AA BBI - juristen 12012015

Report
Core business :
Grote, georganiseerde
fiscale fraude
bestrijden
Bevoegdheid :
Alle belastingen, rechten
en taksen waarvan de
Federale Staat de
vestiging, de controle of
de inning garandeert.
Structuur :
De BBI is een kleine en
dynamische
administratie met
ongeveer 600
ambtenaren
Structuur :
- 1 centrale administratie
- 5 directies
- 9 lokalisaties
Antwerpen
Brugge
Gent
Hasselt
Brussel
Bergen
Namen
Charleroi
Luik
Solliciteren
bij de BBI?
Heb ik wel de
nodige
ervaring en de
vereiste
competenties?
Kan ik de druk
wel aan?
Pfff, ze
gedragen zich
als cowboys!
Het BBI-profiel.
Quid? Wat denken de
jonge juristen die er
werken?
«Je kan zowel zelfstandig
als in een team werken»
«Je bent flexibel en je kan
je aanpassen»
«Je kan logisch redeneren
en je respecteert de
deontologische regels»
«Je bent stressbestendig
en kan omgaan met
deadlines»
«Je bent bereid om
continu bij te leren»
«Je kan zelfzeker
communiceren»
Goed, maar
wat wordt er
concreet van
mij verwacht?
Ondersteunen van de
taxatiediensten
 Mondelinge en schriftelijke
adviezen
 Medewerking aan het onderzoek
 Motivatie van de
procedurestukken
Behandelen van de geschillen
 Objectief onderzoek van de
grieven
 Verdediging voor het gerecht:
opstellen van conclusies en
pleiten
Ondersteunen van de
invordering
 Vermogensonderzoek
 Snelle maatregelen voor het
waarborgen van de
schuldvorderingen
 Ondersteunen van de
taxatiediensten
 Behandelen van de geschillen
 Ondersteunen van de
invordering
Kortom
Ik beschik over veel autonomie om
mijn werk te organiseren en mijn
dossiers te beheren, op voorwaarde
dat:
Kortom
 ik de algemene richtlijnen en de
termijnen respecteer;
 ik de nodige prioriteiten stel;
Kortom
 ik met de betrokken collega’s
overleg;
 ik op de hoogte blijf van nieuwe
wetgeving en rechtspraak en dit
communiceer aan mijn collega’s.
Wat krijg ik
ervoor in de
plaats?
«Je krijgt er de kans om je te
ontplooien tot een specialist in
het fiscaal recht»
«Er is een grote flexibiliteit om
werk met gezin te combineren»
«Ik hou ervan om zelfstandig
belangrijke juridische dossiers
te beheren maar met de
ondersteuning van een team
fiscale specialisten»
«Het loon is zeer competitief,
zeker voor jongeren»
«Al mijn talenten en
competenties worden
geapprecieerd (talen,
informatica, pedagogische
vaardigheden,…)»
«Ik leer elke dag bij»
«Ik vind het een uitdaging om
de Belgische Staat te kunnen
vertegenwoordigen in highprofile en actuele dossiers»
«Ik hou ervan te werken in een
dynamische en motiverende
omgeving»
De BBI recruteert twee
Nederlandstalige juristen
voor de gewestelijke
directie te Brussel.
Vragen?
Stel ze aan onze ervaren
juristen aan de BBI-stand.

similar documents