29-10-2014 presentatie Ondernemerschapspaspoort

Report
Ondernemerschapspaspoort
De reis naar de arbeidsmarkt van de toekomst, kun je vastleggen, de route bepaal jezelf!
Waarom een paspoort:
De Nederlandse samenleving heeft behoefte aan ondernemende
mensen. Ondernemend zijn wil zeggen dat mensen pro-actief zijn,
kansen zien, die ook benutten en waarde toevoegen. Dat kan als
zelfstandig ondernemer, maar ook in loondienst
In het Nederlandse onderwijs is steeds meer aandacht voor
ondernemerschap. Leerlingen en studenten blijven deze ervaring, kennis
en competenties gedurende hun hele school- en studietijd ontwikkelen.
Om dit gestructureerd vast te leggen en inzichtelijk te maken voor zowel
de leerling als voor docenten en (toekomstig) werkgevers/financiers, is
het Ondernemerschapspaspoort ontwikkeld

Ondernemerschapspaspoort
De reis naar de arbeidsmarkt van de toekomst, kun je vastleggen, de route bepaal jezelf!
Wat is het doel van het Ondernemerschapspaspoort?
Het Ondernemerschapspaspoort heeft als doel om op een makkelijke manier aan de
buitenwereld te laten zien hoe ondernemend je bent
Waarom is het Ondernemerschapspaspoort zo belangrijk?
Als je ondernemend bent, dan zet je net een stapje meer dan een ander, heb je net iets meer
doorzettingsvermogen, ben je net even creatiever dan gemiddeld. En dat is fijn. Fijn omdat je
jezelf kunt onderscheiden van anderen, zodat je de kans krijgt om een leukere stage te
krijgen als je op school zit, een leukere baan te krijgen als je die zoekt of dat je gemakkelijker
een financiering kunt krijgen voor jouw onderneming
Ondernemend gedrag op school?
Het Ondernemerschapspaspoort is bedoeld voor individuele mensen als showcase voor hun
ondernemende capaciteiten. Daarnaast is het een platform voor scholen die het
ondernemerschap concreet willen vormgeven binnen hun organisatie, en biedt het
verschillende handvatten om aan de slag te gaan met ondernemerschap, ondernemende
competenties, en het ondernemender maken van het onderwijs


Iedere deelnemer een eigen Ondernemerschapspaspoort
• Een eigen veilige login
• Een eigen persoonlijke omgeving
• Onbeperkte dataopslag, veilige opslag op een server in Nederland
(documentatie over uitgebreide privacyvoorwaarden en databeveiliging opvraagbaar)
Ondernemerschapspaspoort
De reis naar de arbeidsmarkt van de toekomst, kun je vastleggen, de route bepaal jezelf!
Wat kun je met het Paspoort?
• Je persoonskenmerken invullen, inclusief CV of uit ingevoerde stukken
en informatie een CV genereren
• Bewijsstukken zoals tekst, media, verslagen e.d. invoegen t.b.v. je
showcase
• Mentoren kunnen als vraagbaak fungeren voor teams en groepen
• POP formulier: wat is je leerdoel, persoonlijk, je opdracht of andere
zaken die moeten worden aangeleerd
• Zaken dienen ook als bewijslast om te beoordelen
• Bestaande testen kunnen worden ingevoegd
• Persoonlijke doelstellingen en gerealiseerde activiteiten kunnen door
een badge worden toegekend, wat waarde creëert

Ondernemerschapspaspoort
De reis naar de arbeidsmarkt van de toekomst, kun je vastleggen, de route bepaal jezelf!
Waarom kiezen voor het ondernemerschapspaspoort?
• Het wordt door belangrijke partijen gedragen en inmiddels op
verschillende plekken in Nederland uitgerold
• Naast verzamelen van bewijzen is het te koppelen aan verschillende
multimedia
• Het wordt ondersteund door Europass en STEPS
• Het is zeer toegankelijk, duurzaam inzetbaar en aan te passen naar
behoefte
• Veel partijen willen graag aan het badge systeem deelnemen:
exameninstellingen, Jong Ondernemen, MKBGW

Ondernemerschapspaspoort
De reis naar de arbeidsmarkt van de toekomst, kun je vastleggen, de route bepaal jezelf!
Waarom kiest een organisatie voor het ondernemerschapspaspoort?
•
•
•
•
•
Borging Kwalitatief en kwantitatief door voortgang te kunnen volgen
Management rapportages in tabel en grafiek
Management rapportage op voortgang groep en individu
Verantwoording aan derden o.b.v. management review
Procesbewaking: stoplicht voor leertraject
overzicht workflow administratief traject
• Volledig dossier voor organisatie obv ISO procedures

Ondernemerschapspaspoort
De reis naar de arbeidsmarkt van de toekomst, kun je vastleggen, de route bepaal jezelf!
http://www.ondernemend.nu/algemene-informatie/thema/ondernemerschapspaspoort
Mirjam Sterk
Ambassadeur aanpak Jeugdwerkloosheid
“Het ondernemerschapspaspoort geeft jongeren de kans om op een
overzichtelijke manier aan te tonen wat zij al aan ervaring hebben opgedaan
op het gebied van ondernemerschap. Het is een pluspunt op je CV!”

Ondernemerschapspaspoort
De reis naar de arbeidsmarkt van de toekomst, kun je vastleggen, de route bepaal jezelf!
http://www.ce-ondernemerschap.nl/ce-ondernemerschap/vragen-over-ondernemerschapaan/humberto-tan
Humberto Tan
presentator en ondernemer
‘‘Ik zag een kans en greep die met beide handen
na de risico's te hebben afgewogen.’’

Ondernemerschapspaspoort

De reis naar de arbeidsmarkt van de toekomst, kun je vastleggen, de route bepaal jezelf!
Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap
Het Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap verbindt bestaande
netwerken op het gebied van ondernemerschapsonderwijs van
basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onderwijs.
In het Netwerk Onderwijs en Ondernemerschap participeren niet alleen
onderwijsnetwerken maar ook netwerken van organisaties en instanties
die hier nauw bij betrokken zijn

similar documents