De Groene Zaak

Report
Zakendoen in de nieuwe Economie
Antoine Heideveld
VECON studiedag, 27 maart 2014
Rotterdam
1. Het Groene
Brein
Wetenschappelijk netwerk
± 60 wetenschappers uit
diverse disciplines
Doel:
de nieuwe economie
versneld te realiseren door
kennis op het terrein van de
nieuwe economie te
vergroten, te verbinden en
vooral direct toe te passen
binnen de praktijk van
vernieuwende ondernemers
De Groene
Zaak
Ondernemersvereniging met één gedeelde ambitie: zo snel
mogelijk een duurzame economie
Creëert de economie van morgen, vandaag
Partners De
Groene Zaak
•
•
•
•
±170 koplopende bedrijven
Multinationals, groot, MKB
Alle sectoren
Duurzaam verdienmodel als
uitgangspunt
2. De
Nieuwe
Economie
De economie van
waarde
• Focus op waardecreatie
• Opbrengsten ipv kosten
• All assets included
Interacterende trends kleuren de nieuwe economie
Glocalisering
Nieuwe
waarden
Transparantie
Connectedness
Geopolitieke
Shift
Transparantie
Digitale
&
Nieuwe
Mobiele
waarden
revolutie
Geopolitieke
Shift
Interface Europe
Fairworks:
• 's Werelds grootste ontwerper en fabrikant van duurzame tapijttegels
• Ontwikkelde productlijn ‘Fairworks’ waarin duurzaam materiaal en
traditionele vaardigheden van lokale Indiase ambachtslieden
samenkomen
• Ontwikkelend door het ‘Innovatie Netwerk’, een groep van
milieuactivisten, industrie en Interface partners wereldwijd
3. Zeven
Vensters
Zeven Vensters op succes
Venster Klanten
“De consument van de nieuwe
economie hoeft geen woning,
auto of telefoon te bezitten, als
hij maar kan wonen, rijden en
bellen.”
Four stages of de-ownership
FLOOW2: B2B platform
Benutten van overcapaciteit:
• Online platform waarop bedrijven materieel, kennis en
kunde van elkaar huren
• Brengt hierdoor stilstaand kapitaal in beweging (impact
met name in bouw & agrarische sector)
• Verhoogt omzet, verlaagt bedrijfskosten, verbetert
rendement
Steelcase & turntoo: Think Stoel
Afscheid van de eigendomsthese:
• Werkgevers krijgen stoel in bruikleen voor 10 euro per
maand, gedurende 5 jaar
• Werkgever betaalt alleen voor gebruik, Steelcase
Solutions blijft eigenaar van grondstoffen
• Stoel na 5 jaar voor 99% recyclebaar, in 5 minuten te
ontmantelen: blijft dus van waarde voor producent
Venster Value
Cycle
“De totale waardecreatie is
bepalend in de value cycle, niet
het bedrijfsresultaat. Dat
betekent uitdaging,
langetermijndenken en innovatie”
Medux
Creatieve financiering in de value cycle:
• Besparing en meervoudige waardecreatie door nieuwe
relatie klanten en ondernemers
• Afname in budget van belangrijkste afnemers: Nederlandse
gemeenten.
• Gemeenten stellen via sociale werkplaats werknemers met
arbeidsbeperking beschikbaar aan Medux. Medux geeft de
gerealiseerde besparing door aan de gemeenten.
Venster
Schaalgrootte
“Ondernemers in de nieuwe
economie kiezen ervoor niet te
outsourcen of te insourcen, maar
te rightsourcen.”
Van ‘Big is Beautiful’ & global
Naar ‘Small meets Big’ &
local
Fujifilm
Maximale stretch tussen lokaal & mondiaal ondernemerschap:
• Fujifilm vóór digitalisering wereldwijd marktleider in fotorolletjes en
fotopapier
• Hield competenties maar maakte omslag in markt en product
• Door kennis & expertise op lokaal niveau te combineren met mondiale
slachtkracht
• Resulteerde in project Blue Energy: ontwikkeling van membranen
waarmee duurzame elektriciteit wordt gewonnen
Venster
Innovatie
“Bij innovatie in de nieuwe
economie gaat het om survival of
the most adaptable, niet om
survival of the fittest.”
Starbucks online
Van gesloten naar open innovatie:
• De Amerikaanse koffiegigant richtte een online community op en was
hiermee een van de eerste grote crowdsourcing initiatieven
• Op de website kunnen klanten nieuwe producten, smaken en
belevenissen lanceren
• Wat resulteert in incorporatie feedback, promotie van nieuwe
producten en verstevigde klantrelatie
Venster
Businesscase
“Een businesscase in de nieuwe
economie is nooit in beton
gegoten, maar altijd dynamisch,
altijd aan verandering
onderhevig.”
Naked Wines
Nieuwe combi van partijen, geldstromen en content:
• Deze Engelse onderneming maakte een prijswinnende entree op de
wijnmarkt door overhead uit het proces te halen
• Klanten betalen 25 euro per maand, in ruil daarvoor ontvangen ze
40%-60% korting op wijnen via de webshop van Naked Wines
• Die de wijnen koopt van kleine, onafhankelijke wijnboeren en hen
stimuleert te experimenteren met nieuwe wijnen
Venster
Financiering
“Ondernemers zien om zich heen
een keur aan financiële
bouwstenen. Zij stellen zichzelf
een belangrijke vraag: met welke
stenen kan ik waarde creëren?”
De Trias Pecunia
Venster
Leiderschap
“Werkelijk duurzaam gedreven
leiders empoweren de waarde
van de aarde, de waarde van
mensen en de waarde van geld.”
Leiderschap in de nieuwe economie
4. Afsluiting
Blijf op de hoogte!
@hetgroenebrein
www.hetgroenebrein.nl
www.facebook.com/hetgroenebrein

similar documents