Presentatie - Wij zijn verhuisd!

Report
 Verbonden
 Verbonden
God wil met ons verbonden zijn door een liefdesrelatie
Deze liefdesrelatie wordt in de Bijbel voorgesteld als:
Ouder-kind relatie
Huwelijksrelatie
 2 Metaforen in de Bijbel
want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van
God. (Galaten 3:26)
26
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van
God. (Romeinen 8:14)
14
Jezus leert ons om God Vader te noemen en hem als Vader aan te
roepen als we bidden: ‘Onze Vader...’ (Mattheus 6:9)
 Metafoor: Ouder-kind relatie
Een kind heeft het nodig zich te hechten aan de ouders.
Hechting is de diepe en blijvende band die het kind met de opvoeder
ontwikkelt, welke in dienst staat het kind tegen gevaren te
beschermen. Door deze band ervaart het kind een gevoel van
zekerheid omtrent de fysieke en emotionele beschikbaarheid van zijn
opvoeder.
 Hechting van kind aan ouder
Het boek hooglied gaat over de liefde maar is ook een metafoor van
de liefdesrelatie tussen Jezus en zijn gemeente
34 Je kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten als de
bruidegom bij hen is ? (Lukas 5:34)
31 ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich
hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ 32 Dit
mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk. ((Efeze 6:31)
 Metafoor : Huwelijksrelatie
Exclusieve relatie tussen één man en één vrouw
Liefde is een bewuste keuze om je partner te steunen en er voor hem of
haar te zijn ‘no matter what’
Veilig kader voor intimiteit en sexualiteit
Van elkaar afhankelijk zijn: ‘hechten aan zijn vrouw’
De hechte relatie tussen man en vrouw noemt de bijbel een zielsband
Ook als volwassene hebben we een veilige haven nodig van om ons van
daaruit in de wereld te kunnen handhaven
 Huwelijksrelatie
‘Afhankelijkheid van je partner is zo ongeveer taboe’
Een veilige basis is niet alleen belangrijk voor kinderen, ook
volwassenen kunnen beter tegen het leven als ze veilig gehecht zijn.
Daar komt steeds meer wetenschappelijk bewijs voor. Het wordt tijd
dat die inzichten worden toegepast in de behandeling, vinden
psychiater Jaap Kool en psychotherapeut Berry Aarnoudse. ‘Je hebt
iemand nodig. Afhankelijkheid is eigenlijk hechting.’
 Artikel over afhankelijkheid
We mogen een diepe en blijvende band ontwikkelen met God onze
Vader
Een onvoorwaardelijke en steunende liefde ontvangen die altijd
achter ons staat.
God wil voor ons een veilige burcht zijn, vanuit die plek kunnen we
de wereld aan (Psalm 9:10)
Hij verlangt er naar ons dicht tegen zijn hart te drukken
 Wij mogen ons aan Hem hechten
In zijn liefde hecht God zich ook aan ons, Hij is niet compleet zonder
ons
Hij is op een bepaalde manier afhankelijk van ons
Gods ‘hartekreet’ kunnen we lezen in de profeten (Hosea 2)
Hij verlangt naar een exclusieve relatie met ons
Hij heeft alles gedaan om ons te redden
 Hij hecht zich in liefde ook aan ons
Moeite om je te hechten aan God
Beschadigd vertrouwen
Surrogaatoplossingen
Zelf voorzien in wat je nodig hebt
Vervanging van de veiligheid en geborgenheid die God je wil geven
Projecteren van negatieve ervaringen uit het verleden op God
 Probleem van niet gehecht zijn
God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u
hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water. …….
2
(Psalm 63:2)
……7 Liggend op mijn bed denk ik aan u, wakend in de nacht prevel ik
uw naam. 8 U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw
van uw vleugels. 9 Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, uw
rechterhand houdt mij vast. (Psalm 63:7-9)
 David: ‘Ik ben aan U gehecht’

similar documents