Migratie naar SEPA: nog slechts 492 kalenderdagen te gaan

Report
Pensioenfondsen en SEPA
Welke support geven de banken?
Frans van Beers
Manager SEPA Bureau
Amsterdam
23 januari 2013
SEPA veranderingen op hoofdlijnen
Nederlandse betalingsverkeer wordt Europees betalingsverkeer:
• IBAN = standaard rekeningnummer
• Europese productstandaarden voor overboeken en incasso’s;
Nederlandse betaalproducten zoals Acceptgiro aangepast
• ISO 20022 / XML = technische standaard voor bulkopdrachten (en reporting)
• Directe / multibank aanlevering en reporting via Equens en bank wijzigt
Basis infrastructuur voor giraal betalingsverkeer verandert sterk!
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 2
Directe aanlevering bij Equens
• Betalingsverkeer wordt processor onafhankelijk; Equens niet (meer) voor alle
NL-banken automatisch processor  effect op de collectieve services
• Aanlevering en terugmelding van transacties bij Equens gaat in SEPA
structureel wijzigen; bank biedt de kanalen en opties aan
• Multibank Equens (voor deelnemende banken) ook mogelijk in SEPA:
o vanaf 1-4-2013 mogelijk voor SCT
o vanaf 1-6-2013 mogelijk voor SDD
Maak afspraken met de huisbankier
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 3
Reporting (afschriften)
•
MT940 (GMU) is aangepast aan SEPA standaarden
(bankspecifiek)
•
VERWINFO verdwijnt
•
Gaat over op XML (CAMT) – nog geen verplichting
•
Geautomatiseerde reconciliatie in duale periode:
-
indien crediteur al over is op SEPA; effecten lijken beperkt
crediteur is nog niet over op SEPA; zal ook rekening
moeten houden met inkomende SEPA betalingen (iDEAL,
internetbetalingen)
Maak afspraken met de huisbankier
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 4
Basis betalingsverkeer verandert
Effecten zitten zeker niet alleen in de betalingen naar en van de bank;
aanpassingen zitten met name ook in de eigen administratie
• IBAN wordt op veel plaatsen vastgelegd en gebruikt; afsluiten overeenkomst,
cliënten administratie, (na)vorderingen en uitbetalingen
• Veel systemen dragen een ontwikkelgeschiedenis met zich mee ….
• Voor incasso veranderen de tijdlijnen en operationele voorwaarden
• Aanpassingen in geautomatiseerde reconciliatie en administratieve processen
Succesvolle migratie =
inzicht in de effecten op de eigen administratie
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 5
Stappenplannen beschikbaar
Stappenplannen op
www.betaalvereniging.nl
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 6
SEPA support door de banken …
7
Pensioenfondsen
voorlichting DNB
23 januari 2013
|
SEPA migratie support door banken
Banken individueel:
a. Website;
a. algemene en bank specifieke informatie
b. tools om impact vast te kunnen stellen (o.a. betaalscan)
c. technische documentatie
b. Brieven en brochures (digitaal en fysiek)
c. Voorlichtingsbijeenkomsten en persoonlijk advies
d. Individuele implementatie support, support bij testen
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 8
SEPA migratie support door banken
Banken gemeenschappelijk:
a. Website Betaalvereniging; algemene SEPA informatie, stappenplannen,
generieke specificaties en implementatie richtlijnen, FAQ
www.betaalvereniging.nl/europees-betalen/
b. Omzetten bankrekeningnummers naar IBAN;
www.ibanbicservice.nl – De enige echte!
c. Implementatie ondersteuning en begeleiding grootgebruikers / first movers
(UWV afgesloten, Belastingdienst nu stap-voor-stap, incasso Q1 -2013)
Banken bereiden consumenten gemeenschappelijk en individueel voor op
overgang naar IBAN; internetbankieren, (digitaal) afschrift, bankpas, …
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 9
Maak stappenplan, i.o.m. de bank
(als dat nog niet is…)
Hoofdpunten stappenplan:
a. Maak inventarisatie en plan van aanpak; informatie bank als startpunt
b. Software bedrijven inzetten bij bepalen oplossingen
c. Aanpassingen in (interne) administratieve processen, klantcontacten,
facturering, website informatie, etc. gaan verder dan betalingsverkeer
d. Geautomatiseerde reconciliatie echt anders; breng impact in beeld
e. Europese incasso; voor consument lijkt hetzelfde, bij bedrijf altijd grote
impact op de administratieve en operationele processen
Maak nu een plan, i.o.m. de bank, om straks niet klem te lopen;
bank is voor SEPA leverancier en implementatiepartner.
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 10
Vragen
[email protected]
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 11
BIJLAGEN
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 12
Europese overschrijving - kernpunten
1. IBAN  effect op hele betaalstroom en administratie
2. Geen verschil tussen Nederlandse en grensoverschrijdende euro-betalingen;
3. Alle gegevens gegarandeerd en gestandaardiseerd van betaler  ontvanger
4. Acceptgiro wordt SEPA aangepast; marktpartijen aan zet
5. Wijzigingen iDEAL en FiNBOX
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 13
Europese incasso - kernpunten
1. Voor consument (min of meer) gelijk; geldige machtigingen migreren
2. Voor incassanten complexer; andere tijdlijnen, productkenmerken en
procesinrichting
3. Machtiging meer aandacht (grensoverschrijdend gebruik); inrichten
machtigingen administratie nieuw
4. Geen incasso zonder terugboekrecht (Kansspel, eenmalig)
5. Zakelijke incasso : machtiging bij incassant en debiterende bank
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 14
Europese incasso - veranderingen
1. Tijdlijnen verwerking (D-5, D-2 en meer )
2. Focus op verwerven, beheren en doorsturen mandaatinfo
3. Bestaande voorwaarden in nieuw jasje, bv pré-notificatie
4. Nieuwe elementen machtiging: Incassant-ID, kenmerk, verplichte teksten
5. Voor NL; afspraken alerteringsservice  invoering gereed
6. Debetbank : optie tot check op bedrag/periode/blacklist/whitelist
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 15
Tijdlijnen Europese incasso algemeen
Grote impact op procesinrichting!
D - 14
a
D-5
b
D-2
c
D-1
d
D+5
D
e
D + 56 D + 13 D + 36
maanden
f
g
h
maanden
i
j
a. Uiterste termijn waarop de debiteur door de incassant geïnformeerd moet zijn over komende
transactie, tenzij anders is overeengekomen tussen debiteur en incassant + vroegst mogelijke moment
voor de creditbank om de transactie aan te bieden bij de debetbank.
b. Laatst mogelijke moment waarop de creditbank de transactie aan moet bieden bij de debetbank in
geval van een éénmalige transactie of de eerste van een reeks van doorlopende transacties.
c. Laatst mogelijke moment voor de creditbank om de transactie aan te bieden bij de debetbank in geval
van een tweede en volgende transactie in een reeks van doorlopende transacties.
d. Laatste dag waarop de debiteur de incasso-opdracht kan herroepen
e. Dag waarop de Europese incasso wordt verwerkt bij de debetbank.
g. Laatst mogelijke moment voor de debetbank om op eigen initiatief de transactie terug te draaien.
h. Laatst mogelijke moment voor de debiteur om transactie terug te laten draaien.
i. Uiterste termijn waarbinnen een verzoek tot correctie van een onjuiste transactie (geen geldige
machtiging) kan worden ingediend door de debetbank bij de bank van de incassant.
j. Een machtiging die 36 maanden niet is gebruikt vervalt en mag niet meer door de incassant worden
gebruikt.
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 16
Tijdlijnen zakelijke Europese incasso Bedrijven
SDD – B2B
D-1
D - 14
a
b
c
d
D
D+2
e
f
D + 13 D + 36
maanden
g
h
maanden
i
j
a. Uiterste termijn waarop de debiteur door de incassant geïnformeerd moet zijn over komende
transactie, tenzij anders is overeengekomen tussen debiteur en incassant + vroegst
mogelijke moment voor de creditbank om de transactie aan te bieden bij de debetbank.
d. Laatst mogelijke moment waarop de creditbank de transactie aan moet bieden bij de
debetbank.
Laatste dag waarop de debiteur de incasso-opdracht kan herroepen
e. Dag waarop de Europese incasso wordt verwerkt bij de debetbank.
f. Laatst mogelijke moment voor de debetbank om de transactie terug te draaien.
i. Uiterste termijn waarbinnen een verzoek tot correctie van een onjuiste transactie (zonder
geldige machtiging) kan worden ingediend door de debetbank bij de bank van de incassant.
j. Een machtiging die 36 maanden niet is gebruikt vervalt en mag niet meer door de incassant
worden gebruikt.
Pensioenfondsen voorlichting DNB
23 januari 2013 | 17

similar documents