Deze overheid kent geen senioren om voor te zorgen maar *** wel

Report
Financiële gevolgen voor Senioren door de
stapeling van overheidsmaatregelen
Jan (J.Th.C.J.) van der Steen
Belastingadviseur en Penningmeester KBO-Nuenen
Stapeling van negatieve maatregelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Boschbelasting (geb. na 31-12-1945) = houdbaarheidsbelasting
WUL (Wet Uniformering Loonbegrip)
Verlaging koopkrachtdeel AOW per 01-07-2013
Verhoging eigen bijdrage zorgverzekering
Verhoging BTW van 19% naar 21%
Accijnsverhogingen Motorbrandstof, Alcohol en Tabak
Verhoging Assurantiebelasting
Extreme verhoging eigen bijdrage bij langdurige verpleging of verblijf in
verpleeghuis
Verhoging eigen bijdrage bij thuishulp
Geen inflatiecorrectie inkomstenbelasting 2014
Vervallen koopkrachtdeel AOW 2014
Verhoging gemeentelijke belastingen
Vervallen van aftrekpost zorgkosten in 2014
Vervallen tegemoetkoming chronisch zieken 2014
Belangrijke wijzigingen 2014
Wet Tegemoetkoming Chronische zieken en gehandicapten vervalt
Compensatie Eigen Risico vervalt
Aftrekbaarheid specifieke zorgkosten inkomstenbelasting vervalt
Koopkrachttoeslag AOW vervalt
Compensatie??!!
Ter compensatie stelt het kabinet dat dit wordt opgevangen door de WMO
en de bijzondere bijstand. Dus de gemeenten moeten dit regelen.
Hiervoor is geen nieuwe wetgeving.
Grote verschillen kunnen worden verwacht tussen de verschillende gemeenten.
Wat zijn de financiële gevolgen voor de senioren
Afschaffing van WTCG
€
346,--
Afschaffing CER
€
99,--
Vervallen koopkrachttoeslag AOW
€
300,--
Afschaffing (gemiddeld) zorgkostenaftrek €
250,--
Verhoging eigen bijdrage zorgverz.
€
10,--
BTW Personenalarmering
€
42,--
Totaal per jaar per persoon
€
1.047,--
Waarom niet zelf thuishulp organiseren?
Vanaf 01-01-2014 is de bijdrage in de thuishulp niet meer aftrekbaar in de
inkomstenbelasting waarom dan nog via de thuiszorg?
Particulier kan veel goedkoper zijn!!
Indien een particulier maximaal 3 dagen per week een hulp in de huishouding
heeft is hij/zij niet inhoudingsplichtig.
Dus geen afdracht van loonheffing en sociale verzekeringen.
Geen melding naar belastingdienst of bedrijfsvereniging.
Deze thuishulp dient de inkomsten wel in de aangifte inkomstenbelasting te
vermelden. Maar ja…..?!
Staat ons dit te wachten of is het al zover?
Nog enkele feiten
Aantal AOW-gerechtigden per heden
3.200.000
Waarvan een aanvullend pensioen 73% =
2.336.000
Totaal aan uitkeringen AOW per jaar
€ 33,6 miljard
Lastenverzwaring senioren op jaarbasis:
De Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) opbrengst
ten laste van de senioren met aanvullend pensioen
€ 1,16 miljard
Verlaging koopkrachtdeel AOW per 01-07-2013
€ 3,-- per maand ten laste van alle AOW-gerechtigden
€ 115 miljoen
Vervallen koopkrachtdeel AOW 2014-2015 € 300,-per jaar ten laste van alle AOW-gerechtigden
€ 960 miljoen
Totale lastenverzwaring senioren
€ 2,2 miljard

similar documents