)
Mobiliteit
Huren studentenfiets
50% korting op Buzzy Pazz (ook in
combinatie met trein)
Huisvesting
www.kotwest.be
Bemiddelen bij conflicten met kotbaas
Sport en cultuur
Ondersteuning studentenorganisaties en
studentenactiviteiten
Zorgen voor leven in de brouwerij!
Varia
Brugge Studentenstad
Inktpoint
Gratis fruit
Contact
Campus Rijselstraat:
Stuvo loket:
Di: 9u-11u
Do: 12u30- 14u30
Vr: 9u-11u
0473/64 24 92
[email protected]
Chat
Contact
Campus Sint-Jorisstraat:
Stuvo loket:
Ma: 15u – 17u
Di: 12u30 – 14u30
Woe: 9u – 11u
0474/85 96 93
[email protected]
Chat
OER
• Alle voorgaande info uitgeschreven in het
Onderwijs- en examenreglement:
www.howest.be/oer
Studiebegeleiding
Walter Vanparys
Thema’s
Wat wordt van een student verwacht opdat hij/zij zou
slagen?
Welke rol kunnen de ouders hierbij spelen?
Hoe wordt de student in Howest begeleid?
Algemene regel
Wie met een GOEDE VOOROPLEIDING
en GEMOTIVEERD 38 à 40 uur /week
op een GOEDE MANIER voor school werkt,
heeft zeer grote kans op slagen.
Oorzaken van niet slagen
Onvoldoende gestudeerd
Verkeerde studiemethode
Onvoldoende planning
Tekort aan voorkennis niet bijgewerkt
Persoonlijke en familiale problemen
Onvoldoende studeren
Geen 38u/week gemiddeld (24 les / 14 studie)
Week telt 168u dus nog 50 u ruimte voor
sport, hobby, sociale contacten, …
Soms veel bijkomende activiteiten (job, ...)
Meestal nog te weinig zelfdiscipline
Verkeerde studiemethode
Teveel van buiten leren, zonder inzicht
Te oppervlakkig leren
Te weinig concentratie
Te weinig aandacht of afwezig in lessen
Onvoldoende planning
Te laat beginnen
Nooit een planning opmaken
Veel tijd in taken, maar niet studeren
Uitstellen van moeilijke leerstofonderdelen
Rol ouders
Ondersteunen en stimuleren
Teveel controle werkt negatief
Eigen studiemethode niet opdringen
Delicaat: wettelijk volwassen, maar wel gesponsord
Rol ouders
Niet overbezorgd zijn
Niet teveel helpen
Niet teveel medelijden
Interesse tonen
Studiebegeleiding in Howest
Monitoraat
Mentoraat
Studiecoach
Monitoraat
Elke lector is monitor
Problemen i.v.m. inhoud
Examenbank: voorbeeldvragen
Feedback en remediëring na examens
Mentoraat
Per 20 studenten 1 mentor
Begeleidt de student tijdens hele academiejaar:
- introductiegesprek
- evaluatiegesprekken
(na examens)
- functioneringsgesprek
(voor blokperiode)
Ook steeds te raadplegen bij niet-vakinhoudelijke
problemen
Studiecoach
Vragen i.v.m.
Studiemethode
Studieplanning
Faalangst
Concentratie
Demotivatie
Zelfwaardering
Aanpassing
...
Op afspraak
Individueel of in groep
Wie, Waar, Wanneer?
Walter Vanparys
Op afspraak
Lokaal bij de STIP
Mail: [email protected]
GSM : 0498-773860
Talent Coach
Dascha Debruyne
Wat doet de Talent coach
Begeleiding van studenten die persoonlijke
omstandigheden moeten combineren met het
behalen van competenties
Opstarten van een procedure om faciliteiten aan te
vragen en verzorgen van communicatie naar de
opleiding en lectoren
Voor wie is de Talent coach
Studenten met een functiebeperkingen,
topsportstatuut, cultuurstatuut, mandaat in
bestuursorgaan of politiek mandaat
Studenten in specifieke sociale en individuele
omstandigheden
vb: werkstudent, gezin of zwangerschap,
andere culturele achtergrond, …
Taken van de Talent coach
Werkt faciliteiten uit op vlak van onderwijs,
examens en stage
• on-line registratie door student via Howest-site
• attest, bewijsstukken
• persoonlijk gesprek
Taken van de Talent coach?
Overleg met lectoren, studiebegeleiders, externe
begeleiders …
Doorverwijzing naar studiecoach, Stuvo Howest,
trajectbegeleider,…
Wie? Waar? Wanneer?
Dascha Debruyne
Lokaal bij de STIP
Op afspraak
GSM 0475/793168
[email protected]
INTERNATIONALISERING
Sigrid Bosteels
Waarom internationaliseren?
Open en kritische blik op wereld
Samenwerken en communiceren
in multiculturele context
Ontwikkelt persoonlijkheid
Meer kansen op de arbeidsmarkt
Diversiteit begrijpen en
toepassen
Mogelijkheden?
Lange tijd of een kortere periode…
Ver weg of dichter bij huis…
Studeren of stage lopen …
DE INTERNATIONALE MOGELIJKHEDEN
ZIJN LEGIO !
Waarheen?
[email protected]
Via opleidingsprogramma
Internationale studiereizen
Inkomende lectoren
Buddy van inkomende
studenten
Kortlopende mobiliteit
Voorbeelden
Intensieve programma’s in partnerinstellingen
Internationale (business) weeks
Summer school (bv. Mexico)
China from within
...
Begeleiding verzekerd!
Vaak mét erkenning van ECTS
Langlopende mobiliteit
Studie en/of stage
Ten vroegste in sem 4, vaak pas in het laatste jaar
Mogelijkheden
Binnen Europa
Studie enkel bij partnerinstelling opleiding
Ontwikkelingssamenwerking
Free Mover
Altijd mét erkenning van ECTS
Voorwaarden
Voldoende ECTS verworven, motivatie,
studieresultaten, talenkennis, meerwaarde
Duur
Erasmus: min. 3 mnd ononderbroken
VLIR-UOS: min. 1 maand
Free Mover: vrije keuze
Beurzen
Geen zekerheid
Niet alles dekkend
Indicatieve bedragen
Erasmus: 310 à 370 EUR/mnd
VLIR-UOS: 1000 EUR forfaitair
Free Mover: geen beurs
Meerwaarden
Een + op CV
Talenbad
Interculturele ervaring
Friends for life
Culturele verrijking
Zelfredzaamheid
Diplomasupplement
Meer informatie
Leho-site: “International Office”
Coördinator internationalisering opleiding
[email protected]
 Go International info-avond op 19 november

similar documents